Nemzetközi biztosításszervező referens szakirányú továbbképzés

A globalizáció korszakában megnövekedett az adminisztrációs és koordinációs feladatok száma a nemzetközi piacon. A multi és transznacionális cégek által biztosított mobilitás társadalmi igényként követeli meg a széles hazai és nemzetközi ismerettel rendelkező biztosítási szakemberek létét.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
3 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
Zalaegerszeg L: 20<30 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
130 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A kar által meghirdetett feltételek szerint.
A képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Nemzetközi biztosítási referens
Képzés célja: 

A nemzetközi biztosításszervező referens magas szinten ismeri és képes integrálni a biztosítási folyamatokat mind a hazai, mind az egyes külföldi országok vonatkozásában. A képzés célja olyan szakmai réteg adaptálása a munkaerőpiacra, akik a nemzetközi biztosítási folyamatokban aktívan részt tudnak venni, magába foglalva a magán- és a társadalombiztosítás területét.

Olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szintű szakmai és általános ismeretekkel, ennek megfelelő emberi és etikai magatartással, nagyfokú hivatás- és felelősségtudattal rendelkeznek, képesek a magyar és idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozására, valamint a korábbi és a jelen képzés során elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek szakképzettségüknek megfelelő szemlélet és magatartás alapján szakterületük magas szintű művelésére.

Képzési jellemzők: 

A képzés időtartama alatt kettő félévben szakmai idegen nyelvet is tanulnak a hallgatók (német és angol nyelv választható). A nyelvvizsga követelmény a felvételhez szükséges meglévő diploma idegen nyelvi követelménye.
A képzés diplomára épülő szakirányú továbbképzés, amely három félév sikeres teljesítése és a szakdolgozat védése valamint a záróvizsga teljesítése után főiskolai diplomát nyújt.

Főbb témakörök: 

Főbb tantárgycsoportok:

Alapozó törzstantárgyak: 13 kredit

 • Európai Unió szervezete és struktúrája,
 • jövőkutatás,
 • adatbiztonság és adatvédelem,
 • szakmai idegen nyelv

Szakmai törzstantárgyak: 24 kredit

 • üzleti biztosítások,
 • biztosítási rendszerek és finanszírozás,
 • biztosítási matematika,
 • költségelemzés

Differenciált szakmai ismeretek tárgyai: 46 kredit

 • EU költségvetése és az Unió finanszírozási rendszere,
 • e-projektek és kontinentális stratégiák,
 • biztosítási marketing,
 • Eurostat,
 • statisztikai folyamatok az Európai Unióban,
 • informatika és kommunikáció a tagállamok kapcsolatában,
 • nemzetközi gazdaságtan,
 • üzleti etika,
 • EU tagállamok pénzbeni ellátásai,
 • EU tagállamának nyugdíjrendszere,
 • nemzetközi pénzügyek,
 • kockázatelemzés,
 • üzleti kommunikáció.
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Részvétel feltétele: Bármely képzési területen az alapképzésben szerzett végzettség.Főként azokat a diplomával rendelkező, a biztosítási terület iránt érdeklődő személyeket várjuk, akik tudásukat nemzetközi valamint Európai Uniós szinten is bővíteni szeretnék

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van), 1 db igazolványkép.

Elhelyezkedési területek: 

Általános titkár nemzetközi ügyek és biztosítási viszonyok tekintetében

 • Irodai szaknyilvántartási területen dolgozó tekintettel az Európai Unió által megkövetelt nyilvántartások vezetésével
 • Biztosítással foglalkozó szervek és gazdálkodási egységek nemzetközi kommunikációs osztályán kapcsolattartó és koordinátor
 • Társadalombiztosítási kifizetőhelyek adminisztrátora
 • Köztisztviselő az Európai Unió bármely intézményben biztosítás és Nemzetközi kommunikáció tekintetében
 • Köztisztviselő az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nemzetközi Kapcsolatok területén
 • Köztisztviselő önkormányzatok nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó osztályán
 • Biztosító társaságok alkalmazottja nemzetközi ügyek összehangolásának a területén
 • Gyógyszercégek biztosítással kapcsolatos adminisztrátora és koordinátora nemzetközi ügyek vonatkozásában
 • Társadalombiztosítási és biztosítási ügyintéző biztosítótársaságoknál
 • Egyéb gazdasági, társadalombiztosítási ügyintéző biztosítótársaságoknál, gazdasági szervezeteknél
 • Köztisztviselő a nyugdíjbiztosítás vonatkozásában a nemzetközi biztosítási ügyek területén
 • Egészségügyi intézmények adminisztrációs területének a beosztottja a külföldi betegek és a nemzetközi kapcsolatok tekintetében
 • Egyéb gazdasági területek biztosítási ügyintézője a nemzetközi ügyek és kapcsolatok vonatkozásában
 • Tanácsadó nemzetközi biztosítási és Európai Uniós ügyek tekintetében
Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit, FÜLÖP Petra

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)