Szaktárgyak oktatása német / német nemzetiségi nyelven szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket adjon a szaktárgyukat német/német nemzetiségi nyelven oktató tanárok számára. A szakmai tárgyak keretében a hallgatók a célnyelven megjelent szakirodalom feldolgozásán keresztül felfrissítik szaktárgyi ismereteiket és elsajátítják, ill. bővítik szakszókincsüket. A képzésen belül a legnagyobb hangsúlyt a szaktárgy idegen nyelven történő tanításával kapcsolatos metodikai-didaktikai kérdések kapják.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
170.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
német/német nemzetiségi nyelven oktató (megjelölve az alapképzési oklevél szerinti tanári szakterületet)
Képzés célja: 

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket adjon a szaktárgyukat német/német nemzetiségi nyelven oktató tanárok számára. A szakmai tárgyak keretében a hallgatók a célnyelven megjelent szakirodalom feldolgozásán keresztül felfrissítik szaktárgyi ismereteiket és elsajátítják, ill. bővítik szakszókincsüket. A képzésen belül a legnagyobb hangsúlyt a szaktárgy idegen nyelven történő tanításával kapcsolatos metodikai-didaktikai kérdések kapják. A speciális szakmódszertan célja, hogy megismertesse a résztvevőket a szaktárgyi ismeretek és a szakszókincs idegen nyelven való tanulásának és tanításának lehetőségeivel, valamint olyan osztálytermi eljárásokkal az adott célnyelven. Cél továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a tantárgyspecifikustananyagfejlesztés és a nem a tantárgy oktatásához készült szakmai anyagok didaktizálásának lehetőségeit is.

Képzési jellemzők: 

Képzési adatok:

Képzési idő: 4 félév
Óraszám: 350 tanóra
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120.

Főbb témakörök: 

A képzés főbb tanulmányi területei:

Alapozó ismeretek: 12 kredit
Alkalmazott nyelvészeti ismeretek, szaknyelv, szaktárgyi szaknyelv ismeretek

Szakmai ismeretek: 60 kredit
a) Tudományterületi és szakmódszertani ismeretek: szaktárgyi ismeretek, a szaktárgy oktatásának módszertana, idegen nyelv (szinten tartás)

b) Idegen/nemzetiségi nyelvi és idegen/nemzetiségi nyelv oktatási ismeretek: idegen/nemzetiségi nyelvi fejlesztés írásban és szóban, az idegen nyelv oktatásának módszertana, új eredmények a szaktárgy tudományterületén

Háttérismeretek és kiegészítő ismeretek: 28 kredit
Szakszöveg-olvasás, funkcionális idegen/nemzetiségi nyelv használat, kétnyelvűség,kurzustervezés, tananyagfejlesztés, korszerű oktatási módszerek

Komplex szaktárgyi / idegen nyelvi vizsga: 5 kredit

Tanítási gyakorlat: 5 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

A szakirányú továbbképzési szakon szerezhető tudáselemek, ismeretek:

– idegen/nemzetiségi nyelvi ismeretek,
– szaktárgyi ismeretek,
– szaknyelvi ismeretek,
– szakmódszertani ismeretek.

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:

– szaktárgyak idegen/nemzetiségi nyelven történő oktatására,
– korszerű módszertani ismeretek alkalmazására,
– tananyagfejlesztésre,
– tantervfejlesztésre.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

– tudatos idegen/nemzetiségi nyelvhasználat,
– jó ismeretátadó képességek,
– tanítási tapasztalat,
– kreativitás,
– problémamegoldó gondolkodás,
– folyamatos önképzésre való készség.

 

A KÉPZÉS IDŐTERVE

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Jelentkezési feltételek: tanári szakképzettség; sikeres felvételi vizsga; a választott nyelvből felsőfokú C típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Nemzetiségi nyelv esetén: tanári szakképzettség és sikeres felvételi vizsga.

 

Jelentkezési határidő: 2020. július 30-ig

A jelentkezés módja:

 

Jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével postai úton a PTE BTK Germanisztika Intézet 7623 Pécs, Ifjúság u. 6. címre vagy a kerner.rita @ pte.hu elektronikus postacímre.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Germanisztika Intézet
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Ügyintéző: Kerner Rita 

E-mail: kerner.rita @ pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)