Politikatudományok alapszak

Elsősorban olyan jelentkezőket várunk, akik nyitottak, érdeklődők, integratív szemléletűek, és a politikai, társadalmi folyamatokat nyomon követik.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
10<40
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
250.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
320
NK: 
280
Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
politológus
Képzés célja: 

politológusok képzése, akik ismerik a társadalom politikai rendszerét és viszonyait, az alapvető politikai intézményeket és azok szellemi alapjait, a hatalom szervezetét és működését. Alkalmasak a politikával kapcsolatos szakértői tevékenységre, politikai elemzésre és kutatásra, szervezői és tanácsadói munkára. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

A program célja, hogy olyan magasan kvalifikált szakembereket képezzen, akik nem csupán elméleti ismeretekkel rendelkeznek, de átlátják, értik és elemezni tudják a politikai folyamatokat és a közigazgatás működését. Hallgatóink tanulmányaik során Magyarország és az Európai Unió mellett más térségekkel is megismerkedhetnek. Kurzusaikon Ázsiától Afrikáig, a Közel-Kelettől az amerikai kontinensig végigjárhatják a nemzetközi térben zajló politikai, gazdasági és kulturális folyamatokat. Átfogó képet kapnak az állami, politikai szervezetek, pártok és civil szervezetek működéséről, választási rendszerekről és a kormányformák típusairól. Politikatudományok szakos hallgatóként utóbbiak megismerésére a gyakorlatban is lehetőség nyílhat, elsősorban külföldi ösztöndíjaink révén. Tanszékünk az oktatás mellett rengeteg plusz programot kínál Neked, filmklubok, meghívott előadók, beszélgetések, kirándulások, sportnapok és
bulik színesítik a mindennapokat.

Képzési jellemzők: 

Minor szakként felvehető: NEM

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: nincs

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

A szakgazda tanszék – több OTKA pályázat elnyerésével is – elismert kutatóhelye az önkormányzatok, a helyi társadalom kérdéseinek, illetve a nemzetközi viszonyoknak, különösen az európai integráció problematikájának, amelyet jelez, hogy a tanszék két oktatója sikeresen pályázott az Európai Bizottsághoz e témakörben.

Főbb témakörök: 

Társadalomtudományi alapismeretek (szociológia, társadalomfilozófia, társadalomelmélet, közgazdaságtan, a kommunikációelmélet alapjai) 20-30 kredit;

A politológia szakmai ismeretei (politikatudomány alapjai, egyetemes és magyar politikai gondolkodás története, XX. századi társadalom és politikatörténet, magyar politikai rendszer, jogi ismeretek, nemzetközi viszonyok elmélete, módszertani ismeretek) 110-160 kredit.

 

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott, négy hét egybefüggő szakmai gyakorlat.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem.

 

Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, amelyből egyet emelt szinten kell teljesíteni.

 

Lásd még: http://btk.pte.hu/alapkepzeseink_ba

Elhelyezkedési területek: 

A végzettek alkalmassá válnak arra, hogy részt vegyenek a politikával kapcsolatos szakértői anyagok előkészítésében, segítséget nyújtsanak a politikatudományi kutatások elvégzéséhez, politikai szakértők mellett politikaelméleti részelemzéseket készítsenek, részt vegyenek a civil társadalom, az önkormányzatok, a tömegkommunikációs, szakmai érdekképviseleti, nemzetközi szervezetek munkájában. Növekvő igény a munkaerőpiacon a politológusok iránt az Európai Unióhoz kötődő állások terén mutatkozik, amelyek legtöbbször hosszabb külföldi tartózkodást feltételeznek.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

Tanszéki honlap: http://www.politologia.btk.pte.hu   ; ir.studies[kukac]pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)