Rekreáció mesterszak (angol nyelven is meghirdetett képzés)

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NÁ: 5 < 10 fő, NK: 5 < 10 fő, NK (angol): 5 < 20 fő, LÁ: 5 < 10 fő, LK: 5 < 10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar és angol
Költségtérítés összege
NK:
400 000 Ft/félév
LK:
400 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
84
LÁ: 
88
LK: 
88
Felvételi követelmények
Felvételi vizsga: szakmai és motivációs beszélgetés
A képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Okleveles rekreáció irányító
Képzés célja: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi, orvos-, és egészségtudományi ismereteik birtokában képesek az egészséges emberek rekreációs célzatú sportolásának, kulturált szabadidő eltöltésének segítésére, utazási kedvének kiszolgálására, a különböző típusú egészségközpontú szállodai animációk, szolgáltatások munkafeladatainak ellátására.

Orvosi felügyelet, irányítás mellett részt vesznek az egészségkárosodott (kardiovaszkuláris, mozgásszervi, elhízott és túlsúlyos) emberek rehabilitációjában, melynek során azok egészségi állapota, életminõsége releváns mozgásterápiával javítható, illetve teljes vagy részleges munkaképessége visszaállítható.

Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történőfolytatásához.  

Képzési jellemzők: 

A rekreációt az életminőség tanának is nevezik. A képzés során a hallgatók olyan szakmai ismereteket, képességeket és készségeket sajátítanak el, amelyek alkalmassá teszi őket minden életkorra kiterjedően az emberek életminőségének javítására, az egészséges életmód megszervezésére, a preventív és részben rehabilitálást célzó tevékenységek irányítására. 

 

A szakma vonzerejét az elhelyezkedési lehetőségekben leírtak is jól érzékeltetik. Elsősorban az jelenti a vonzerőt, hogy a hallgatók olyan szakmai ismereteket, képességeket és készségeket sajátítanak el, amelyek alkalmassá teszi őket minden életkorra kiterjedően az emberek életminőségének javítására, az egészséges életmód megszervezésére, a preventív és részben rehabilitálást célzó tevékenységek irányítására.

 

A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint; levelező képzésben konzultációs rendben.

Főbb témakörök: 

Sportrekreáció-sportturizmus szakirány
Fõbb tantárgyak: alkalmazott terhelésélettan, táplálkozástan, mozgatórendszeri sérülések mozgásterápiája, sport- és egészségügyi masszázs, mozgásszervi szûrõprogram, természetes gyógymódok, egészségpszichológia, Magyarország és a környezõ országok helyföldrajza, idegenforgalmi és turisztikai nevezetességei, sportföldrajza, szállodai ismeretek, utazási irodai ismeretek, idegenforgalmi és egészségügyi szakkommunikáció, a sportrekreáció edzéselmélete és kutatásmódszertana, sportturizmus kutatásmódszertana, sportági ismeretek, szabadtéri tevékenységek, sportok, vízi és kerékpárturizmus, sportturizmus, lovaglás-lósportok, szállodai szolgáltatásokban megjelenõ sportok, tánc, gyógygimnasztika, gyógytorna, gyógyúszás, ergonómiai torna, jógaelmélet és gyakorlat

 
Egészségmegőrzés-rehabilitáció szakirány 
Főbb tantárgyak: alkalmazott terhelésélettan, táplálkozástan, sportsérülések mozgásterápiája, diagnosztikai és terápiás eljárások fizikai alapjai, balneológia, hidroterápia, betegség utáni rehabilitáció, elhízás-hipertónia, diabetes mozgásterápia, kognitív és viselkedésterápia alapismeretek, egészségpszichológia, alkalmazott menedzsment, egészségfejlesztés módszertana, szervezetfejlesztés, projektmenedzsment, az egészségmegõrzés társadalmi meghatározottsága mozgástani ismeretek: mozgásszabályozás, gyógygimnasztika, ergonómia, gyógytestnevelés- és gyógytorna-elmélet, rekreációs sportok ismeretei, szellemi rekreációs és mentálhigiéné

Szakirányok, specializációk: 

Választható specializációk: sportrekreáció-sportturizmus

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak, valamint régi rendszerű (főiskolai) rekreáció, egészségtan tanár szakok

 
A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok: testnevelő-edző, humánkineziológia, sportszervező alapképzési szakok, valamint régi rendszerû (főiskolai vagy egyetemi) sportmenedzser, testnevelő tanár, humánkineziológia, gyógytornász szakok

Elhelyezkedési területek: 

A sporttudomány területén képzett szakembereknek a munkaerő piac új elhelyezkedési lehetőségeket kínál. A hagyományos értelemben vett testnevelő tanári, edzői kompetenciát igénylő tevékenységek mellett megjelentek az életszínvonal növekedésével párhuzamosan a dinamikusan fejlődő rekreáció igényeinek megfelelő feladatok. Ilyenek például a szabadidőközpontok vezetése, a sport-, és gyógyturizmus szervezése, irányítása, életmód-, testépítőklub vezetése, tömegsport rendezvények szervezése, személyi edző feladatok, táplálkozási tanácsadás, idegenforgalom-, szálloda-, wellness-, fitneszszolgáltatás, stb. Az EU elvárásainak megfelelően a jövő preferált területei közé tartoznak a szabadidősport, a diáksport és a lakosság sportja.

A fentiekben jelzett feladatok ellátása magas szinten képzett rekreációs szakemberekkel valósítható meg. Ők az életmódkultúra „tudósai”, szakspecifikus képességeket és készségeket, a szakképzettség gyakorlásához szükséges attitűdöket sajátítanak el.

Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Élet bármely területén hasznosítható tudás."

Kapcsolat: 

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681 Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

 

A képzésről további információ a Testnevelés- és Sporttudományi Intézet honlapján található: http://www.tesi.ttk.pte.hu/kepzesek

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)