Rekreációszervezés és egészségfejlesztés (Sport- és rekreációszervezés alapszak)

ÚJDONSÁG! 2020-tól már Zalaegerszegen is! Ügyelsz a táplálkozásodra, a rendszeres testmozgásra? Érdekel az egészség, a sport? Fontosnak tartod a saját és a környezetedben élők egészségét? Kipróbálnád magad animátorként? Akkor a „reki” szakon a helyed!

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
Pécs: NA,K: 10<90 fő, Zalaegerszeg: NA,K: 10<30 fő; Pécs: LA,K: 10<50 fő, Zalaegerszeg: LA,K: 10<30
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
225 000 Ft (teljes költség)
LK:
225 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
332
(Pécs)
NK: 
280
(Pécs)
LÁ: 
327
(Pécs)
LK: 
280
(Pécs)
NÁ: 
322
(Zeg)
NK: 
280
(Zeg)
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.), PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Rekreációszervező és egészségfejlesztő
Képzés célja: 

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja rekreációszervező és egészségfejlesztő, szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport és a rekreáció területén. A fejlesztő és a szervező szereppel járó feladatokat a rekreációs aktivitás és a sporttevékenységek kínálta lehetőségeken keresztül a sportszervezetekben, az egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben látják el.

Alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között. Ismerik és alkalmazzák a fizikai aktivitás és a sporttevékenységek egészség- és életmódkultúrára gyakorolt komplex hatását, vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő 6 félév.
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • a szak orientációja: gyakorlatorientált: 60-70 százalék
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 8 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

Szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 120 kredit

A szakirány tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:

a.) rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány:

 • sporttudomány 40-50 kredit,
 • egészségtudomány 20-40 kredit,
 • rekreáció menedzsment 30-40 kredit.

A szakon a szakirányokhoz kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező specializációk választhatók a személyes képességek szakterület műveléséhez alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez.

A képző intézmény által ajánlott specializáció kredit aránya a szakirány részeként: 30-40 kredit.

Főbb témakörök: 

Alapozó ismeretek:

medicinális alapismeretek (anatómia, élettan, elsősegélynyújtás stb.)társadalom-  és magatartástudományi ismeretek (általános szociológia, pszichológia, pedagógia stb.).

Szakmai törzsanyag: 

népegészségtan, táplálkozástan, rekreáció elmélete és módszertana, mentálhigiéne, turizmus alapjai, egészségfejlesztés, természet- és környezetkultúra stb.

Képesség- és készségfejlesztés: kommunikációs készségfejlesztés, mozgásprogramok, motoros képességek fejlesztése, relaxáció, stb.

Differenciált szakmai ismeretek:

rekreációszervezés és egészségfejlesztés specializáció: nem sportági mozgásprogramok, táncok, aerobik, gimnasztika, gördülősportok, küzdősportok, rendezvények szervezése, rekreációs havas és vízi táborozás stb. egészséges életmód, természetgyógyászat, egészségfejlesztés színterei, személyiségfejlesztés, családtervezés- és szexuális kultúra, marketing, projektmenedzsment, szervezetfejlesztés, stb.

Szakirányok, specializációk: 

Választható szakirányok: rekreációszervezés és egészségfejlesztés

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Azokat várjuk akik munkájukkal hozzá kívánnak járulni az emberek egészséges életmódjának kialakításához az egészségfejlesztés és a rekreációszervezés tudományosan megalapozott ismereteit és korszerű módszereit alkalmazva úgy, hogy eközben a saját életvitelükben is megvalósítják illetve hitelesen közvetítik az egészséghez kötődő értékeket, viselkedésmintákat.

FIGYELEM! Jogszabályi változás! A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) b) pontja szerint feltétel, hogy a jelentkező legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát teljesítsen, abban az esetben, ha nem rendelkezik még felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel.

Felvételi: Motoros alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: biológia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy testnevelés, vagy történelem, vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol).

A motoros alkalmassági vizsgáról bővebb információ megtekintéséhez kérem kattintson ide. A motoros alkalmassági vizsgálaton nem kell azon jelentkezőnek részt vennie, aki testnevelésből sikeres érettségi vizsgát tett és azt hitelt érdemlően igazolta.

Motoros alkalmassági vizsga időpontja: tervezés alatt.
Helyszín: várhatóan Pollack Sportcsarnok (Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 7624 Pécs, Boszorkány út 2.)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

Elhelyezkedési területek: 

Oktatási intézményeknél, önkormányzatoknál, rekreációval és turisztikával foglakozó vállalkozásokban, egészségcentrumokban, wellness és fitness kluboknál, civil szervezeteknél és az idegenforgalom területén.

Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"A tudás fellegvára."

 

Mit üzen a hallgatóknak?

"Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz."

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!
PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.
Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit
tel.: +36-30-184-2289

info@etk.pte.hu

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)