Programtervező informatikus alapszak (angol nyelven is meghirdetett képzés)

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NÁ+NK: 10 < 60 fő, NK (angol): 5 < 20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar és angol
Költségtérítés összege
NK:
325 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
280
(magyar)
NK: 
280
(magyar)
NÁ: 
n.i. (angol)
Felvételi követelmények
Matematika érettségi, valamint egyet kell választani az alábbi érettségi tárgyak közül: fizika, informatika, ágazati szakmai érettségi (informatika ismeretek), szakmai előkészítő tárgy (informatika alapismeretek)
A képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Programtervező informatikus
Képzés célja: 

Olyan informatikai szakemberek képzése, akik matematikai és számítástudományi alapokra épülő - elsősorban szoftver jellegű - szakismeretek birtokában képesek részt venni programfejlesztési, számítástechnikai rendszerfejlesztési, rendszerüzemeltetési munkákban, illetve graduális képzés keretében folytatni tanulmányaikat a szakirányú mesterszakos (MSc) végzettség megszerzéséért.
Az e szakon végzettek képesek szoftverorientált információs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, szervizelési, fejlesztési, alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni. 

Képzési jellemzők: 

A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

 

Specifikus képzési céljaink vonatkozásában törekszünk a hallgatók igényeit kiszolgálni a tekintetben is, hogy sokoldalú elméleti és főleg gyakorlati képzést kapjanak, amelyekkel a képzés végeztével a megfelelő kompetenciák birtokában az élet adta lehetőségek sokféleségéből választhatnak.  Az érdeklődő hallgatók tanulmányaikat helyben az Alkalmazott Matematikus mesterszak számítástudományi szakirányán folytathatják, de a más karok, egyetemek informatikai mesterszakjainak kínálatából is válogathatnak. A közeljövőben doktori iskola indítását is tervezzük.
Az alapszakos végzettséggel ipari pályafutásra készülők számára előnyt jelent, hogy a duális képzésnek már több éves hagyománya van, és egyre szélesebb körű. Vagyis: számos tantárgy oktatásában ipari együttműködő partnerek is részt vesznek, a tehetséges, jól dolgozó hallgatók már tanulmányaik alatt kapcsolatba kerülnek leendő munkáltatójukkal, megalapozhatják a későbbi állásukat.
Specifikumaink között említenénk a térinformatikában való mélyebb és sokoldalúbb jártasság kialakításának lehetőségét. A térinformatikához kapcsolódó programozási ismeretek elmélyítésében az adatbázis-kezelés és a vizualizáció egyaránt szerepet kap. Informatika-oktatásunk az interdiszciplinaritás szolgálatában más tudományok kutatásait is támogatja. 

Főbb témakörök: 

Matematikai és természettudományi ismeretek, számítástudományi ismeretek, szoftvertechnológia, rendszertechnológia, hardver, információs rendszerek

Szakirányok, specializációk: 

Választható specializációk:

  • szoftverfejlesztő informatikus
  • térinformatika
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Elhelyezkedési területek: 

Az általános- és középiskolákban a számítástechnika oktatásának egyre javuló feltételei következtében jelentősen nő azon fiatalok száma, akik érettségi után számítástechnikát, informatikát kívánnak tanulni. Ugyanez a tendencia figyelhető meg az újabb diplomát szerzők körében is.
Az informatikai szakterületen belül különösen nagy a programtervező informatikus szak iránti hallgatói érdeklődés. Ugyanakkor az ilyen szakemberek iránti kereslet több éve, és várhatóan hosszú távon is, igen nagy.
A Dél-dunántúli régióban az utóbbi években megindult ipari-gazdasági fejlődés fejlesztési feladatok végzésére alkalmas szakembereket, köztük informatikai szakembereket igényel egy igen széles szakmai spektrumban (hálózatok, információs rendszerek, termelésirányítás, logisztikai informatika, számítógépes minőségbiztosítás, számítógéppel segített tervezés, műszaki számítások, algoritmikus programozás, stb.). A közigazgatás, a kommunális szolgáltatások ugyancsak nagy számban igénylik az informatikusokat.

Hallgatóink mondták: 

Miért a PTE?

"Tudtam, hogy Pécsen én otthon leszek!"

 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Büszkeség számomra, hogy itt lehetek. Remek a közösség a szakomon és az oktatóimmal is elégedett vagyok. Röviden: Az egyetem és város is belopta magát a szívembe."

Kapcsolat: 

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

 

A képzésről további információ a Matematikai és Informatikai Intézet honlapján található: http://mii.ttk.pte.hu/kepzeseink

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)