Régészet alapszak

A pezsgő szellemi és kulturális életéről ismert, római alapokra épült baranyai városban a régmúlt mindennapjai iránt érdeklődő hallgatókat keresünk, akiknek nem hasztalan időtöltés régi tárgyak és iratok vizsgálata. 

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<15 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
250.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
343
NK: 
280
LÁ: 
388
LK: 
280
Felvételi követelmények
történelem emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
régészet alapszakos bölcsész
Képzés célja: 

régészet alapszakos bölcsészek képzése, akik a régészet általános ismeretanyagából és két általuk választott szakterületből jó felkészültséggel rendelkeznek, képesek az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. Jártasak a magyar és idegen nyelvű szakirodalomban. Alkalmasak szakmai irányítás alatt régészeti terepi és egyéb örökségvédelmi feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

A pezsgő szellemi és kulturális életéről ismert, római alapokra épült baranyai városban a régmúlt mindennapjai iránt érdeklődő hallgatókat keresünk, akiknek nem hasztalan időtöltés régi tárgyak és iratok vizsgálata. Feltárul számukra az őskori, ókori és középkori világ mindennapjainak sokszínűsége (hadsereg, kézművesség, misztikus vallási képzetek). Emellett Akhilleusz és Augustus harcosainak, Attila és Ragnar Lothbrok elődeinek, valamint Szulejmán szultán korának kultúrájával, az általuk használt tárgyakkal és szokásokkal is megismerkedhetsz. Természetesen az ecset és az ásó használata mellett a legújabb technikák (légirégészet, 3D-s fotó rekonstrukciók) alkalmazását is elsajátíthatod.

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben naponta;

                                               levelező munkarendben: kéthetente péntek-szombat

 

Minor szakként felvehető: IGEN

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: szakterületi képzés, belső specializáció

 

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény által kijelölt területen tanévenként legalább két hét ásatási gyakorlat. A szakmai gyakorlat keretében az régészeti tereptani és ásatási ismeretek közvetítésére kerül sor.

A szakmai gyakorlat különböző korszakú, elsősorban a választott szakterületekhez kapcsolódó régészeti lelőhelyeken történik. Az interdiszciplináris szemléletű gyakorlati képzés során a hallgatók legújabb módszerekkel és műszerekkel ismerkednek meg. A szakmai gyakorlaton – projektorientált képzési struktúrával – a feldolgozás módszertanát is megismerik.

 

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 

A régészet pécsi műhelyére vonatkozó további információkat illetően a tanszéki honlapról (http://www.regeszet.btk.pte.hu/) lehet tájékozódni.

Főbb témakörök: 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

-    a képzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeretek: 26-42 kredit:

 • általános alapozó ismeretek (latin nyelv, filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, történelemtudomány): 16-32 kredit,
 • más tudományterületek ismeretei 10 kredit;

-    régészeti szakmai ismeretek: 100-150 kredit, amelyből

 • szakmai alapozó és módszertani tárgyak (bevezetés a régészet különböző területeibe, régészetmódszertan, a régészet természettudományos módszerei, a régészettel rokon területek ismeretei) 30-60 kredit,
 • tereptan és terepmunka (évenként legalább két hét ásatási gyakorlat) 6-12 kredit,
 • muzeológia 4-8 kredit,
 • egyes régészeti szakterületekhez kapcsolódó ismeretek (két választott szakterület) 60-70 kredit

A képző intézmény által ajánlott szakterület lehet: őskori régészet, antik régészet, római régészet, késő antik régészet, kora keresztény régészet, Barbaricum régészete, népvándorlás kori régészet, magyar őstörténet, bizánci régészet, egyházrégészet, középkori régészet, a középkori Közel-Kelet régészete, az ókori Elő-Ázsia régészete, az eurázsiai térség régészete, Ázsia régészete, archaeometria, roncsolásmentes régészet.

Ösztöndíjak: 

Tanszékünk az Erasmus programon keresztül fenntartott kapcsolatok révén több lehetőséget is kínál a külföldi tanulmányok folytatására a testvérintézményekben, Törökországban (Isztambul, Bursza), vagy Közép-Európában (Bécs, Münster, Zágráb, Kolozsvár).

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

történelem (emelt szintű) kötelező

ÉS

angol nyelv vagy földrajz vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv

 

Lásd még: http://btk.pte.hu/alapkepzeseink_ba

Elhelyezkedési területek: 

Tipikus munkahely: egyetem, múzeum, könyvtár, kutatóintézetek, szakértői háttérintézmények, régészeti feltárások, városüzemeltetés, minisztériumok, államigazgatás.


Tipikus munkakör: oktató, szakügyintéző, tudományos munkatárs, régészeti szakértő, örökségvédelmi szakértő, régésztechnikus.

 

Az itt szerzett diplomával elsősorban múzeumi szférában, egyetemeken, kutatóintézetekben, egyéb kulturális területen adódnak elhelyezkedési lehetőségek, azonban a régészeti örökség fokozott európai védelmének köszönhetően egyre több munkát kínálnak a fiatal pályakezdőknek különböző régészeti feltárásokra és feldolgozásokra szakosodott hazai és külföldi cégek is. A kutatás iránt elkötelezett hallgatók számára pedig a BA és MA tanulmányok után PhD (doktori) képzés lehetősége is adott.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu

 

Történettudományi Intézet

Régészet Tanszék

Tanszéki honlap: http://regeszet.btk.pte.hu/  

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)