Közösségszervezés alapszak

Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen helyezkednének el az állami, önkormányzati, piaci és nonprofit szektor kultúrával, közösségszervezéssel és lokális fejlesztéssel, továbbá művelődéssel foglalkozó szervezeteinél, intézményeinél, vállalkozásainál Magyarországon és külföldön egyaránt.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<25 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
300.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
312
NK: 
LÁ: 
346
LK: 
280
Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
• kulturális közösségszervező • ifjúsági közösségszervező • humánfejlesztő
Képzés célja: 

a társadalmi közegek és művelődési színterek széles spektrumában, különböző korosztályok segítésére olyan szakemberek képzése, akik a motiválás, a képességfejlesztés változatos eszközeivel támogatják a települési és intézményi közösségek kialakulását, fejlődését, továbbá ösztönzik kezdeményezéseiket, fejlesztik cselekvőképességüket és menedzselik erőforrásaik gyűjtését.

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,

levelező munkarendben: havonta egyszer három nap (ált. csütörtöktől szombatig)

 

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: szakirány

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Főbb témakörök: 

Hallgatóink a filozófia, szociológia, pedagógia, pszichológia, jog, általános menedzsment és az informatika tudományterületein bővíthetik műveltségüket és általános kompetenciáikat. Az első négy szemeszter alatt a hallgatók a szakmai törzsanyagot megjelenítő művelődéselmélet, művelődéstörténet, közművelődés, és a közösségi fejlesztés, továbbá a kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra, valamint az ifjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés elméleti és gyakorlati munkaformáinak ismereteit sajátíthatják el.

 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 11-23 kredit
 • művelődéselmélet és -történet, közművelődés 23-34 kredit
 • közösségi fejlesztés 17-29 kredit
 • kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra 17-29kredit
 • fjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés 17-29 kredit.
 • a választott szakirány szerinti speciális ismeretek legfeljebb 50 kredit.

 

A szakirányok tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya: 22-28 kredit

 

A szakmai gyakorlat követelményei

A közösségszervező szak gyakorlatorientált képzés, ezért hallgatóink a kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl a 3. vagy 4. félév során két hetes (80 óra) tanévközi gyakorlatot, továbbá egy alkalommal - a választott specializációnak megfelelő - intézményhez kötődő min. 160 óra tanévközi gyakorlatot is teljesítenek.

Szakirányok, specializációk: 
 • kulturális közösségszervezés
 • ifjúsági közösségszervezés
 • humánfejlesztés
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

 

Lásd még: http://btk.pte.hu/alapkepzeseink_ba

Elhelyezkedési területek: 

A fiatal szakemberek előtt – a hiánypótló képzés nyomán - új szakmai életpályák és izgalmas karrier-utak nyílnak meg, hiszen a jövő segítő szakembereit a közoktatáskorú gyermekek, a fiatal felnőttek és az idős korosztályok ellátására a munkaerőpiac humán szférájában számos állami, piaci, egyházi és civil szervezet várja, ill. tudja foglalkoztatni.

 

Tipikus munkahelyek: közoktatáskorú gyermekek, a fiatal felnőttek és az idős korosztályok ellátását célzó intézmények, a munkaerőpiac humán szférájában állami, piaci, egyházi és civil szervezetek.

Tipikus beosztás, munkakör:

Közösségi művelődési intézmények, közösségi színterek, közművelődési intézmények, ifjúsági információs és tanácsadó irodák referensi munkaköre, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezetek, ifjúsági szociális intézmények, felnőttképzési és humánfejlesztő szervezetek, egyházi, nonprofit és civil szervezetek alkalmazottja.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu   

Kari honlap: www.btk.pte.hu 

Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

Intézeti honlap: https://btk.pte.hu/hfmi  

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)