Mérnökinformatikus mesterszak

Azok jelentkezését várjuk, akik már megszerezték mérnökinformatikus alapdiplomájukat, és tovább mélyítenék, specializálnák szaktudásukat. Mesterképzésben olyan szakterületeket ismerhetsz meg, mint a sokprocesszoros rendszerek, vagy az intelligens és robotizált rendszerek. Szakunk hallgatóinak képzését számos informatikai cég támogatja, látja el naprakész tudással, mely jó alapja lehet a sikeres elhelyezkedésnek.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
MLA: 5<10 fő; MLK: 5<10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
500 000 Ft/félév
LK:
500 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
LÁ: 
66
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Műszaki és Informatikai Kar (7624 Pécs, Boszorkány út 2.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Okleveles Mérnökinformatikus (Computer Science Engineer)
Képzés célja: 

A mérnök informatikus mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak magas színvonalon az összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására. Fontos hogy a hallgatók elsajátítsák a szakmailag magas szintű önálló tervezést, komplex informatikai rendszerek fejlesztését, adatbázisok tervezését és sokprocesszoros digitális rendszerek alkalmazását és fejlesztését. A képzés további célja, hogy felkészítse a hallgatókat egy doktori képzésben való részvételre olyan módon, hogy minnél önálló kutatómunkát végezzenek.

 

A pécsi képzés erőssége és különlegessége a szakirányokban rejlik. Az Intelligens rendszerek szakirány nagy hagyományokkal rendelkezik Pécsett és több évre visszanyúló tapasztalattal rendelkeznek az oktatók. A Sok-processzoros számítógépes rendszerek szakirány egy új szakirány, de az országos és európai trendekhez kapcsolódik. Európa egyik deklarált célja, hogy felzárkózzon az USA-hoz ezen a területen, így például 3 szuperszámítógép került telepítésre 2012-ben Szegedre, Debrecenbe és Pécsre. Ezen a területen a kar tananyagfejlesztési és kutatási pályázatot is elnyert az elmúlt években.

 

Képzési jellemzők: 
Szakirányok, specializációk: 
  • Intelligens rendszerek: Fókuszban a robotizált, intelligens és autonóm technológiák.
  • Sokprocesszoros számítógépes rendszerek: Fókuszban a nagyteljesítményű szuperszámítógépek és klaszterek használata, valamint ezek programozása és architektúrája.
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

  • a bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok: mérnökinformatikus alapképzési szak
  • írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Elhelyezkedési területek: 

A végzett mérnök-informatikusok rendkívül keresettek, és a legjobban fizetett szakemberek közé tartoznak gazdaságunk különböző területein. Elhelyezkedési lehetőséget jelent számukra a termelő, a szolgáltató, a közigazgatási, a banki, a kereskedelmi, a vállalkozói szféra, nevezetesen mindazon tervezéssel, fejlesztéssel, üzemeltetéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos terület, mely igényli a számítógéppel támogatott rendszereket, a számítógép-vezérelt információs rendszerek és szolgáltatások, az információtechnológiák fokozott alkalmazását.

Kapcsolat: 

PTE Műszaki és Informatikai Kar
Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék
Dr. Iványi Péter
e-mail: ivanyi.peter@mik.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)