Kommunikáció- és médiatudomány alapszak (magyar vagy angol nyelven)

Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a kortárs média működése, az ehhez kapcsolódó kulturális folyamatok, a populáris kultúra jelenségei, valamint a kommunikációs végzettséggel betölthető munkakörök (szerkesztő, újságíró, szóvivő, médiaügynökségi munkatárs stb.) iránt.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar és angol
Költségtérítés összege
NK:
250.000 Ft / félév (magyar nyelvű képzés)
LK:
200.000 Ft / félév
NK:
angol nyelvű képzés: 300.000 Ft / félév + 100.000 Ft / félév idegen nyelvi hozzájárulás
angol nyelvű képzés, állami ösztöndíjas: 100.000 Ft /félév idegennyelvi hozzájárulás
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
400
angol nyelven: 432
NK: 
316
angol nyelven: 280
LÁ: 
400
LK: 
280
Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
kommunikátor
Képzés célja: 

olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a kommunikáció különböző színtereinek működését, sajátosságait. Megszerzett tudásuk, képességeik birtokában alkalmasak különböző feladatkörök hatékony ellátására az írott és elektronikus médiában, és egyéb kommunikációs munkakörökben (mint például újságíró, mediátor, szóvivő, sajtóreferens, PR-munkatárs).  A képzés a tanulmányok mesterképzésben történő folytatására is felkészít.

 

A kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanszékünk olyan fiatalok jelentkezését várja, akik érdeklődnek a kortárs média működése, az ehhez kapcsolódó kulturális folyamatok, a populáris kultúra jelenségei, valamint a kommunikációs végzettséggel betölthető munkakörök (szerkesztő, újságíró, szóvivő, médiaügynökségi munkatárs stb.) iránt. A szemináriumok és előadások a legváltozatosabb témákat és kérdéseket járják körül: a közösségi média működésétől a popzene és a képregény történetén keresztül a televíziózásig bezárólag. Hallgatóink jártasságot szereznek a webes, videós és a multimédia tartalmak előállításában, a médiatervezési és szerkesztőségi feladatok végzésében. Kipróbálhatják magukat az egyetemi média fórumain (televíziózás, újságírás), részt vehetnek különféle egyetemi rendezvények és szervezeti egységek kommunikációval kapcsolatos feladatainak ellátásában. A Digitális újságírás és  PR. és a Médiainformatika szakirányok lehetőséget biztosítanak számukra, hogy jobban megismerkedjenek az adott szakmai területek aktuális trendjeivel.

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta

levelező munkarendben: félévente 7 alkalommal (péntek-szombat)

 

Minor szakként felvehető: nappali munkarendben IGEN, követelmény: felvételi elbeszélgetés

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció (kötelező)

 

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakirány részét képezi a meghirdetett kurzusokhoz kapcsolódóan külső intézményeknél, szerkesztőségeben, kommunikációs ügynökségeknél és más civil vagy piaci szervezetknél végzett szakmai gyakorlat (12 kredit).

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány megszerzése szükséges. 

Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzők az oklevélszerzés idegennyelvi követelményeit teljesítik.

 

A kommunikációs képzés 1992 óta folyik a Karon, s rövid idő alatt a pécsi felsőoktatás egyik legvonzóbb formája lett. Komplex társadalomtudományos megközelítésmód jellemzi, és folyamatosan reagál a kommunikáció gyorsan átalakuló szféráján belüli változásokra, illetőleg a munkaerőpiac igényeinek változásaira. Munkánkat az Egyetemi Médiaközpont segíti.

 

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK  MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül

 • kommunikáció és médiatudomány MA
 • kulturális örökség tanulmányok MA
 • dokumentumfilm-rendező művész MA

 

b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:

 • horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2 horvát nyelvvizsgával)
 • osztatlan tanárképzés, média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakkal egyéb szak társítva

 

c) Egyéb mesterszakjainkra (pl. szociológia, nemzetközi tanulmányok, kulturális örökség tanulmányok, stb.) a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.

Főbb témakörök: 
 1. kommunikációs és társadalomtudományi alapismeretek 40-55 kredit [ember és társadalom, társadalmi kommunikáció, társadalomtudományi alapismeretek, szociálpszichológiai alapismeretek; alapozó gyakorlatok modul, kommunikációs szakmai kompetencia-fejlesztés (írásos és mediális gyakorlati kommunikációs ismeretek, kommunikációs kutatásmódszertani ismeretek)];
 2. kommunikációs elméleti és gyakorlati stúdiumok 101-116 kredit (kommunikációs színterek, a kommunikáció elméletei és modelljei, kommunikációs intézmények működése és intézmények kommunikatív működése, a kommunikáció mediális aspektusai, kultúra és kommunikáció, vizuális kommunikáció, szakmai gyakorlati ismeretek).
 3. A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A választható ismeretek kreditértéke a kommunikációs elméleti és gyakorlati stúdiumokon belül 40-44 kredit.
Szakirányok, specializációk: 
 • médiainformatika (a magyar nyelvű képzésben)
 • digitális újságírás és PR (a magyar és az angol nyevű képzésben is)
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Az angol nyelvű képzést csak nappali munkarendben hirdetjük.

 

Magyar nyelvű önköltséges képzés esetén a képzés ára: nappali munkarend - 250.000 Ft / félév; levelező munkarend - 200.000 Ft / félév

Angol nyelvű állami ösztöndíjas képzés esetén 100.000 Ft / félév idegennyelvi hozzájárulás fizetendő

Angol nyelvű önköltséges képzés esetén a képzés ára: 300.000 Ft / félév + 100.000 ft / félév idegennyelvi hozzájárulás

 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

Egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, amelyből egyet emelt szinten kell teljesíteni.

 

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ANA

431

455

455

n.i.

478

n.i.

498

461

400

ANK

240

240

260

287

285

282

286

280

316

ALA

421

455

n.i.

460

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

400

ALK

240

240

n.i.

304

n.i.

n.i.

310

316

280

angol ny. ANA

 

 

 

 

 

 

 

 

432

angol ny. ANK

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Elhelyezkedési területek: 

Tipikus munkahelyek: az írott és elektronikus média intézményei, önkormányzatok, civil szervezetek, költségvetési intézmények, vállalkozások

Tipikus beosztás: újságíró, kommunikációs referens, sajtómunkatárs, PR asszisztens, kiadói munkatárs, kutató, sajtószóvivő, projektadminisztrátor, rendezvényszervező

 

A kommunikáció- és médiatudomány szakos diplomával sikeresen el lehet helyezkedni az elektronikus média, az újságírás, a reklámszakma, a közönségkapcsolatok, a rendezvényszervezés, valamint a kulturális innováció világához kapcsolódó legkülönfélébb szakmák területén. Végzett hallgatóink sorában ismert televíziós személyiség, rádiós szerkesztő, rock-zenész, DJ, producer, kurátor, újságíró, marketinges, kommunikációs tanácsadó, zene- és filmkritikus, reklámgrafikus, közösségfejlesztő, kiadói szakember, újságíró, fotográfus, egyetemi oktató egyaránt fellelhető. 

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Társadalom- és Médiatudományi Intézet

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

7622 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16. E25 épület

Tanszéki honlap: http://commonline.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)