Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember szakirányú továbbképzés

A képzésről tájékozódhat a https://tovabbkepzes.ajk.pte.hu/kepzeseink weboldalon!

Jelentkezni online tud a https://tovabbkepzes.ajk.pte.hu/jelentkezes weboldalon!

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
110 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A képzés helyszíne(i)
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (7622 Pécs, 48-as tér 1.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember
Képzés célja: 

A képzés céja, hogy a jogalkalmazás különböző területén tevékenykedő jogászok,  rendőrtisztek a különleges szakértelmet igénylő kriminalisztikai szakkérdésekben kellő jártasságot szerezzenek; a segédtudományokban (orvostudomány, műszaki tudomány,  közgazdaság-tudományok) véleményt adó szakértők vizsgálati módszereit és a vélemények lényegi kérdéseit szakszerűen értékelni, mérlegelni tudják. Mindezek biztosítsák a szakértőkkel való kapcsolattartás során az egyenlő partneri viszonyt, az  igazságszolgáltatás minőségének és időszerűségének lényeges javítását.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele:

  • Bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, biztonsági- és védelempolitikai, büntetés végrehajtási nevelő, nemzetbiztonsági, védelmi igazgatási alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett oklevél
  • Egyéb képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők a képzésben akkor vehetnek részt, ha elvégezték a rendőrszervező - korábban: rendőrszervező (tiszt) - szakképzést (OKJ 618610100106103, korábban OKJ 71891201) és legalább 3 szolgálati idővel rendelkeznek rendészeti, bűnügyi igazgatási, nemzetbiztonsági, vagy katonai védelmi szakterületen.

A képző intézmény a felvételt további feltételhez kötheti (pl.: szakmai gyakorlat, szolgálati idő).

Kapcsolat: 

Mátis Judit tanulmányi ügyintéző

Tel.: 72/501-599/23497 mellék

Email: matis.judit@ajk.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)