Pszichológia (magyar vagy angol nyelven) alapszak

Képzésünk célja viselkedéselemző szakemberek képzése, felkészítés a pszichológia mesterképzésben való részvételre. Képzésünk során hallgatóink olyan készségeket és tudást sajátítanak el, amelyek alapfokon alkalmassá teszik őket egyének, csoportok és szervezetek lelki folyamatainak megismerésére, feltérképezésére és fejlesztésére.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
magyar nyelvű képzés: 10<100 fő; angol nyelvű képzés: 5<30 fő
Az oktatás nyelve
Magyar és angol
Költségtérítés összege
NK:
magyar nyelvű képzés: 300.000 Ft / félév
NK:
angol nyelvű képzés: 400.000 Ft / félév
angol nyelvű képzés, állami ösztöndíjas: 100.000 Ft /félév idegennyelvi hozzájárulás
LK:
magyar nyelvű képzés: 300.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
419
(magyar)
NK: 
420
(magyar)
LK: 
430
(magyar)
NÁ: 
400
(angol)
NK: 
397
(angol nyelven)
Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
viselkedéselemző (Human Behavior Analyst)
Képzés célja: 

viselkedéselemző szakemberek képzése, akik a pszichológia tudomány elméleti alapismereteinek és alapvető módszereinek birtokában - szakmai vezetés mellett - alkalmasak a pszichológia alkalmazott ágaiban feladatok ellátására. A képzés során olyan készségeket és technikákat sajátítanak el, amelyek révén alapfokon képessé válnak az egyének, a csoportok és szervezetek megismerésére, illetve fejlesztésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

Magyar nyelvű képzés: a levelező munkarendű képzést csak önköltséges formában hirdetjük!

 

 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta

levelező munkarendben: havonta egyszer vagy kétszer 2 nap (péntek-szombat)

 

Minor szakként felvehető: NEM

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: a képzés tanterve nem teszi lehetővé egyéb képzési blokkok felvételét

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzők az oklevélszerzés idegennyelvi követelményeit teljesítik.
 

 

A szakma „több lábon állását” mutatják azok az oktatási és kutatási kapcsolatok, amelyek jellemzik a négy tanszéket magába foglaló Pszichológiai Intézet törekvéseit, munkáját. Az egyetemi integráció után szorosabbá váltak szakmai kapcsolataink az egyetem társkari klinikáival, intézeteivel, tanszékeivel. Számos közös kutatási programunk van az MTA Pszichológiai Intézetével, a Mentálhigiénés Intézettel, Gyermek Ideggondozóval. A pécsi pszichológia szak számos kreatív megoldás igénybevételével elismerten színvonalas képzést nyújt, amit a szak indításától jeleznek az OTDK-n megszerzett nívós helyezések, a klinikai pszichológia szakképzés beindítása, a Pszichológia Doktori Iskola Grastyán díja, valamint az Erasmus kapcsolatok. Jól működő kapcsolataink vannak Rennes, Róma, Helsinki, Linz, Padova, Lisboa, Marburg egyetemeinek pszichológiai intézeteivel (tanszékeivel). Ezekre az egyetemekre az oktatói csereutakon kívül a Ph.D és a graduális képzésben résztvevő hallgatók is eljuthatnak.

