Nemzetközi tanulmányok alapszak (magyar vagy angol nyelven

A program keretein belül leendő hallgatóink a nemzetközi kapcsolatok tágabb kereteivel ismerkedhetnek meg, a tudományág elméleti és gyakorlati alapjai mellett politikai rendszerek, nemzetközi, nemzeti és lokális politikai intézmények, valamint ezek történelmi és gazdasági összefüggéseit is megérthetik.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
magyar nyelvű képzés: 5<30 fő; angol nyelvű képzés: 5<15 fő
Az oktatás nyelve
Magyar és angol
Költségtérítés összege
NK:
magyar nyelvű képzés: 210.000 Ft / félév
NK:
angol nyelvű képzés: 280.000 Ft / félév
angol nyelvű képzés, állami ösztöndíjas: 100.000 Ft /félév idegennyelvi hozzájárulás
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
401
angol nyelven: 404
NK: 
280
angol nyelven: 280
Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
nemzetközi kapcsolatok szakértő
Képzés célja: 

A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

Minor szakként felvehető: nem

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció

 

NYELVI KÉPZÉS

A képzés angol és német szaknyelvi oktatást foglal magába. Egyéb nyelvekből megfelelő számú jelentkező esetén (min. 5 fő) biztosítunk szaknyelvi oktatást.

 

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési terület megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsgája, a másik általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

 

Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzők az oklevélszerzés idegennyelvi követelményeit teljesítik.

 

Az utóbbi másfél évtizedben a nemzetközi tanulmányok a PTE több kara oktatási programjainak részeként a figyelem középpontjába került. Ez magyarázza, hogy sajátos szinergiaként 6 kar oktatói fogtak össze a "Nemzetközi tanulmányok" képzés érdekében, létrehozva universitas szintű kooperációt, így biztosítva a szakmai, nyelvi, tudományos széleskörű hálózatot az új szak számára. Az egyetem helyet ad a következő intézményeknek, ahol a hallgatók elmélyíthetik ismereteiket: Afrika Kutatóközpont; MTA-PTE Magyarország, Európa és Ibero-Amerika Kutatócsoport ,az Ibero-Amerika Központ, Modernkori Oroszország és Szovjetunió Kutatócsoport,Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék, Európa Központ, Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központ, Ázsia Dokumentációs Központ, Védelmi Kutatások Központja, Jean Monnet Kiválósági Központ – Pécs.

Főbb témakörök: 

Általános társadalomtudományi ismeretek és kompetenciák [közgazdaságtan, jogi alapismeretek, filozófia, politológia, szociológia, történelem (modern magyar és egyetemes történelem) informatika] 20-60 kredit;

Módszertani és készségfejlesztő ismeretek (statisztika, társadalomstatisztika, kvalitatív, kvantitatív módszertan, szaknyelvi gyakorlatok) 20-30 kredit;

A nemzetközi tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai ismeretek 50-100 kredit a szakdolgozat kreditértékével együtt az alábbiak szerint:

-    nemzetközi kapcsolatok története [nemzetközi kapcsolatok története 1815-1989-ig, magyar külpolitika története, diplomáciatörténet, nemzetközi kapcsolatok az új világrendben (1989-től)] 5-40 kredit;

-    nemzetközi politika elmélete és gyakorlata (a nemzetközi politikaelmélet főbb iskolái, elméletei, a diplomácia elmélete és gyakorlata) 5-40 kredit;

-    nemzetközi jog (nemzetközi közjog, nemzetközi magánjog, nemzetközi szerződések, nemzetközi intézmények és szervezetek) 5-40 kredit;

-    nemzetközi gazdaságtan (nemzetközi gazdaságtan, külgazdaságpolitika, nemzetközi pénzügyek, világgazdaságtan, nemzetközi vállalatok gazdaságtana) 5-40 kredit;

-    regionális-civilizációs tanulmányok (civilizációtörténet, európai civilizáció története, regionális tanulmányok) 5-40 kredit;

-    Európai Unió (az Európai Unió fejlődéstörténete, az EU intézményrendszere és döntéshozatala, az EU joga, az EU hatáskörei, szakpolitikái, Magyarország az Európai Unióban, európai uniós pályázatok készítése és projektek menedzsmentje) 5-40 kredit;

-    a nemzetközi kapcsolatok gyakorlata (nemzetközi kapcsolattartás technikái, nemzetközi rendezvények, diplomáciai protokoll, tárgyalási technikák) 5-40 kredit.

 

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A szakmaspecifikus ismeretek a képzés egészén belül 30-35 kredit.

 

 

Szakmai gyakorlat:

Az oklevél megszerzésének feltétele négy hét egybefüggő hazai vagy külföldi szakmai gyakorlat elvégzése, amelyet a koordináló tanszék szervez. A levelező képzésben is kötelező a gyakorlat, amely ideje min. 1 hét és kiegészül egyéb gyakorlati feladatokkal.

Szakirányok, specializációk: 
  • Európai-integráció
  • nemzetközi kapcsolatok
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, amelyből egyet emelt szinten kell teljesíteni.

 

 

Lásd még: http://btk.pte.hu/alapkepzeseink_ba

Elhelyezkedési területek: 

Tipikus munkahelyek:

minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények, önkormányzatok, gazdasági társaságok, vállalkozói szektor, regionális tanácsok és fejlesztési ügynökségek

Tipikus beosztás: pályázatíró, projektmenedzser, külkapcsolati ügyintéző, külpolitikai elemzést végző munkatárs.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

Tanszéki honlap: http://politologia.btk.pte.hu/

 

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)