Romológia alapszak

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
300.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
344
NK: 
344
LÁ: 
280
LK: 
280
Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
romológus
Képzés célja: 

romológus szakemberek képzése, akik képesek a cigány, roma közösségeket érintő kérdések hatékony közvetítésére minden olyan társadalmi szervezethez, amely e közösségekkel kommunikál, és egyúttal képesek a társadalmi szervezetek által megfogalmazott igényeket közvetíteni a lokális cigány közösségek felé. Továbbá akik a cigány közösségek kultúrájával és problémáival foglalkozó szakemberek (szociológus, szociálpolitikus, pedagógus, jogász, orvos) mellett közvetítői feladatokat látnak el. A szakot elvégzők középszinten elsajátítják a romani vagy a beás nyelvet, a cigány kultúrát. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek romani vagy beás nyelvű hétköznapi, kulturális, társadalmi valamint nyelvtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Behatóan ismerik a hazai cigányok nyelveit, történelmét, néprajzát, irodalmát, jog- és intézményrendszerét. Hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén láthatnak el feladatokat. Ismereteiket a hazai nemzetiségi szervezetek, önkormányzati és kulturális intézmények kötelékében hasznosíthatják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

- Ha toleráns vagy más társadalmi csoportok iránt, s ezért szívesen megismernél egy köztünk élő, de a többség számára nagyon idegen és ismeretlen népcsoportot
- Ha nem vagy toleráns, de szeretnél ezen változtatni és megtudni, miért is nem igazak azok a sztereotípiák, amiket róluk mondanak
- Ha szeretnél aktívan is belekóstolni szociológiai, nyelvészeti, pedagógiai kutatásokba, de nem kutatói pályára készülsz
- Ha terepen is megismerkednél helyi közösségekkel, kultúrákkal, emberekkel, akkor itt a helyed!

 

Tantárgyi struktúránk a társadalom- és bölcsészettudományok széles palettáját felöleli, sok területtel foglalkozunk óráinkon, de minden tudományból csak a számunkra legfontosabb ismereteket vizsgáljuk, amelyek kapcsolódnak a magyarországi cigányokról szóló témáinkhoz. Tanáraink nem csak egy-egy tudományterületen jártasak és képzettek, ezért az ismereteket összefüggéseikben, a különböző diszciplínák ismereteinek metszésében láttatják.

 

Ha hallgatóként
- bekapcsolódnál tudományos kutatásokba, részt vennél terepmunkán
- szívesen szerveznél programokat
- részt vennél képzési programokban, akár tanítanál is tanárainkkal együtt
- kapcsolódnál egy önképző hallgatói műhelyhez
- részt vennél önszerveződő hallgatói csoportok munkájában
- konferenciáznál velünk
Akkor itt a helyed: Wlislocki Henrik Szakkollégium

 

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben naponta,

levelező munkarendben általában havonta egyszer 3 nap (csütörtök-péntek-szombat)

 

Minor szakként felvehető: nappali munkarendben IGEN, követelmény: nincs v. felvételi elbeszélgetés

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak

 

Nyelvi kimenet: Romani vagy beás nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

 

 

A szak a Neveléstudományi Intézeten belül 1 tanszékkel működik. Oktatói létszám: 7 főállású oktató (3 docens, 2 egy. adjunktus és 2 tanársegéd), jelentős publikációkkal

– hazai és külföldi – rendelkeznek. A tanszék a Wlislocki Henrik Tehetséggondozó Szakkollégiumot működteti, hallgatóinknak lehetősége van TDK-s, OTDK-s tevékenység folytatására. Az elméleti és empirikus kutatásban legjobbak az egyetemi oktatás és tudományos kutatás területén folytathatják tevékenységüket.

