Minőségirányítási rendszermenedzser szakirányú továbbképzés

A Minőségirányítási rendszermenedzsment képzésen bármely képzési területen alapképzésben megszerzett egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
3 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Februári indulás
Felvételi irányszám
10<20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
250 000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Műszaki és Informatikai Kar (7624 Pécs, Boszorkány út 2.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Minőségirányítási rendszermenedzser
Képzés célja: 

Képzésünk célja az, hogy a gazdaság számára elméletileg megalapozott tudású, megfelelő szak­mai gyakorlattal rendelkező minőségügyi szakembereket tudjunk kibocsá­ta­ni, akik képesek a termék-előállításban és a szolgáltatásokban - vagy az ezek­­kel kapcsolatos minőségtervezés, minőségfejlesztés, minőségszabályozás és minőségellenőrzés területein - az ezt megvalósító rendszerek létrehozásában, működtetésében, fejlesztésében és fenn­tartásában helytállni, ké­pes­ségeiket és gyakorlati tapasztalataikat fejleszteni.

Képzési jellemzők: 

A képzés három +1  féléves, kreditrendszerű,  a levelező tagozatnak megfelelő forma, melynek  főbb  számértékeit a tanterv tartalmazza.  A képzés alatt félévenként 30 kredit szerezhető. Adott félév tanulmá­nyi átlageredményét a vizsgákon szerzett nem elégtelen érdemjegyek kreditpontokkal súlyozott számtani átlaga adja.

Félévente öt alkalommal, alkalmanként 20 kötelező  tanórában folyik oktatás.A hallgatók a plusz egy félév során szakdolgozatot készítenek, amelyet, amennyiben az előírt 90 kreditet megszerezték, s az egész időszakra vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagered­ményük meghaladja a 3,0-et, záróvizsgán védenek meg. A sikeresen záróvizsgázók Minőségirányítási rendszermenedzser megnevezésű oklevelet kapnak.

Az első év sikeres lezárása (a 60 kredit megszerzése) után az első két oktatási félév anyagából speciális vizsgát szervezünk, mely a záróvizsga eredményébe beszámít. A sikeresen vizsgázók egyben speciális minőségügyi szakbizonyítvány(ok)hoz is juthatnak.

https://mik.pte.hu/minosegiranyitasi-rendszermenedzser-1

 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A képzésben bármely tudományterület szakjain megszerzett egyetemi vagy főiskolai oklevéllel, illetve az alapképzési és mesterképzési szakokon megszerzett oklevéllel rendelkező, a termelés vagy szolgáltatás legkülönbözőbb területein dolgozó szakemberek vehetnek részt.

Elhelyezkedési területek: 
 • A termék-előállítás és a szolgáltatások - vagy az ezekkel kapcsolatos minőségtervezés, minőségfejlesztés, minőségszabályozás és minőség-ellenőrzés.
 • A fentieket megvalósító rendszerek létrehozása, működtetése, fejlesztése és fenntartása.
 • Közreműködés az integrált minőségközpontú irányítási rendszerek létrehozásában.
 • Az integrált irányítási rendszerek stratégiai és operatív terveinek kialakítása.
 • Működő integrált irányítási rendszerek fejlesztése.
 • A cégvezetés napi munkájának segítése folyamatos információszolgáltatással.
Kapcsolat: 

PTE Műszaki és Informatikai Kar
Mérnöki és Smart Technológiák Intézet / Mérnöki Ismeretek Tanszék
dr. Füredi Balázs
tanszékvezető
e-mail: furedib@mik.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)