Kémia alapszak (angol nyelven is meghirdetett képzés)

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NÁ+NK: 5 < 30 fő, NK (angol): 5 < 20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar és angol
Költségtérítés összege
NK:
500 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
314
NK: 
314
Felvételi követelmények
Lásd: Felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Vegyész
Képzés célja: 

A kémiához magas szinten értő, kémiai ismereteket igénylő területeken professzionális munkavégzésre képes szakemberek képzése. A vegyész alapképzési fokozat (BSc) megszerzése után a képzés több területen folytatható a mester (MSc), illetőleg a doktori (PhD) fokozat megszerzéséig.

Az alapképzéssel rendelkező vegyészek elsősorban gyakorlati feladatok és problémák felismerését és önálló megoldását igénylő munkakörök ellátására alkalmasak a vegyipari termelésben, analitikai, minőségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és környezetvédelmi területeken.

Képzési jellemzők: 

A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb témakörök: 
  • Természettudományos és más alapozó ismeretek: matematika, fizika, informatika, általános gazdasági és menedzsment, minőségügyi és környezetügyi, EU ismeretek
  • Szakmai törzsanyag: általános kémia, szervetlen kémia, analitikai kémia, műszeres analitika, alkalmazott kémia, szerves kémia, fizikai kémia, radiokémia, kolloidika
  • Differenciált szakmai ismeretek: a választott szakiránynak megfelelő speciális tárgyak
Szakirányok, specializációk: 

Választható specializációk:

  • vegyész
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Kémia érettségi, valamint egyet kell választani az alábbi érettségi tárgyak közül: biológia, fizika, földrajz, informatika, matematika, természettudomány, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek), szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan))

 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Elhelyezkedési területek: 

A tervezett szakirányok, valamint a rájuk épülő mesterképzések (MA/MSc) iránti igényeket a következőképpen ítéljük meg:
A régiónkban eddig hiányzó vegyészképzés keretében várható, hogy az itt végzett vegyészeknek a régióban található vállalatok (kis és közép-vállalkozásokat is beleértve!), környezetvédelemmel foglalkozó vállalkozások és mérőállomások fognak elhelyezkedési lehetőséget kínálni.

A kémia alapfokozat (BSc) megszerzésével lehetőség nyílik a vegyész mesterképzésre (MSc) való jelentkezésre.

Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Sok külföldi hallgató, remek programok, és jó oktatók."

Kapcsolat: 

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

 

A képzésről további információ a Kar honlapján található: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)