Főbb témakörök: 

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek 23-37 kredit:

-    általános alapozó ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 8-12 kredit,

-    szakmai alapozó ismeretek (bevezetés a nyelvtudományba, az irodalomtudományba; a cigány népismeretbe; a romológiába; az európai cigányság helyzetébe; szocializáció és kisebbségi identitás; területi-társadalmi ismeretek, különös tekintettel a cigány közösségekre) 15-25 kredit;

Romológiai szakmai ismeretek 80-90 kredit:

-    nyelvtudomány [nyelvészeti ismeretek (bevezetés a szociolingvisztikába, kétnyelvűség, nyelvi tervezés és nyelvpolitika, szociolingvisztika - romani, beás -, nyelvtipológia); nyelvi ismeretek (beás lexika, beás grammatika, beás fordítási gyakorlat, romani lexika, romani grammatika, romani fordítási gyakorlat)];

-    egyéb társadalomtudományi ismeretek (a cigányság története, a kisebbségek nevelésszociológiája, multikulturális társadalom, interkulturális nevelés, a kisebbségek jogi helyzete Európában és Magyarországon, szociológiai ismeretek a cigánykutatásban, foglalkoztatás és gazdaságpolitika, civil szféra);

-    kultúra- és néprajzi ismeretek (cigány népismeret, mint tantárgy, néprajzi kutatások a cigányság körében, kulturális antropológia a cigánykutatásokban, a cigány közösségek zene és tánckultúrája, cigány, roma irodalom és képzőművészet, cigány kultúra, cigány társadalom romani vagy beás nyelven, kutatásmódszertan);

Választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

 

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.

A Szociolingvisztika kurzus keretében a hallgatók egy önálló szociolingvisztikai mikrokutatás lefolytatására készülnek fel, melynek keretében köznevelési intézményekben végeznek terepmunkát. 

A terepmunka során az intézményekben a tanulók valamint a pedagógusok körében végeznek a nyelvhasználattal, a nyelv(ek) tanulásával, tanításával kapcsolatos adatgyűjtést, ill. adatfeldolgozást. A kurzus során lehetőségük adódik megismerkedni az iskola világával és tapasztalatot gyűjtenek az iskola működéséről.

Szakirányok, specializációk: 

romológia tanulmányok

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

magyar nyelv és irodalom vagy történelem

ÉS

angol nyelv vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Elhelyezkedési területek: 

Sokféle társadalmi szervezet igényli a képzett, de nem feltétlenül mester diplomával rendelkező munkaerőt, amely alapos képzést kapott a cigány/roma közösség kultúrájáról, szokásairól, nyelvéről, a velük való kommunikációról. A hatékony kommunikáció e közösség tagjaival alapvető jelentőségű az államigazgatásban, a közigazgatásban, a szociális szférában, az egészségügyben, az oktatásban, a fegyveres testületeknél, nem utolsó sorban a civil szférában. A mediátori szerepkör betöltéséhez, a kapcsolódó feladatok ellátásához ötéves egyetemi képzés nem szükséges, általános alapvető ismeretekre, kommunikációs készségekre azonban feltétlenül igény van. Nagy hiány mutatkozik – különös tekintettel a NFT és az EU prioritásaira – olyan személyekre, akik jártasak a projekttervezésben, költségvetések készítésében, a megkívánt fegyelem betartásában, és le tudják fordítani a közösségi igényeket a fejlesztési tervek „nyelvére”.

 

A végzettek képesítést kapnak, hogy különböző jellegű – néprajzi, antropológiai, nyelvészeti, szociológiai – kutatásokban szervezőként és segítőként közreműködjenek.

 

Tipikus munkahely: önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyéb költségvetési szervek, roma szervezetek, iskolák

Tipikus munkakör: projektekben való közreműködés, együttműködés, programvezető, program koordinátor, identitás megalapozásában közreműködő mediátor

 

Elhelyezkedési lehetőségek:
- államigazgatásban
- közigazgatásban
- szociális szférában
- egészségügyben
- oktatásban
- civil szférában

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Neveléstudományi Intézet

Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Tanszéki honlap: http://nevtud.btk.pte.hu/content/bemutatkozas-romologia

 

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)