Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció (Orvosi diagnosztikai analitikus alapszak)

ÚJDONSÁG! 2020-tól már Szombathelyen is!

Tudod mi történik a levett vérrel a laborban, kik dolgozzák fel? A laboranalitikusok feladata, hogy kihámozzák a beküldött mintákból – vérből és egyéb testnedvekből, szövetekből – a testben zajló folyamatok objektív paramétereit.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
8 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NA,NK Kaposvár: 15<70 fő: Szombathely: 15<30 fő; LA,LK Kaposvár: 15<70 fő, Szombathely: 15<30 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
300 000 Ft (teljes költség)
LK:
300 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
280
(Kaposvár)
NK: 
280
(Kaposvár)
LÁ: 
290
(Kaposvár)
LK: 
290
(Kaposvár)
NÁ: 
280
(Szhely)
NK: 
280
(Szhely)
LÁ: 
280
(Szhely)
LK: 
280
(Szhely)
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
PTE ETK Kaposvári Képzési Központ (7400 Kaposvár, Jókai u. 14/B), PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ (9700 Szombathely, Jókai u. 14.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Orvosi diagnosztikai analitikus
Képzés célja: 

Biztosan Tőled is vettek már vért! Nem kellemes élmény, de elengedhetetlen egyes betegségeknél a helyes diagnózis felállításához. Tudod, hogy mi is történik a vérrel teli kémcsövekkel? Hogy kik dolgozzák fel a mintát? A laboranalitikusok feladata, hogy kihámozzák a beküldött mintákból – nemcsak a vérből, hanem egyéb testnedvekből, szövetekből – a szervezetedben zajló folyamatok objektív paramétereit. Ez a tudományág a mikroszkóp felfedezése óta nagy utat járt be, folyamatosan fejlődő ága az orvostudománynak. Nap, mint nap újabb és újabb vizsgálómódszerek látnak napvilágot, mely megkönnyítik a gyógyítást. A szakma magas szintű művelése összetett tudást igényel annak gyakorlójától: mikrobiológiai, élettudományi, kémiai és informatikai tudásra is szükséged lesz, hogy jó szakemberré válj.
 

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja orvosi diagnosztikai analitikusok képzése, akik képesek önálló laboratóriumi analitikai, vagy képalkotó diagnosztikai vagy optometriai tevékenység végzésére, szervezésére, kis orvosi laboratóriumok vagy diagnosztikai részlegek, optometriai laboratóriumok munkájának irányítására, jártasak az adatfeldolgozás korszerű módszereiben, valamint rendelkeznek modern gazdasági ismeretekkel. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a korszerű műszer és méréstechnika, az informatika és számítástechnika és azok orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai és optometriai alkalmazásának területein. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő 8 félév.

Általános információk

A laboranalitika dinamikusan és gyorsan fejlődik, így folyamatosan kell a szakember utánpótlás. Az egészségügyi ellátó szektorban sok olyan szakemberre van szükség, akik képesek önálló laboratóriumi munkára a diagnosztikai és a kutatólaborokban. Munkát vállalhatsz ellenőrző- és minősítő laboratóriumokban, valamint a laboreszközöket és vegyszereket forgalmazó cégeknél. Az új eljárások, eszközök, műszerek megjelenése miatt a folyamatos tanulás elengedhetetlen. Ha szeretnél továbbtanulni, megteheted karunk Klinikai laboratóriumi kutató MSc képzésén. A tudományos munka iránt érdeklődőket várja doktor iskolánk.

Az egészség- és természettudományi (anatómia, élettan, kémia, biológia) alapozó tárgyak után következnek a laboratóriumi ismeretek (pl. mintavétel, mintakezelés, automatizáció, hematológia és hemosztazeológia, toxikológia, izotópdiagnosztika, immundiagnosztika, hisztokémia, molekuláris genetika, citológia) majd a megszerzett tudást élesben is kipróbálhatod a laboratóriumi gyakorlatok alkalmával.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
 • intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

Választható specializációk:

 • orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika
 • radiográfia

Szakmai jellemzők:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;
 • alkalmazott egészségtudományok 20-25 kredit;
 • ápolástudományok 2-4 kredit;
 • bölcsészettudományok 5-8 kredit;
 • társadalomtudományok 5-8 kredit;
 • természettudományok 20-25 kredit;

A képzésben válaszható specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya.

A specializáció kreditaránya további 120 kredit:

a) radiográfia specializáció: - alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit, - elméleti és klinikai orvostudományok 10-15 kredit, - egészségtudományi- – radiográfiai szakismeretek 90-100 kredit;

b) orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció: - alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit, - egészségtudományi- – laboratóriumi analitikai szakismeretek 90-100 kredit, - természettudományok 5-10 kredit; 

 

Idegennyelvi követelmény:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

A szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 10 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg. A szakmai gyakorlat magában foglalja:- orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáción: a hematológia és transzfúziológia, a hemosztazeológia, a hisztokémia, citológia, az immunológia, a klinikai kémia, a mikrobiológia szakmai gyakorlatot;- a radiográfia specializáción: a hagyományos radiológia, az ultrahang, a komputer tomográfia, a mágneses rezonancia, a nukleáris medicina, a sugárterápia szakmai gyakorlatot

Főbb témakörök: 

Alapozó ismeretek:

- természettudományi alapozó ismeretek: matematika, fizika, kémia, statisztika;- egészségtudományi alapozó ismeretek: funkcionális anatómia, élettan, sejtbiológia, genetika, biokémia, immunbiológia.Szakmai törzsanyag: - általános laboratóriumi ismeretek: műszeres analitika, biokémia, molekuláris biológia, mikrobiológia, általános patológia és patobiokémia, hisztológia, - társadalomtudományi és interdiszciplináris ismeretek: bioetika, biztonságtechnika és elsősegélynyújtás, informatika és könyvtárismeret.

Differenciált szakmai anyag:

 • Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció:

általános klinikai laboratóriumi ismeretek, mintavétel, mintakezelés, laboratóriumi automatizáció, laboratóriumi menedzsment és jogi ismeretek, informatika, biofizika, klinikai-kémia, laboratóriumi hematológia és hemosztazeológia, toxikológia, TDM, in vitro izotópdiagnosztika, immundiagnosztika és transzfúziológia, hisztokémia, molekuláris genetika, citológia, mikrobiológiai diagnosztikai módszerek, diagnosztikai laboratóriumi gyakorlatok;

 • Radiográfia specializáció: feltöltés alatt
Szakirányok, specializációk: 

Specializációk:

 • Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika
 • Radiográfia
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Figyelem! A felvételi alapképzési szakra történik, melynek neve: orvosi diagnosztikai analitikus (BSc), tehát a felvi.hu oldalon a jelentkezéskor ezt a szakmegnevezést kell keresni! Specializáció választása intézményen belül történik 2 félévet követően.

Kiket várunk? 

Azokat várjuk, akik kellő elhivatottságot éreznek a gyógyító, korszerű, diagnosztikai munkához, és érdeklődnek a számítástechnika és a modern analitikai/diagnosztikai technológiák iránt.

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

FIGYELEM! Jogszabályi változás! A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) b) pontja szerint feltétel, hogy a jelentkező legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát teljesítsen, abban az esetben, ha nem rendelkezik még felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel.

Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (választható: egészségügy ismeretek, vagy egészségügyi ismeretek, vagy egészségügyi technika ismeretek, vagy egészségügyi technikai ismeretek, vagy közgazdaság ismeretek, vagy közgazdasági ismeretek, vagy szociális ismeretek), vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, latin nyelv, német, olasz, orosz, spanyol), vagy egy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan vagy üzleti gazdaságtan) vagy szociális alapismeretek).

hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

Elhelyezkedési területek: 

A laboranalitika dinamikusan és gyorsan fejlődik, így folyamatosan kell a szakember utánpótlás. Az egészségügyi ellátó szektorban sok olyan szakemberre van szükség, akik képesek önálló laboratóriumi munkára a diagnosztikai és a kutatólaborokban. Munkát vállalhatsz ellenőrző- és minősítő laboratóriumokban, valamint a laboreszközöket és vegyszereket forgalmazó cégeknél. Az új eljárások, eszközök, műszerek megjelenése miatt a folyamatos tanulás elengedhetetlen. Ha szeretnél továbbtanulni, megteheted karunk Klinikai laboratóriumi kutató MSc képzésén. A tudományos munka iránt érdeklődőket várja doktor iskolánk.
 

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-2289, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)