Rekreációszervezés és egészségfejlesztés (Sport- és rekreációszervezés alapszak)

Ügyelsz a táplálkozásodra, a rendszeres testmozgásra? Érdekel az egészség, a sport? Fontosnak tartod a saját és a környezetedben élők egészségét? Kipróbálnád magad animátorként? Akkor a „reki” szakon a helyed! Változatos és kreatív munka, gyakran juthatsz sikerélményekhez.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NA és NK: 10<90 fő, LA és LK: 10<50 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
225 000 Ft (teljes költség)
LK:
225 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
320
NK: 
286
LÁ: 
326
LK: 
304
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Rekreációszervező és egészségfejlesztő
Képzés célja: 

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja rekreációszervező és egészségfejlesztő, szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport és a rekreáció területén. A fejlesztő és a szervező szereppel járó feladatokat a rekreációs aktivitás és a sporttevékenységek kínálta lehetőségeken keresztül a sportszervezetekben, az egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben látják el.

Alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között. Ismerik és alkalmazzák a fizikai aktivitás és a sporttevékenységek egészség- és életmódkultúrára gyakorolt komplex hatását, vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő 6 félév.
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • a szak orientációja: gyakorlatorientált: 60-70 százalék
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 8 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

Szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 120 kredit

A szakirány tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:

a.) rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány:

 • sporttudomány 40-50 kredit,
 • egészségtudomány 20-40 kredit,
 • rekreáció menedzsment 30-40 kredit.

A szakon a szakirányokhoz kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező specializációk választhatók a személyes képességek szakterület műveléséhez alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez.

A képző intézmény által ajánlott specializáció kredit aránya a szakirány részeként: 30-40 kredit.

Főbb témakörök: 

Alapozó ismeretek:

medicinális alapismeretek (anatómia, élettan, elsősegélynyújtás stb.)társadalom-  és magatartástudományi ismeretek (általános szociológia, pszichológia, pedagógia stb.).

Szakmai törzsanyag: 

népegészségtan, táplálkozástan, rekreáció elmélete és módszertana, mentálhigiéne, turizmus alapjai, egészségfejlesztés, természet- és környezetkultúra stb.

Képesség- és készségfejlesztés: kommunikációs készségfejlesztés, mozgásprogramok, motoros képességek fejlesztése, relaxáció, stb.

Differenciált szakmai ismeretek:

rekreációszervezés és egészségfejlesztés specializáció: nem sportági mozgásprogramok, táncok, aerobik, gimnasztika, gördülősportok, küzdősportok, rendezvények szervezése, rekreációs havas és vízi táborozás stb. egészséges életmód, természetgyógyászat, egészségfejlesztés színterei, személyiségfejlesztés, családtervezés- és szexuális kultúra, marketing, projektmenedzsment, szervezetfejlesztés, stb.

Szakirányok, specializációk: 

Választható szakirányok: rekreációszervezés és egészségfejlesztés

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Azokat várjuk akik munkájukkal hozzá kívánnak járulni az emberek egészséges életmódjának kialakításához az egészségfejlesztés és a rekreációszervezés tudományosan megalapozott ismereteit és korszerű módszereit alkalmazva úgy, hogy eközben a saját életvitelükben is megvalósítják illetve hitelesen közvetítik az egészséghez kötődő értékeket, viselkedésmintákat.

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak:
Motoros alkalmassági vizsga és kettőt kell választani: biológia, vagy földrajz, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy testnevelés, vagy történelem, vagy egy idegen nyelv (választható: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol).
A motoros alkalmassági vizsgálaton nem kell azon jelentkezőnek részt vennie, aki testnevelésből sikeres érettségi vizsgát tett és azt hitelt érdemlően igazolta.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

Elhelyezkedési területek: 

Oktatási intézményeknél, önkormányzatoknál, rekreációval és turisztikával foglakozó vállalkozásokban, egészségcentrumokban, wellness és fitness kluboknál, civil szervezeteknél és az idegenforgalom területén.

Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"A tudás fellegvára."

 

Mit üzen a hallgatóknak?

"Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz."

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!
PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.
Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit, FÜLÖP Petra
tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)