Matematika alapszak (angol nyelven is meghirdetett képzés)

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NÁ+NK: 5 < 20 fő, NK (angol): 5 < 20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar és angol
Költségtérítés összege
NK:
500 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
Lásd: Felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Matematikus
Képzés célja: 

A képzés célja matematikusok képzése, akik olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretekkel rendelkeznek, melyek képessé teszik őket arra, hogy alapszintű matematikai ismereteiket műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen alkalmazzák, továbbá hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában (mesterképzés) folytassák.

Alapfokozat birtokában a matematikus ismeri:

 • a matematika alapvető módszereinek alkalmazását
 • a matematikai módszerek, elvek megszerzésének módjait és a kutatás fő módszereit
 • a felmerülő problémák megoldási alternatíváit
 • a matematikai elemzések eredményeit és azt - idegen nyelven és az informatika eszközeit is felhasználva - hatékonyan tudja kommunikálni

Alapfokozat birtokában a matematikus alkalmas:

 • felelősségteljes állás betöltésére, önálló döntéshozatalra, tevékenysége minőségtudattal történő végzésére
 • továbbképzések segítségével új kompetenciák elsajátítására

A matematika alapképzési szak biztosítja az átmenetet a mesterképzési (MSc) szakokra. A matematikának a természettudományokban betöltött szerepe alapjánlehetőség van a természettudományok más területein való továbbhaladásra is. 

Képzési jellemzők: 

A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb témakörök: 
 • Alapozó ismeretek: bevezetés a matematikába, logika, programozás
 • Szakmai törzsanyag: algebra és számelmélet, analízis, geometria
 • Differenciált szakmai ismeretek: algebra, számelmélet, analízis, differenciálegyenletek, geometria, topológia, véges matematika, a matematika alapjai, valószínűségszámítás és matematikai statisztika, sztochasztika, numerikus módszerek
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Matematika érettségi, valamint egyet kell választani az alábbi érettségi tárgyak közül: biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, természettudomány

A vizsgák közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni, ami lehet: biológia, fizika, földrajz, kémia vagy matematika

 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Hallgatóink mondták: 

 Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Örülök, hogy itt tölthetem el egyetemista éveimet, mert egy színvonalas intézménynek tartom, ahol a légkör is nagyon jó."

Kapcsolat: 

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu

 

A képzésről további információ a Matematikai és Informatikai Intézet honlapján található: http://mii.ttk.pte.hu/kepzeseink

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)