Radiográfia specializáció (Orvosi diagnosztikai analitikus alapszak)

A radiográfus úgy pillant bele az emberi testbe, hogy a „csomagolás” nem sérül. Nagy kihívás láthatóvá tenni a láthatatlant, hogy szike nélkül is megmondjuk mi zajlik a betegben. A radiográfus végzi a sugárterápiát is. Ha érdekel az emberi test és a gyógyítás, ez a Neked való hivatás!

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
8 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
Kaposvár: NA,K 15<70 fő: Szombathely: NA,K: 15<30 fő, Kvár: LA,K: 15<70 fő, Szhely: LA,K: 15<30 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
300.000 Ft/félév
LK:
300.000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
284
NK: 
284
LÁ: 
281
LK: 
281
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
PTE ETK Kaposvári Képzési Központ (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/B), PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ (9700 Szombathely, Jókai u. 14.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
orvosi diagnosztikai analitikus - radigráfus
Képzés célja: 

Mit tesz egy radiográfus? Úgy pillant bele az emberi testbe, hogy a „csomagolás” nem sérül meg. Érdekes kihívás láthatóvá tenni a láthatatlant. Gondolj csak bele, milyen nagy jelentőségű, hogy szike nélkül is megmondhatjuk, hogy mi zajlik éppen a betegben. W. C. Roentgen 1896-os gépe óta a képalkotó berendezések komoly változásokon mentek keresztül. A technológiai és informatikai fejlődésnek köszönhetően a röntgen, az ultrahangos, a CT, a PET CT és a magmágneses rezonanciás berendezések nem csak az emberi testet ábrázolják kívül-belül 3 dimenzióban, hanem képesek az élettani mozgásoktól kezdődően molekuláris folyamatokig elemezni és megjeleníteni az élő anyagot. A radiográfus feladata sugárterápiás eljárás vezérlése is. Ha érdekel az emberi test és a gyógyítás, ez a Neked való hivatás!

 

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja orvosi diagnosztikai analitikusok képzése, akik képesek önálló laboratóriumi analitikai, vagy képalkotó diagnosztikai vagy optometriai tevékenység végzésére, szervezésére, kis orvosi laboratóriumok vagy diagnosztikai részlegek, optometriai laboratóriumok munkájának irányítására, jártasak az adatfeldolgozás korszerű módszereiben, valamint rendelkeznek modern gazdasági ismeretekkel. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a korszerű műszer és méréstechnika, az informatika és számítástechnika és azok orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai és optometriai alkalmazásának területein. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
 

Képzési jellemzők: 

Képzési jellemzők: 

A képzési idő 8 félév.

Általános információk

Az egészség- és természettudományi (anatómia, élettan, kémia, biológia) alapozó tárgyak után következnek a laboratóriumi ismeretek (pl. mintavétel, mintakezelés, automatizáció, hematológia és hemosztazeológia, toxikológia, izotópdiagnosztika, immundiagnosztika, hisztokémia, molekuláris genetika, citológia) majd a megszerzett tudást élesben is kipróbálhatod a laboratóriumi gyakorlatok alkalmával.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit

a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

Főbb témakörök: 

Szakmai jellemzők:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;
 • alkalmazott egészségtudományok 20-25 kredit;
 • ápolástudományok 2-4 kredit;
 • bölcsészettudományok 5-8 kredit;
 • társadalomtudományok 5-8 kredit;
 • természettudományok 20-25 kredit;

A képzésben válaszható specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya.

A specializáció kreditaránya további 120 kredit:

a) radiográfia specializáció: - alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit, - elméleti és klinikai orvostudományok 10-15 kredit, - egészségtudományi- – radiográfiai szakismeretek 90-100 kredit;

b) orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció: - alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit, - egészségtudományi- – laboratóriumi analitikai szakismeretek 90-100 kredit, - természettudományok 5-10 kredit; 

 

Idegennyelvi követelmény:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

A szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 10 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg. A szakmai gyakorlat magában foglalja:- orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáción: a hematológia és transzfúziológia, a hemosztazeológia, a hisztokémia, citológia, az immunológia, a klinikai kémia, a mikrobiológia szakmai gyakorlatot;- a radiográfia specializáción: a hagyományos radiológia, az ultrahang, a komputer tomográfia, a mágneses rezonancia, a nukleáris medicina, a sugárterápia szakmai gyakorlatot

Főbb témakörök: 

Alapozó ismeretek:

- természettudományi alapozó ismeretek: matematika, fizika, kémia, statisztika;- egészségtudományi alapozó ismeretek: funkcionális anatómia, élettan, sejtbiológia, genetika, biokémia, immunbiológia.Szakmai törzsanyag: - általános laboratóriumi ismeretek: műszeres analitika, biokémia, molekuláris biológia, mikrobiológia, általános patológia és patobiokémia, hisztológia, - társadalomtudományi és interdiszciplináris ismeretek: bioetika, biztonságtechnika és elsősegélynyújtás, informatika és könyvtárismeret.

Szakirányok, specializációk: 

Választható specializációk (az alapszakon belül):

 •  orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika
 •  radiográfia
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Kiket várunk? Azokat várjuk, akik kellő elhivatottságot éreznek a gyógyító, korszerű, diagnosztikai munkához, és érdeklődnek a számítástechnika és a modern analitikai/diagnosztikai technológiák iránt.

Figyelem! A felvételi alapképzési szakra történik, melynek neve: orvosi diagnosztikai analitikus (BSc), tehát a felvi.hu oldalon a jelentkezéskor ezt a szakmegnevezést kell keresni! Specializáció választása intézményen belül történik 2 félévet követően.

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

FIGYELEM! Jogszabályi változás! A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) b) pontja szerint feltétel, hogy a jelentkező legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát teljesítsen, abban az esetben, ha nem rendelkezik még felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel.

Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (választható: egészségügy ismeretek, vagy egészségügyi ismeretek, vagy egészségügyi technika ismeretek, vagy egészségügyi technikai ismeretek, vagy közgazdaság ismeretek, vagy közgazdasági ismeretek, vagy szociális ismeretek), vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, latin nyelv, német, olasz, orosz, spanyol), vagy egy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan vagy üzleti gazdaságtan) vagy szociális alapismeretek).

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

Elhelyezkedési területek: 

Az orvostudomány robbanásszerűen fejlődő ágazata a képalkotás és a sugárterápia. A gyors és megbízható képalkotásnak kulcsfontosságú szerepe van a fájdalommentes diagnózis felállításában.

A népbetegségnek számító daganatos megbetegedések diagnosztizálása és gyógyítása kiemelt szegmense az egészségügynek. Itt is nélkülözhetetlenek a radiográfusok!

Elhelyezkedhetsz klinikákon, rendelőintézetekben, röntgenlaborokban, kórházakban és olyan területeken, ahol radiológiai, ultrahang, MR, CT berendezésekkel dolgoznak.

Ha szeretnél továbbtanulni, karunk mesterképzésekkel és doktori iskolával visszavár.

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-2289

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)