Mentőtiszt (Ápolás és betegellátás alapszak)

Képzeld el, valaki összeesik az utcán.Lefagysz vagy rögtön kapcsolsz és segítesz?Tény: az emberek többsége leblokkol, még a mentők száma sem jut eszébe.Pedig milyen sok múlik az első perceken! Konkrétan az emberélet. A mentőtisztekre nemcsak balesetnél, hanem hirtelen rosszulléteknél, babaszülésnél is számíthatunk.

 

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
8 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
N (Pécs): 10<40; N (Szhely): 10<15; L (Szhely):10<40; L (Pécs): 10<15
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
300.000 Ft/félév
LK:
300.000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NK: 
280
(Pécs)
NÁ: 
280
(Pécs)
NK: 
280
(Szhely)
NÁ: 
280
(Szhely)
LÁ: 
280
(Pécs)
LK: 
280
(Pécs)
LÁ: 
280
(Szhely)
LK: 
280
(Szhely)
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.), Szombathelyi Képzési Központ (9700 Szombathely, Jókai u. 14.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
mentőtiszt
Képzés célja: 

A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő félévekben: 8 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

  - a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

  - a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

  - intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit

  - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

  - a szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 120 kredit

Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;

- alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit;

- ápolástudományok 4-6 kredit;

- táplálkozástudományok 2-5 kredit;

- gyógyszertudományok 2-4 kredit;

- természettudományok 6-8 kredit;

- bölcsészettudományok 6-8 kredit;

- társadalomtudományok 8-12 kredit.

A szakirányok további tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya

mentőtiszt szakirány:
- alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit,
- ápolástudományok 2-4 kredit,
- elméleti- és klinikai orvostudományok 15-20 kredit,
- mentéstudományok 75-85 kredit;

Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat időtartama 14 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Főbb témakörök: 

Főbb tantárgycsoportok:

alapozó ismeretek 30-35 kreditpont: etika, egészségfejlesztés-egészségnevelés, egészségügyi informatika, egészségügyi műszaki alapismeretek, filozófia, idegen szaknyelv, orvosi latin, szociológia, szociálpolitika, egészségügyi jogi, gazdasági és menedzsment ismeretek, népegészségtan, oxiológia elsősegélynyújtás, toxikológia, modern betegellátás eszközrendszere;

szakmai törzsanyag 55-65 kreditpont: egészségtudományi ismeretkörök: addiktológia, anatómia, ápolásetika, ápolástan, biokémia, biológia, dietetika, élettan-kórélettan, fizioterápia, gerontológia, gyógyszertan, klinikai ismeretek, közegészségtan-járványtan, mikrobiológia, személyiség- és kommunikációfejlesztési ismeretek: személyiség lélektan, szociálpszichológia, beteg ember lélektana, életkorok pszichológiája, személyiség- és kommunikációfejlesztő csoporttréning;

differenciált szakmai anyag 110-130 kreditpont:

  • Mentőtiszt szakirány: belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, igazságügyi orvostani ismeretek, neurológia, oxiológia mentéstechnika, pszichiátria, sebészet-traumatológia, szolgálatvezetés, szülészet-nőgyógyászat, toxikológia, szakmai gyakorlat. A gyakorlati képzés a gyakorlati órákat, szimulációkat és a külső szakmai területeken végzett 1-4 hetes, valamint az összefüggő, komplex, irányított 14-15 hetes szakmai gyakorlatokat foglalja magában.
Szakirányok, specializációk: 

mentőtiszt

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

ÚJDONSÁG! A nappali munkarendű mentőtiszt BSc képzés már Szombathelyi Képzési Központunkban is elérhető!

ÚJDONSÁG! A levelező munkarendű mentőtiszt BSc képzés már Pécsett is elérhető!

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak:

A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) b) pontja szerint feltétel, hogy a jelentkező legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát teljesítsen, abban az esetben, ha nem rendelkezik még felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel.

Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy természettudomány v. egy ágazi szakmai érettségi vizsgatárgy, vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, latin nyelv, német, olasz, orosz, spanyol), vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretekelméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), szociális alapismeretek.

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

Felhívjuk szíves figyelmed, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találod.

Elhelyezkedési területek: 

A mentőtisztként mindig lesz helyed, mivel elképzelhetetlen az egészségügyi ellátórendszer ezen segítségnyújtás nélkül. A végzést követően elsősorban az Országos Mentőszolgálat várja esetkocsis szolgálatra a szakembereket. El tudsz helyezkedni sürgősségi ellátó helyeken, valamint elsősegélynyújtás oktatással foglalkozó cégeknél. Részt vehetsz a mentőápolók, mentőgépkocsi-vezetők képzésében, továbbképzésében. Továbbtanulhatsz karunk Egészségügyi menedzser és a Népegészségügyi MSc képzésein. Ha vonz a tudományos pálya, a doktori iskolánkban doktori címet is szerezhetsz.

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)