Műtő szakápoló szakirányú továbbképzés

A képzés célja, hogy a hallgatók minden műtéti területen ismerjék az alapvető műszerelési szempontokat és ezekben megfelelő gyakorlatra tegyenek szert, valamint képesek legyenek arra, hogy kövessék a legújabb és legmodernebb eszközök alkalmazásának lehetőségeit, és segítsenek azokat mielőbbi munkafolyamatba állítani.    

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
Pécs L:20<30 fő, Kaposvár L: 20<30 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
130 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A kar által meghirdetett feltételek szerint.
A képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.), Kaposvári Képzési Központ (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Műtő szakápoló
Képzés célja: 

Olyan felsőfokú végzettségű műtő szakápolók képzése, akik a képzési idő alatt elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, szakképzettségüknek megfelelő szemlélet és magatartás alapján képesek nagyfokú felelősség és hivatástudat birtokában szakterületük magas szintű művelésére.

A műtő szakápoló alkalmas számos területen az orvosi tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátására, másodasszisztensi munka végzésére, a műtéti tevékenységnél használatos gépek, műszerek kezelésére és zavartalan működtetésére.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő: 4 félév, 120 kredit, 3600 óra hallgatói tanulmányi munkaidő.

A félévi óraszámok teljesítése havonta egyhetes képzéssel és gyakorlatokkal történik.

Főbb témakörök: 

Kötelező tárgyak: 

higiéniai alapismeretek, műtői higiéné, általános és hasi sebészet és műtéttan I.-II, mikrochirurgia és endoscopos eszközök, radiológiai képalkotás, és hagyományos radiológia, nőgyógyászati és szülészeti sebészet és műtéttana, idegsebészet és műtéttana, gyermeksebészet és műtéttana, plasztikai sebészet és műtéttana, haematológiai ismeretek, baleseti sebészet és műtéttana, ortopédiai sebészet és műtéttana, fej-nyaksebészet és műtéttana, radiológia- intervenciós radiológia, anesthesiológiai és intenzív terápiás ismeretek, urológiai sebészet és műtéttana, szemészeti sebészet és műtéttana, szájsebészet és műtéttana, szív- és érsebészet és műtéttana, mellkassebészet és műtéttana, szakmai gyakorlat, szakdolgozat.

Kötelezően választható tárgyak: 

műtői textília, izolálás, sebészeti varróanyagok, laborismeretek, műtői gép- és műszertan, műtői világítás és légkondicionálás, radiológia- intervenciós radiológia.

Szabadon választható tárgyak: 

munkaszervezés, vezetés, kutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretek, transzplantációs ismeretek.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Kiket várunk? 

Felsőfokú alapképzésben (BSc) szerzett ápolói oklevél.

Levelező képzés esetén a felsőfokú képzettséget igazoló oklevél megszerzése után legalább 1 éves munkaviszony a műtőszolgálat, vagy központi sterilizáló területén végzett ellátásban.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van), igazolás legalább 2 év szakmai gyakorlatról (igazolt munkaviszony), ebből 1 év munkaviszony a műtőszolgálat, vagy központi sterilizáló területén végzett ellátásban, 1 db igazolványkép.

Elhelyezkedési területek: 

Kórházak, klinikák általános és speciális műtőiben, valamint műtéti tömbökben, ahol számos területen az orvosi tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátására, másodasszisztensi munka végzésére, önálló munkaszervezésre, a műtői tevékenység minden szinten történő koordinálására válik képessé.

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit, FÜLÖP Petra

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)