Ókori nyelvek és kultúrák [klasszika-filológia] alapszak

Annak ajánljuk a szakot, aki valami különlegeset keres. Aki latinul, esetleg ógörögül tanulna, kíváncsi az ókori emberek gondolkodására és arra, mennyi mindent adhat a ma emberének a görög-római ókori kultúra. Akit érdekel az ókori (és nem csak ókori) irodalom, képzőművészet, színház, zene, az antik görög és római élet és történelem, filozófia és vallás. Aki szeretne tanulni szöveget és képzőművészeti alkotást értelmezni, kapcsolataikat felfedezni.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
300.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
311
NK: 
388
Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész klasszika-filológia szakirányon
Képzés célja: 

olyan gyakorlati ismeretekkel is rendelkező bölcsész szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az ókortudomány területén. Alapszinten ismerik az ókori Mediterráneum és a vele érintkező területek népeinek és országainak történetét, kultúráját, valamint a választott szakiránynak megfelelően az ókori Közel-Keletről, az ókori Egyiptomról és a klasszikus antikvitásról elmélyültebb tudásra tesznek szert. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben folytatására.

 

Kinek ajánljuk képzéseinket? Aki olyasmit kíván tanulni az egyetemen, ami különleges. Aki szeretne tanulni latinul, esetleg ógörögül, aki kíváncsi az ókori emberek gondolkodására és arra, mennyi mindent adhat a ma emberének a görög-római ókori kultúra. Akit érdekel az ókori (és nem csak ókori) irodalom, képzőművészet, színház, zene, az antik görög és római élet és történelem, filozófia és vallás. Aki szeretne tanulni szöveget és képzőművészeti alkotást értelmezni, kapcsolataikat felfedezni.

Miben egyedülálló a pécsi latin-görög képzés? Múzeumpedagógiai specializáció és múzeumi gyakorlat – szoros kapcsolatban a Budapesti Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményével. A képzés másik specialitása a görög-római színjátszás és zene.

Ki fogja jól érezni magát nálunk? Aki szeret kérdezni, elmélyülni, figyelni, felfedezni. Aki szereti a kis létszámú órákat, családias légkört, egyéni, személyre szabott konzultációt, közvetlen kapcsolatot az oktatókkal. Akinek fontos a tehetséggondozás: szakszemináriumok, TDK, szakdolgozat és publikáció támogatása, speciális együttműködés a Szépművészeti Múzeummal, Kerényi szakkollégium.

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,

levelező munkarendben: szemeszterenként maximum két hét, továbbá egyéni konzultációs rend egyeztetésével.

 

Minor szakként felvehető: nappali munkarendben IGEN, követelmény: nincs

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz (a klasszika-filológia szakirányon továbbá spanyol) nyelvekből egy államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A záróvizsga letétele a klasszika-filológia szakirányon a latin és az ógörög nyelv középfokú (B2), komplex típusnak megfelelő nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Főbb témakörök: 

Latin és görög nyelv. Latin és görög mondattan és stilisztika. Latin és görög szövegolvasás. Görög és római irodalomtörténet. Ókortörténet. Antik vallástörténet. Antik művészettörténet. Antik ikonográfia. Antik színháztörténet. Antik zenetörténet. Kerényi könyvtár (gyakorlat).

 

-    a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, az ókori kultúrák ismeretkörei (ókori nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, civilizációtörténet)] 26-30 kredit;

-    ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:

-    ókori nyelvi szakmai alapozó modul [két ókori nyelv (görög, latin, egyiptomi, héber, szír, akkád, szanszkrit) ismeretei; az ókori Mediterráneum népei, területei közötti gazdasági és szellemi kapcsolatok] 16-20 kredit;

-    a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, szakirányhoz kapcsolódó specializációk)

- nyelvi képzés (görög és latin grammatika, auktorolvasás),

-    egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek (régiségtan, mitológia, verstan-metrika, irodalomtörténet, színháztörténet, tudománytörténet, numizmatika, epigráfia, zenetörténet),

-    specializáció [görög, latin specializáció (ógörög, bizánci görög, latin, középlatin, újkori latin, patrisztika)]. 70-75 kredit;

-    választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

Szakirányok, specializációk: 
  • Múzeumpedagógia (klasszikus ókor)

Főbb tantárgyak

Szövegolvasás és műelemzés (képek és szövegek együttes elemzése). Antik kultúrtörténeti tárgyak (színház, művészet, ikonográfia, zene). Pszichológia. Múzeumpedagógiai szeminárium.

 

Megismerkednek az antik kultúra és a bölcsészettudomány digitálisan hozzáférhető forrásaival. Megtanulják kezelni a Szépművészeti Múzeum által gondozott antik adatbázisokat, részt vesznek azok feltöltésében. Múzeumpedagógiai gyakorlaton vesznek részt a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében, az ókori művészetek egyetlen hazai gyűjteményében.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

magyar nyelv és irodalom vagy történelem

ÉS

angol nyelv vagy arab nyelv vagy francia nyelv vagy japán nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy újgörög nyelv Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

 

Lásd még: http://btk.pte.hu/alapkepzeseink_ba

Elhelyezkedési területek: 

Tipikus munkahelyek: múzeumpedagógiai programok, idegenforgalom, könyvtárak, egyházak, könyv- és lapkiadók, internetes portálok, egyéb kulturális és művészeti intézmények

Tipikus munkakör: programszervező, foglalkozásvezető, titkárságvezető, idegenvezető, szerkesztő

 

Az ókori nyelvek és kultúrák alapszak (BA) klasszika-filológia szakiránya egyben olyan szakirányú mestertanulmányok előkészítője, mint a bölcsész klasszika-filológiai (lásd lejjebb továbblépési lehetőségek a) pont). Az alapszakon diplomát szerző diákok elhelyezkedési lehetőségei várhatóan mind a régióban, mind országosan bővülni fognak.

 

Az alapszak elvégzése után ilyen irányú tanulmányaikat nem folytatókat illetően az a tapasztalat, hogy a munkaadók bármilyen álláspályázatban felfigyelnek a különleges diplomára, mert következtetni enged a jelentkező komplex készségeire, tanulási képességére, intelligenciájára, tág látókörére, ami előnyt jelenthet bármely munkakörben.

 

A pécsi bölcsészkaron 1993-ban újraindult görög-latin képzés több, mint két évtizedes története bizonyítja, a nálunk végzett hallgatók speciális tanulmányaiknak köszönhetően olyan máshol nem megszerezhető készségeket sajátíthatnak el, amelyek képessé teszik őket tudásuk konvertálására a legkülönbözőbb új területekre, a gazdaságtól a politikáig, a kommunikációtól az irodalmi és más alkotó tevékenységekig.

 

Az alapfokozatot megszerzők a gyakorlati felkészítés révén sikerrel helyezkedhetnek el olyan, alapszintű szakmai tudást igénylő területeken is, mint a múzeumpedagógia Magyarország ókori emlékeket őrző múzeumaiban (elsősorban a Dunántúl területén és Budapesten),  turisztika-idegenforgalom (szakszerű vezetés archeológiai-múzeumi területen hazánkban és külföldre látogató csoportoknak): Nyugat-Magyarország, Pannónia, bővelkedik ókori emlékekben, és Itália, Görögország s a Közel-Kelet a kulturális idegenforgalom fontos célpontjai.

 

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

Tanszéki honlap: http://klf.btk.pte.hu 

Tanszéki e-mail: klf[kukac]pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)