Főbb témakörök: 
 • Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, valamint szakspecifikus elméleti alapozó tárgyak (bevezetés a pszichológiába, a pszichológia főbb területei, a pszichológia biológiai alapjai), szakterület gyakorlati készséget fejlesztő ismeretei (módszertan, általános és pszichológiai statisztika)] 25-35 kredit;
 • Szakmai törzsmodulok 85-90 kredit
  • általános szakterületi ismeretek, alaptudományi tanulmányok 75-80 kredit;
   • kísérleti/általános lélektan (észlelési folyamatok, a figyelem kognitív és aktivációs vonatkozásai, a tanulás elméletei, az emlékezet kognitív modelljei, a képzelet, a gondolkodás törvényszerűségei, motiváció és emóció)
   • evolúciós pszichológia és fejlődéslélektan (evolúciós modellek, fejlődéslélektani modellek, kognitív és szenzomotoros fejlődés, beszédfejlődés, érzelmi és morális fejlődés, szociális megismerés és szociális kompetencia, szocializáció, kötődés, én-tudat fejlődése, identitás)
   • személyiséglélektan (személyiségelméletek, modellek, egyszerű diagnosztikai eszközök és alkalmazásuk)
   • társadalomlélektan (szociális megismerés, attitűdszerveződés, kognitív stílus, egyéni és társadalmi nézetrendszerek, társas viselkedés, segítő és agresszív viselkedés, szociális szerep, társadalmi identitás, társas kommunikáció)
  • pszichológia alkalmazása és története (a pszichológia alkalmazott területeinek rendszere és módszertana - vezetéspszichológia, iskolapszichológia, a tanácsadás pszichológiája, egészségpszichológia, klinikai pszichológia, pszichoterápia; pszichológiatörténet; pszichológus etika és jogi ismeretek) 5-10 kredit.
 • Határtudományok és kutatásmódszertan (pszichofiziológia, neurológia, társadalmi és bölcsészettudományi tanulmányok; differenciált tudományági kutatásmódszertan) 25-30 kredit
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

angol nyelv vagy biológia vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy német nyelv vagy orosz nyelv vagy történelem vagy oktatási alapismeretek vagy pedagógia ismeretek (az idegen nyelvek közül csak egy válaszható)

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

 

Lásd még: http://btk.pte.hu/alapkepzeseink_ba

 

Az angol nyelvű képzésben igazolt középfokú nyelvtudás szükséges a képzésben való sikeres részvételhez, itt már a nyelvet nem tanítjuk. Nem határozzuk meg azonban a nyelvvizsga típusát, a középfokú nyelvismeret igazolása fontos a számunkra. Aki két tannyelvű középiskolába járt, illetve aki a középiskolát angol nyelven végezte, annak nem szükséges, hogy nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezzen, az iskola által kiállított érettségi bizonyítvánnyal igazolhatja nyelvtudását.

 

Fontosnak tartjuk a jelölt interdiszciplináris érdeklődését, integratív szemléletét, kreatív gondolkodásmódját.

Elhelyezkedési területek: 

Minden olyan szervezetben, intézményben, létesítményben, ahol nevelés, képzés, fejlesztés, vezetés, újranevelés, korrekció, gyógyítás, illetve rehabilitációs tevékenység folyik (oktatási, egészségügyi, büntetés-végrehajtási intézmények, civil szervezetek, munkaügyi központok, multinacionális cégek, mentálhigiénés intézet, szociális otthon, nevelési tanácsadók, civilszervezetek, határőrség, sportegyesület, idősek otthona).

A viselkedéselemzők adaptációs működés- és viselkedéselemző vizsgálatok végzésében (pl. megfigyelések rögzítése pszichológus által kidolgozott szempontok alapján) és azok adatkezelés szintű (de nem kiértékelő/véleményező) feldolgozásában nyújthatnak segítséget a vezető pszichológus munkájához.

Magyarországon és külföldön is el lehet helyezkedni a diplomával, fontos azonban tudni, hogy a főiskolai szintű képzés „pszichológiai hangsúlyú bölcsészképzés” elvégzéséről ad diplomát, aki pszichológus szeretne lenni annak az MA diplomát is meg kell szereznie. Az
új kétciklusú oktatási rendszerben azonban nyitottá válik az út, a BA szint elvégzése után továbbtanuláskor (MA szint) nemcsak a pszichológiát lehet választani, hanem sok más szak, szakma mellett is lehet dönteni. A főiskolai szintű pszichológia szak a leendő pszichológusokon túl mindazok számára hasznos lehet, akik később emberekkel kívánnak foglalkozni, legyen az akár valamilyen segítő szakma, akár a média.

Hallgatóink mondták: 

"átalakítja a gondolkodásodat, óriási önismeretet ad”


„nehéz, de rettentően érdekes, izgalmas és megéri az erőfeszítést”


„[megtanultuk] valamilyen szinten elemezni magunkat; illetve azt is, hogy nem tudunk mások agyában turkálni”


„megtanultunk közösségben, csapatban dolgozni; hatékonyabban kommunikálni; kapcsolatokat teremteni”

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

Pszichológia Intézet

Intézeti honlap: http://pszichologia.pte.hu/  és  http://psychology.pte.hu

 

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)