Környezetmérnöki alapszak

Érdekel a környezetvédelem? Nem tetszik a mai társadalom környezetkárosítása? Szeretnél tenni ellene? Légy környezetmérnök! Szeretnél olyan szakember lenni, aki nem csak beszél a környezet védelméről, hanem képes tenni is érte? Ha igen, akkor gyere Pécsre a környezetmérnöki alapképzési szakra! 20 év fejlesztési munka eredményeként jó nevű, és a munkaerőpiacon elismert diplomát kapsz nálunk.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
7 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
ANA, ANK: 5<35 fő; ALA, ALK: 5<20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
325 000 Ft/félév
LK:
325 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
280
NK: 
280
LÁ: 
360
LK: 
360
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Műszaki és Informatikai Kar (7624 Pécs, Boszorkány út 2.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Környezetmérnök (Environmental Engineer)
Képzés célja: 

Olyan korszerű természettudományos, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a különböző területeken jelentkező környezeti ártalmak és károk lehetőség szerinti megelőzésére, felismerésére, csökkentésére és megszüntetésére. Alkalmasak továbbá hulladékszegény és erőforrás-hatékony technológiák működtetésének önálló megvalósítására, szakmai adatbázisok, tervező, szimulációs szoftverek használatára, a megújuló erőforrásokra való társadalmi átállás és az emissziócsökkentés megvalósításának irányítására.

Nálunk a környezetvédelem teljes spektruma azonos súllyal kerül tárgyalásra, így univerzálisan alkalmazható környezetmérnöki szaktudásra tehetsz szert. Az alapdiploma után így bármilyen szakirányba el tudsz indulni gyakorlati munkád vagy továbbtanulás útján, a tudásod további mélyítésére.

Tudásod elsajátítását a régió szakmailag elismert gyakorló mérnökei segítik, így gyakorlatias és jól hasznosítható tudást kapsz. Elméleti felkészülésedet színvonalas laborháttér és kutatóbázis segíti. Duális képzés keretében már iskolaéveid alatt szakmai tapasztalatra tehetsz szert a régió valamely nagy cégénél.

Képzési jellemzők: 
Főbb témakörök: 
 • Környezeti és műszaki áramlástan
 • Műszaki műveletek, technológiák és eljárások
 • Méréstechnika, monitoring
 • Tervező szoftverek
 • Vízgazdálkodás, vízminőség-védelem, víz- és szennyvízkezelés
 • Levegőtisztaság-védelem
 • Földtan- és talajvédelem
 • Hulladékgazdálkodás
 • Zaj- és rezgésvédelem
 • Energetika, megújuló energiák
 • Iszapszerű hulladákok kezelése
 • Biogáz hasznosítás
 • Közművek
 • Sugárzásvédelem
 • Településgazdálkodás és üzemeltetés
 • Település- és iparbiztonság
 • Környezetállapot-értékelés
 • Környezetjog
 • Kárelhárítás, kármentesítés és eljárásai
 • Nukleáris hulladékkezelés, nukleáris monitorig és sugárvédelem.
Szakirányok, specializációk: 
 • Intelligens környezettechnológiák
 • Megújuló energiák,
 • Nukleáris környezetvédelem
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Felvétel feltétele:

 • érettségi bizonyítvány,
 • érettségi tanúsítvány,
 • középiskolai bizonyítvány 

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

 • felsőfokú oklevél,
 • felsőoktatási szakképzés igazolása,
 • fogyatékosság igazolása,
 • gyermekgondozás igazolása,
 • hátrányos helyzet igazolása,
 • nyelvvizsgát igazoló dokumentum,
 • OKJ bizonyítvány,
 • sporteredmény igazolása,
 • tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása 

 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

https://www.felvi.hu/

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)
A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak:

elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek,közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel).
A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak:

bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek,informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek,
környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek,mezőgazdaság ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlésismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek.

Elhelyezkedési területek: 

Ipari, mezőgazdasági és szolgáltató intézményekben környezetmérnök vagy környezetvédelmi felelős munkakörök betöltése. A végzős hallgató szakreferens lehet a közigazgatásban, illetve szakhatóságoknál, de akár önálló környezetvédelmi vállalkozást is vezethet.

Főbb területek:

 • Laborvizsgálati cégek (mérések, monitoring, környezeti elemek vizsgálata, kárelhárítás megalapozása).
 • Mérnökirodák (műszaki szaktanácsadás; tervezés, szakértés, környezeti hatástanulmányok készítése, műszaki ellenőrzés).
 • Államháztartási szervek (szakmai döntés-előkészítési munkában való részvétel; szaktanácsadás, döntéshozatal).
 • Közigazgatási, hatósági szervek (ellenőrzés, engedélyezés)
 • Kivitelező cégek (környezetvédelmi beruházások építésének irányítása).
 • Üzemeltető szakcégek (üzemviteli folyamatok végzése, irányítása, szervezése).
Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Boldog egyetemi éveim, barátok, gólyatáborok, PEN, közös tanulások a tudásközpontban."

 

Mit üzen a hallgatóknak?

"Az egyetem egy élettapasztalat, nagy hiba lett volna kihagyni. Nem kizárólag a szórakozásra kell gondolni, hanem a megszerzett széleskörű tapasztalatra, valamint az ismerkedésre, hiszen sosem lehet tudni, hogy a leendő munka világában mikor lesz szükség a volt csoporttársak tanácsára."

Kapcsolat: 

PTE Műszaki és Informatikai Kar
Mérnöki és Smart Technológiák Intézet/Környezetmérnöki Tanszék
Dolgosné Dr. Kovács Anita
e-mail: kanita@mik.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban: