Orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés

A képzés célja orvosdiagnosztikai asszisztens szakemberek képzése, akik az egészségügyi szakellátást végző csoport tagjaiként, hivatásszerűen gyakorolják munkájukat, és képesek az etikai, jogi, egészség- és biztonságvédelmi feladatok ellátására.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
KDI: NA és NK: 18<25 fő; LA és LK: 15<16 fő, OL: NA és NK:18<25 fő, LA és LK: 15<16 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
200 000 Ft (teljes költség)
LK:
200 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
240
(Kaposvár)
NK: 
240
(Kaposvár)
LÁ: 
258
(Kaposvár)
LK: 
258
(Kaposvár)
Felvételi követelmények
Bármelyik két érettségi vizsgatárgy
A képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztens/Medical Diagnostic Assistant
Képzés célja: 

A felsőoktatási szakképzés célja orvosdiagnosztikai asszisztens szakemberek képzése, akik az egészségügyi szakellátást végző csoport tagjaiként, hivatásszerűen gyakorolják munkájukat, és képesek az etikai, jogi, egészség- és biztonságvédelmi feladatok ellátására.

Képesek - a minőségellenőrzési szabályokat betartva - mintavételi, minta előkészítési, analitikai, dokumentálási valamint archiválási feladatok ellátására. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • A szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék).
 • Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra.
 • Részidős képzésben a szakmai gyakorlat két alkalommal három hét, legalább 240 óra.
 • A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: minimum 30 kredit.

A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:

 • valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja:12 kredit
 • a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit
 • a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit
 • választható szakmai modul: 57 kredit

 

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében külső szakmai gyakorlóhelyen, egészségügyi intézményben, erre alkalmas vállalkozásoknál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesíthető.

 

Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények:

Az idegen nyelvi követelmény a felsőoktatási intézmény szakképzési programjában meghatározott egészségügyi latin kurzus teljesítése.

Főbb témakörök: 

Az 1-3 félévben képességfejlesztési, természettudományi, orvostudományi, egészségtudományi, diagnosztikai-analitikai és társadalomtudományi tárgyak oktatása folyik.Fontosabb diagnosztikai és analitikai tantárgyak: hematológiai diagnosztika, hemostasiológia, műszeres analitika, klinikai-kémiai diagnosztika, mikrobiológia- diagnosztika, izotópdiagnosztika, munkavégzési technikák.A 4. félév területi szakmai gyakorlat. A képzés szakmai vizsgával zárul.

Szakirányok, specializációk: 

Specializációk:
orvosdiagnosztikai laboratóriumi
képi diagnosztikai és intervenciós

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltételei:

 • a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti egészségügyi alkalmassági követelmények érvényesítése);
 • munkatapasztalat és az előzetesen megszerzett tudás beszámítása (Laboratóriumban szerzett munkatapasztalat a munkáltató igazolása, illetve megszerzett tudás alapján beszámítható, melynek mértékét a Kreditátviteli Bizottság határozza meg. Legalább 15 év klinikai diagnosztikai laboratóriumban szerzett szakmai gyakorlat esetén a szakmai gyakorlati tárgyakból legfeljebb 10 kredit beszámítható.).

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.

Elhelyezkedési területek: 

Kémiai, biokémiai, molekuláris biológiai, hematológiai, sejt- és mikrobiológiai profilú orvosi, klinikai, ÁNTSZ és egyéb laboratóriumokban, laboratóriumi asszisztensi/szakasszisztensi munkakörben helyezkedhetsz el az okleveleddel.

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit, FÜLÖP Petra

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)