Környezetmenedzsment szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

Levelező képzési formában indítjuk Környezetmenedzsment szaktanácsadó szakirányú továbbképzésünket az alapdiplomával vagy főiskolai diplomával rendelkezők számára. A szakképzés során a hangsúly a környezetmenedzsment és a környezetvédelmi területekhez kapcsolódó komplex tudás megszerzésén van. Hallgatóink megismerik azokat a környezetmenedzsment technikákkal, amelyek alkalmazása alapvetően hozzájárul egy az Európai Unióban működő vállalkozás versenyképességéhez.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
10<20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
195 000 (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Műszaki és Informatikai Kar (7624 Pécs, Boszorkány út 2.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Környezetmenedzsment szaktanácsadó
Képzés célja: 

A szakirányú továbbképzés általános célja olyan, a környezetvédelem szakterületei számára képzett szakemberek kibocsátása, akik kiemelkedő tárgyi, technológiai tudással, naprakész szakmai és jogi információkkal, a környezetmenedzsment és a környezetvédelem alapvető és átfogó hazai, valamint nemzetközi kérdéseinek elmélyült ismereteivel rendelkezve képesek a környezetvédelmi problémák menedzsment és jogi szemléletű megközelítésére, a szükséges teendők integrált megfogalmazására.

 

A tudásuk, a készségeik és a kialakított műszaki, gazdasági, és társadalmi szemléletük alkalmassá teszi őket a különböző környezetvédelmi problémák felismerésére, azok káros hatásainak mérséklésére, illetve megszüntetésére, a környezetre és a társadalomra egyaránt veszélyes káros hatások prevenciójára.

 

A képzés lehetőséget ad a szakirányú műszaki ismeretek további szélesítésére, a szakmai szemlélet bővítésére, a környezettudatos gondolkodás fejlesztésére. A továbbképzésben kiemelt cél, a fentiekben említett biztos technológiai tudásra alapozott stratégiai gondolkodásmód, szervezői, kommunikációs és az együttműködési készség kialakítása, fejlesztése.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél műszaki, természettudomány, orvos- és egészségtudomány, bölcsészettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen.

Elhelyezkedési területek: 

A továbbképzési szakon megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szaktanácsadók alkalmassá válnak:

  • a különböző környezetvédelmi problémák felismerésére, azok káros hatásainak mérsékléséhez, illetve megszüntetéséhez, adott esetben azokat előre látva, a környezetre és a társadalomra egyaránt veszélyes káros hatásaik megelőzéséhez tanácsadásra
  • a különböző szakterületek közötti koordinálásra, többoldalú partnerség kialakítására, különös tekintettel, a hatóságokkal, a civil- és gazdasági szférákkal való kapcsolattartásra
  • olyan munkakörök betöltésére – akár egy környezetvédelemmel foglalkozó team tagjaként is –, ahol hasznosíthatják a környezeti szabályozással, környezeti kárértékeléssel, költség-haszon, illetve költséghatékonyság elemzéssel, környezeti hatásvizsgálattal, felülvizsgálattal, környezetvédelmi auditálással, környezeti szempontú technológiaértékeléssel, a vállalati környezeti teljesítmény értékelésével, a környezetközpontú irányítással, a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos ismereteiket
  • KIR-rendszerek üzemeltetésére, az ezzel kapcsolatos napi teendők ellátására, dokumentációjának kezelésére, környezeti elemek mérési adatainak feldolgozására, a modern menedzsment technikák alkalmazására, környezetvédelmi projektek kidolgozásában, koordinálásában, megvalósításában való közreműködésre, végrehajtói munkakörök betöltésére.
Kapcsolat: 

PTE MIK Mérnöki és Smart Technológiák Intézet/Környezetmérnöki Tanszék 

Dolgosné Dr. Kovács Anita

e-mail: korny@mik.pte.hu 

e-mail: kanita@mik.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)