Ókori nyelvek és kultúrák [klasszika-filológia] alapszak

Annak ajánljuk a szakot, aki valami különlegeset keres. Aki latinul, esetleg ógörögül tanulna, kíváncsi az ókori emberek gondolkodására és arra, mennyi mindent adhat a ma emberének a görög-római ókori kultúra. Akit érdekel az ókori (és nem csak ókori) irodalom, képzőművészet, színház, zene, az antik görög és római élet és történelem, filozófia és vallás. Aki szeretne tanulni szöveget és képzőművészeti alkotást értelmezni, kapcsolataikat felfedezni.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
300.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
338
LÁ: 
340
LK: 
280
Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész klasszika-filológia szakirányon
Képzés célja: 

olyan gyakorlati ismeretekkel is rendelkező bölcsész szakemberek képzése, akik képesek tájékozódni az ókori görög-római kultúra tudásterületein. Alapszinten ismerik a latin és az ógörög nyelvet, az ókori Mediterráneum és a vele érintkező területek népeinek és országainak történetét, kultúráját, a klasszikus antikvitásról elmélyültebb tudásra tesznek szert. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben folytatására.

 

Kinek ajánljuk képzéseinket? Aki olyasmit kíván tanulni az egyetemen, ami különleges. Aki szeretne tanulni latinul vagy ógörögül, aki kíváncsi az ókori emberek gondolkodására és arra, mennyi mindent adhat a ma emberének a görög-római ókori kultúra. Akit érdekel az ókori (és nem csak ókori) irodalom, képzőművészet, színház és színjátszás zene, az antik görög és római élet és történelem, filozófia, mitológia és vallás. Aki szeretne tanulni szöveget és képzőművészeti alkotást értelmezni, kapcsolataikat felfedezni.

Miben egyedülálló a pécsi latin-görög képzés? Múzeumpedagógiai specializáció és múzeumi gyakorlat – szoros kapcsolatban a Budapesti Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményével.  Görög színház, színjátszás, antik görög zenekultúra.

Ki fogja jól érezni magát nálunk? Aki szeret kérdezni, elmélyülni, figyelni, felfedezni. Aki szereti a kis létszámú órákat, családias légkört, egyéni, személyre szabott konzultációt, a közvetlen kapcsolatot az oktatókkal. Akinek tanulmányai során fontos szempont a tehetséggondozás: szakszemináriumok, TDK, szakdolgozat, sőt akár publikáció tanári segítése, támogatása, illetve a közelebbi és közvetlen megismerkedés a Szépművészeti Múzeummal, aki jó eséllyel szeretne pályázni a Kerényi Károly szakkollégiumba.

 

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,

levelező munkarendben: szemeszterenként maximum két hét, továbbá egyéni konzultációs rend egyeztetésével.

 

Minor szakként felvehető: nappali munkarendben IGEN, követelmény: nincs

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz (a klasszika-filológia szakirányon továbbá spanyol) nyelvekből egy államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A záróvizsga letétele a klasszika-filológia szakirányon a latin és az ógörög nyelv középfokú (B2), komplex típusnak megfelelő nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Főbb témakörök: 

Latin és görög nyelv, szövegolvasás. Görög és római irodalomtörténet. Ókortörténet. Antik vallástörténet, mitológia művészettörténet, ikonográfia, görög-római színháztörténet és zene

 

Alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, az ókori kultúrák ismeretkörei (ókori nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, civilizációtörténet)] 26-30 kredit;

Szakmai ismeretek 135-145 kredit

Nyelvi alapozó modul

Az ókori Mediterráneum népei

Irodalomtörténet, kultúrtörténeti ismeretek, mitológia, görög-római színház- és zenetörténet

Specializáció (múzeumpedagógia a görög-római kultúra területeihez)

Választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

 

 

Szakirányok, specializációk: 
  • Múzeumpedagógia a görög-római kultúra területeihez

 

Főbb tantárgyak

Szövegolvasás és műelemzés (képek és szövegek együttes elemzése). Antik kultúrtörténeti tárgyak (színház, művészet, ikonográfia, zene). Pszichológia. Múzeumpedagógiai szeminárium.

 

A specializációt választó hallgatók megismerkednek az antik kultúra és a bölcsészettudomány digitálisan hozzáférhető forrásaival. Megtanulják kezelni a Szépművészeti Múzeum által gondozott antik adatbázisokat, részt vesznek azok feltöltésében. Múzeumpedagógiai gyakorlaton vesznek részt a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében, az ókori művészetek egyetlen hazai gyűjteményében.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

magyar nyelv és irodalom vagy történelem

ÉS

angol nyelv vagy arab nyelv vagy francia nyelv vagy japán nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy újgörög nyelv Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

 

Lásd még: http://btk.pte.hu/alapkepzeseink_ba

Elhelyezkedési területek: 

Tipikus munkahelyek: múzeumpedagógiai programok, idegenforgalom, könyvtárak, egyházak, könyv- és lapkiadók, internetes portálok, kulturális és művészeti intézmények

Tipikus munkakör: programszervező, foglalkozásvezető, titkárságvezető, idegenvezető, szerkesztő

 

Az alapfokozatot megszerzők a gyakorlati felkészítés révén sikerrel helyezkedhetnek el olyan, alapszintű szakmai tudást igénylő területeken is, mint a múzeumpedagógia Magyarország ókori emlékeket őrző múzeumaiban (elsősorban a Dunántúl területén és Budapesten),  turisztika-idegenforgalom (szakszerű vezetés archeológiai-múzeumi területen hazánkban és külföldre látogató csoportoknak): Nyugat-Magyarország, Pannónia, bővelkedik ókori emlékekben, és Itália, Görögország s a Közel-Kelet a kulturális idegenforgalom fontos célpontjai.

 

Az ókori nyelvek és kultúrák alapszak (BA) klasszika-filológia szakiránya a bölcsész klasszika-filológiai mestertanulmányok előkészítője (lásd lejjebb továbblépési lehetőségek a) pont).

 

Az alapszak elvégzése után ilyen irányú tanulmányaikat nem folytatókat illető tapasztalat: a munkaadók könnyebben felfigyelnek a pályázó különleges diplomájára, mely következtetni enged az állásra jelentkező komplex készségeire, tanulási képességeire, intelligenciájára, tág látókörére. A pécsi bölcsészkar görög-latin képzésének negyedszázados tapasztalata alapján a diplomát szerzett hallgatók speciális tanulmányaiknak köszönhetően olyan máshol nem megszerezhető készségeket sajátíthatnak el, amelyek képessé teszik őket tudásuk konvertálására a legkülönbözőbb új területekre, a gazdaságtól a politikáig, a kommunikációtól az irodalmi és más alkotó tevékenységekig.

 

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Klasszika-Filológia Tanszék

Tanszéki honlap: http://klf.btk.pte.hu 

Tanszéki e-mail: klf[kukac]pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)