Pedagógia alapszak (magyar és angol nyelven)

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<15 fő
Az oktatás nyelve
Magyar és angol
Költségtérítés összege
300.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
294
(magyar)
NK: 
294
(magyar)
LÁ: 
280
LK: 
280
NÁ: 
328
(angol nyelven)
NK: 
328
(angol nyelven)
Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
pedagógia alapszakos bölcsész
Képzés célja: 

olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik a társadalom, a kultúra, a tanulás és tanítás világát ismerik, átlátják, képesek oktatási-nevelési intézményekben, szakmai és civil szervezetekben, csoportok, egyének tanulását, fejlődését, fejlesztését segítő folyamatokhoz minőségi és felelős munkával hozzájárulni. Alkalmasak iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési feladatok ellátásának segítésére; oktatási ügyekkel foglalkozó szervezetekben, intézményekben, alapszintű pedagógiai szakképzettséget igénylő feladatok ellátására. Elkötelezettek az élethosszig tartó tanulás mellett, feladataikat megfelelő autonómiával kezelik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

Ha...
- kreatív, problémamegoldó, emberközpontú,
együttműködő vagy,
- ha érdekel a társadalom, a pszichológia, a
nevelés tudománya,
- ha szeretsz gyerekekkel foglalkozni,
- ha szeretnél tanulni és tanulást segíteni,
akkor a számodra legmegfelelőbb szak a pécsi PEDAGÓGIA BA!
Ezen a szakon fejlesztheted együttműködési és kommunikációs képességeidet, valamint emberismeretedet és kritikus gondolkodásodat, annak érdekében, hogy szakképzettségeddel segítséget nyújthass a számtalan oktatási és nevelési feladat menedzselésében. Ha elvégezted a szakot, akkor számos álláslehetőség vár rád.

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,

levelező munkarendben: általában havonta egyszer három nap (csütörtök-péntek-szombat)

 

Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: nincs v. felvételi elbeszélgetés

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció (nem kötelező) vagy minor szak

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

 

A képzés a Neveléstudományi Intézetben történik. Az elmúlt 20 évben a pécsi egyetemen pedagógia szakos előadói (1996-ig) és pedagógia szakos tanári (1997-től) diplomát szerzett hallgatók képzettségükhöz kapcsolódó szakmai feladatokat látnak el: szakértők a közoktatási rendszerben felmerülő pedagógiai feladatok megoldásában, pedagógiai programokat írnak és valósítanak meg, helyi tanterveket dolgoznak ki, közreműködnek az értékelés, a vizsgáztatás, a minőségbiztosítás helyi rendszereinek a kialakításában. Többen bekapcsolódnak a közigazgatás oktatással összefüggő feladatainak ellátásába; pedagógiai kutatómunkát végeznek. Tudományos konferenciákon előadók, kutatási eredményeiket könyvekben összegzik. Jelenleg több volt hallgatónk doktori képzésben vesz részt (PhD-hallgatók), mások már megszerezték a PhD minősítést. Egy részük középiskolai vagy felsőoktatási intézményben pedagógiai jellegű tárgyakat tanít, fejleszt.

Főbb témakörök: 

általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, pedagógia, pszichológia, a művelődés és a tudomány világa) 10-12 kredit;

-    a nevelés és oktatás elméleti alapjai (szocializáció, a nevelés és az oktatás alapvető története, társadalmi dimenziói, főbb pedagógiai, pszichológiai elméletek) 15-25 kredit;

-    a pedagógiai tevékenység szervezeti keretei, főbb területei és ezek működésének pedagógiai vonatkozásai (nevelési és oktatási rendszerek, hálózatok, intézmények, valamint a működésükhöz, a fejlesztéshez és innovációhoz kötődő pedagógiai tevékenységek; társadalmi, kulturális, történeti kontextus; egyéni szakmai tudás, kompetenciatartalmak) 30-45 kredit;

-    a pedagógiai praxis művelésének, támogatásának és kutatásának módszerei, formái, eszközei (reflektív gyakorlat; a munka és a tanulás világa, tanulóközösségek; a rendszer-, a szervezeti és a személyes szintű támogatás célja, keretei, folyamata; módszerek, eszközök; projektek, pályázatok; empirikus és teoretikus kutatásmódszertan) 50 kredit;

-    választás szerinti szakma-specifikus ismeretek legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A pedagógia szakos bölcsész – a várható specializációkat is figyelembe véve – az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

-    specializációs pedagógiai modulok,

-    más képzési terület alapképzési szakjának szakterületi ismeretei.

