A dokumentumkezelés információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai szakirányú továbbképzés

A szakképzettség valamennyi digitalizálással foglalkozó közintézményben hasznosítható.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
2 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptember és február
Felvételi irányszám
10<25 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
150.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
infomédia szaktanácsadó
Képzés célja: 

Az információ maradandó rögzítésének igényében az első ismert megjelenési forma óta (kőtáblák) a mai archiváló rendszerekig az alapfeladat és a követelmény gyakorlatilag nem változott: feltárni, tárolni, megőrizni, és hozzáférhetővé tenni a szükséges tudást és információt. Ez az igény később nemcsak a közintézményeknél, hanem a profitorientált vállalkozások világában is megjelent, az elmúlt évtizedekben pedig üzletággá vált. A feladatok ugyanakkor ma már meghaladják a klasszikus dokumentumkezelő szakmákat művelők (könyvtáros, levéltáros, muzeológus, archivátor) előképzettségét, kompetenciáit, és erre a szükségletre kíván felelni ez a digitalizációs profilú továbbképző szak. Olyan ismeretekkel rendelkező szakembereket kíván képezni, akik a tudásgazdálkodásban megjelenő új információtechnológiai feladatokat a napi gyakorlat szintjén képesek tervezni és elvégezni, miközben a teljes szakterületről is átfogó ismeretekkel rendelkeznek.A szakképzettséget megszerzők átfogó képet kapnak a dokumentumkezelési mesterség információs és kommunikációs technológiai vonatkozásairól, ugyanakkor egyes részterületeken mélyebb gyakorlati ismeretekre is szert tesznek. Így képesek lesznek intézményi szintű digitalizálási stratégia kidolgozására, a munkafolyamatok tervezésére, gyakorlati feladatok magas színvonalú elvégzésére.

Képzési jellemzők: 

http://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/halo_a_dokumentumkezeles.pdf 

A tanórákra tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havonta egyszer 3 nap (általában csütörtöktől szombatig). A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul (min. 10fő) ! A képzés megadott kezdeti időpontja változhat. 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Részvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél.

Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen. 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

 

Elhelyezkedési területek: 

A szak várható hasznosítási területei:

A szakképzettség valamennyi digitalizálással foglalkozó közintézményben hasznosítható. Ilyen területek például: a könyvtárak, a levéltárak, a múzeumok, a galériák, a kiállítóhelyek, a tárlatok, a közművelődés és a teljes közoktatás keresztmetszete, a sportegyesületek, a civil és kisebbségi szervezetek és az egyházak. Végül az egyik legnagyobb befogadói-megrendelői szektor: az írott sajtó és az elektronikus médiumok.Jóllehet a képzés során elsősorban a könyvtári környezetben zajló munkafolyamatokat tartjuk szem előtt, a DMS-technológia (Document Management System) és szabályozásának megismertetésével a szak piacképest tudást ad kutatóhelyeken és profitorientált vállalkozásoknál elhelyezkedők számára is.A képzés kihelyezett – otthoni vagy közösségi térben kialakított – munkaállomásokon, azaz távmunkában is realizálható kompetenciákat is nyújt, ami a foglalkoztatási, munkaerő-piaci profilbővítés területén ad, úgy a szakon végzettek, mind az alkalmazók számára további lehetőséget.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu

 

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

Mészárosné Szentirányi Zita

E-mail: szentiranyi.zita@pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)