Mediátor szakirányú továbbképzés

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
2 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
170 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A képzés helyszíne(i)
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (7622 Pécs, 48-as tér 1.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Mediátor (közvetítő)
Képzés célja: 

A képzés céja, hogy a részvevők a közvetítés alapvető pszichológiai, társadalmi, jogi hátterét megismerjék.
A szakmai törzsanyag tárgyai tételesen bevezetik a hallgatókat a mediáció elméleti és gyakorlati alkalmazási területeibe, az egyes részterületek különleges ismérveit is bemutatva. A képzést lezáró gyakorlati órák szerepe, hogy az elméleti ismereteket a hallgatók a gyakorlatban minél hatékonyabban alkalmazzák.

A képzés tanterve: 
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele: Agrár, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, informatika, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, gazdaságtudományok, műszaki, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés; sporttudomány, természettudomány, művészet, művészetközvetítés, valamint hitéleti képzési területek alapképzési szakjainak valamelyikén szerzett oklevél

Kapcsolat: 

Mátis Judit tanulmányi ügyintéző

Tel.: 72/501-599/23497 mellék

Email: matis.judit@ajk.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)