 

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat magában foglalja a köznevelés nevelő, valamint nevelő és oktató intézményeiben, a köznevelés pedagógiai szakszolgálati intézményeiben és a pedagógiai szakmai-szolgáltató, illetve szolgáltató intézményekben végzett szakmai gyakorlatot, valamint azon intézményekben (múzeumok, könyvtárak, gyűjtemények) végzett gyakorlatot, amelyekben a fejlesztő program közvetve kapcsolódik a pedagógiai munkához. A szakmai gyakorlaton a hallgató valós szituációban alkalmazza és kipróbálja megszerzett tudását, s azt probléma-orientált megközelítéssel továbbépíti. A szakmai gyakorlat időtartama a teljes képzés alatt 6-12 hét (240-480 óra).

Szakirányok, specializációk: 

nevelési asszisztens

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

angol nyelv vagy biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy természettudomány vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy német nyelv vagy orosz nyelv, vagy olasz nyelv, vagy spanyol nyelv, vagy bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom), vagy történelem vagy oktatási alapismeretek vagy pedagógia ismeretek (az idegen nyelvek közül csak egy válaszható)

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni

 

Lásd még: http://btk.pte.hu/alapkepzeseink_ba

Elhelyezkedési területek: 

A végzettek számára az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli oktatásban, az oktatási szféra igazgatásában, menedzselésében nyílik lehetőség az elhelyezkedésre. A nevelési, oktatási feladatok szervezése és lebonyolítása mellett a szakterület kutatási eredményeinek értelmezésében, az értékelés, vizsgáztatási rendszerek kidolgozásában, a területtel kapcsolatos államigazgatási feladatok ellátásában, intézményfejlesztési stratégiák kidolgozásában, egyéb speciális pedagógiai tudást igénylő munkakörökben egyaránt hasznosíthatóak ismereteik. Munkahelyi továbbképzések szervezésében, nevelési- és pályatanácsadással foglalkozó intézményeknél, a felnőttképzés területén, karrierirodáknál, gyermek- és ifjúságvédelemben, családsegítő központokban is. Nevelési és oktatási asszisztensként irányíthatják a tanulók tanórán kívüli tevékenységét, kutatási asszisztensként az iskolai pályázatok koordinálásában, az értékelési, minőségfejlesztési munkában vehetnek részt.

Végezhetnek nevelési tanácsadást, családsegítést, pályaorientációs tanácsadást, részt vehetnek az oktatás- és kutatásszervezésben, a turizmus és a szabadidő során jelentkező pedagógiai feladatok megoldásában, foglalkozások vezetésében, folyóiratok szerkesztésében, a tehetségnevelésben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, napközi otthoni és kollégiumi nevelésben és az önkormányzatok oktatási osztályán folyó munkában.

 

A NEVELÉSI ASSZISZTENS SZAKIRÁNYT követően lehetőséged van kamatoztatni tudásodat…
- az iskolarendszerű és intézményen kívüli
nevelési programok során,
- oktatásszervezésben,· pályaorientációban,
- tehetségnevelésben,
- napközi-otthonos, kollégiumi nevelés során,
- önkormányzatok oktatási részlegén,
- nevelési tanácsadásban,
- családsegítésben,
- gyermek- és ifjúságvédelemben.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

Neveléstudományi Intézet

Intézeti honlap: http://nevtud.btk.pte.hu/

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)