Szlavisztika [horvát] alapszak

Várunk, ha jól beszéled a horvát nyelvet és érdeklődsz a horvát kultúra iránt. 
A képzés során kroatisztikai, nyelvészeti, irodalomtudományi, pedagógiai és művelődési stúdiumokkal ismerkedhetnek meg hallgatóink, melyeket specifikus nemzetiségi oktatási tartalmakkal is kiegészítünk.
 

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<8 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
250.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
306
NK: 
306
Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész
Képzés célja: 

A képzés célja a horvát kultúra, nyelv és irodalomtudomány magas szintű ismerete és gyakorlati alkalmazása. Az itt szerzett BA diploma lehetőséget nyújt művelődési intézményekben, ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi vállalkozásoknál, vállalatoknál történő elhelyezkedésre. 
Az MA stúdium a későbbi doktori vagy fordítói tanulmányok alapját biztosítja, illetve elsősorban kutató és köznevelési intézeteknél biztosít foglalkoztatást.
 

Képzési jellemzők: 

Idegen nyelvű képzés: A tantárgyak többségének oktatása horvát nyelven folyik.

 

Minor szakként felvehető: nappali munkarendben IGEN, követelmény: középfokú nyelvvizsga, ennek hiányában felvételi elbeszélgetés

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

 

Kislétszámú, családias tanszékként könnyű az oktatókkal történő közvetlen kapcsolat kialakítása.Tanszékünk jól felszerelt, térítésmentesen használható könyvtárral rendelkezik, és nagy figyelmet fordítunk a tanulmányi kötelezettségek
mellett egyéb kulturális tartalmak megismertetésére is (színház és koncert-látogatás, horvátországi tanulmányutak).

 

Főbb témakörök: 

A képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;

Szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből

-    a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;

-    a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;

Választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

Szakirányok, specializációk: 

horvát részterületi

Ösztöndíjak: 

Részképzés: Zágráb, Eszék, Socrates-Erasmus együttműködés

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

magyar nyelv és irodalom vagy történelem

ÉS

angol nyelv vagy francia nyelv vagy horvát nyelv vagy horvát nemzetiségi nyelv vagy horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy német nemzetiségi nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy szerb nyelv vagy szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovák nyelv vagy szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovén nyelv vagy szlovén nemzetiségi nyelv vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy ukrán nyelv

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

 

Lásd még: http://btk.pte.hu/alapkepzeseink_ba

Elhelyezkedési területek: 

Tipikus munkahely: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák,  követségek, külföldi kulturális intézetek, határmenti együttműködési projektek

Tipikus munkakör: üzletkötő, tolmács, identitás megalapozásában közreműködő mediátor

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)