Szlavisztika [orosz] alapszak

Azokra számítunk, akik szeretnek új nyelveket tanulni és érdeklődnek az orosz kultúra iránt. Nem várunk el előzetes nyelvismeretet, a nyelv tanulását az alapoktól kezdjük.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<25 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
300.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
280
NK: 
280
Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész
Képzés célja: 

A képzés célja olyan általános szlavisztikai műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik egy szláv nyelvet (az oroszt!) legalább középfokú, egy másik szláv nyelvet alapfokú szinten szóban és írásban használni tudnak. A végzettek a szláv, különösen pedig az orosz kultúráról átfogó tájékozottsággal rendelkeznek, és ezen ismeretek és készségek birtokában képesek szakmájuk gyakorlati alkalmazására.

Fontos, hogy a jelentkező tudja: nem egy nyelviskolába, hanem egyetemi szakra jelentkezik. A tanulás célja a filológiai képzettség elérése. Természetesen ez jó nyelvismeret nélkül nem lehetséges.

Nagy öröm számunkra, amikor végül, az egyetemi záróvizsgán a hallgatók orosz nyelven, folyékonyan felelnek a szakterületi kérdésekre.

Képzési jellemzők: 

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak

A második félévtől kezdve a tantárgyak többségének oktatása orosz nyelven folyik.

A nyelvi órákat anyanyelvű oktatók tartják.

A képzési terv tartalmazza egy második szláv nyelv alapjainak elsajátítását is. Jelenleg a horvát vagy a lengyel nyelvet lehet választani, melyeket szintén anyanyelvű oktatók tanítanak.

 

Hallgatóink nagy többsége korábban nem tanult még oroszul, és más szláv nyelvet sem beszéltek. Az első két félévben az órák nagy számban a nyelv megismerését szolgálják (6 óra nyelvgyakorlat, 3 óra leíró orosz nyelvtan hetente). A tanítás a nyelvtanulás alapjaival kezdődik (cirill betűs írás), és a tapasztalt oktatóknak hála, igen intenzíven folyik.

 

A tanulmányaikat nagyban elősegítheti a tanszéken működő Pécsi Orosz Központ, ahol megtalálható a legujabb szakirodalom, CD-k, DVD-k és lehetőség van különleges orosz adatbázisokhoz is hozzáférni. Az Orosz Központ honlapja: www.oroszkozpont.pte.hu

 

Nyelvi kimenet: A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja. A BA-diploma orosz középfokú C típusú (B2 komplex) nyelvvizsgának felel meg.

A fenti mondat csak a hivatalos minimumot írja le. Számos hallgatónk még a szak befejezése előtt sikeres felső fokú nyelvvizsgát tesz.

Főbb témakörök: 

A képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;

Szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből

 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar- szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;

Választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

 

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

Szakirányok, specializációk: 

A tanszékünk az orosz szakirányos hallgatók számára minden évben két specializációt ajánl, de ezek közül mindig csak azt biztosítja, amire a legnagyobb igény mutatkozik. A korábbi években a legtöbben a gazdasági orosz nyelvi szakértő specializációt választották.

 • orosz szakfordító specializáció
 • gazdasági orosz nyelvi szakértő specializáció

 

Ösztöndíjak: 

Ösztöndíjak: Oroszországba tanszéki, kari és egyetemi szerződések alapján, valamint Erasmus ösztöndíjak.

Partneregyetemek és intézmények: Állami Puskin Orosz Nyelvintézet (Moszkva); Herzen Orosz Állami Pedagógiai Egyetem (Szentpétervár); Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Lengyelország); Erciyes University (Törökország), Masaryk University Brno, University of Latvia (Riga), Universitatea Babes-Bolyai (Kolozsvár), University of Jyvaskyla (Finnország); Vilnius (Litvánia), Tallinn (Észtország), Asztana (Kazahsztán), Zadar (Horvátország), Izsevsk (Oroszország).

Infrastruktúra: A Szláv Filológia Tanszék és a Pécsi Orosz Központ által működtetett szakkönyvtárban a legújabb irodalmi és nyelvészeti kiadványok rendelkezésre állnak, az orosz tudományos adatbázisok internetes hozzáférése biztosított.

Amikor a tanszékük külföldi kapcsolatokat keresett, szem előtt tartottuk azt, hogy fontos lenne olyan országot találni, amely EU tag ugyan, de jelentős orosz ajkú lakosság jellemzi. Emiatt választottunk egy rigai és egy tallinni egyetemet. A rigai Erasmus ösztöndíj igen népszerű hallgatóink körében. Vannak olyan diákjaink is, akik az oroszon kívül egy másik szláv nyelvet is szeretnének elsajátítani; nekik két lengyel, egy cseh és egy horvát Erasmus ösztöndíjat tudunk ajánlani. Általános tapasztalat, hogy sokkal több hely áll rendelkezésre, mint amennyi hallgatónk van. Ennek köszönhetően aki csak akar, a képzés során eljuthat külföldi egyetemre is.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

magyar nyelv és irodalom vagy történelem

ÉS

angol nyelv vagy francia nyelv vagy horvát nyelv vagy horvát nemzetiségi nyelv vagy horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy német nemzetiségi nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy szerb nyelv vagy szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovák nyelv vagy szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovén nyelv vagy szlovén nemzetiségi nyelv vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy ukrán nyelv

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Elhelyezkedési területek: 

Tipikus munkahelyek: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, utazási irodák, követségek, konzulátusok, külföldi kulturális intézetek

Tipikus munkakör: üzletkötő, tolmács, idegenvezető, külkapcsolati munkatárs

A gazdasági és kulturális életben is egyre nagyobb szerepet kapnak a pályázati irodák, nemzetközi ügynökségek, ahol többségében elengedhetetlen a magas szintű nyelvtudás.

 

Az egyetemi szakot választónak nagyon nehéz elmondani, hogy melyik az a képzés, amelynek elvégzése után jó eséllyel talál magának megfelelő munkát. Még nehezebb, ha nem néhány éves távlatban gondolkodunk, hanem olyan szakmát keresünk, amely hosszú távon keresztül vonzónak, keresettnek bizonyul. A mi feladatunk – és reméljük, ez nem hangzik cinikusan – jól tanítani, és persze bízni abban, hogy hallgatóinknak sikeres életük lesz.

Nem szeretnénk fedezet nélküli ígéreteket tenni, ehelyett inkább csak azt jegyezzük meg, hogy a mostani tapasztalatok szerint akik jól tudnak egy nyugati nyelvet, és emellett megtanulnak oroszul, sőt még egy szláv nyelvet, jó reménnyel indulhatnak a munkaerő-piacra. Ez annál is inkább valószínű, mert hamarosan nyugdíjba mennek azok, akik a hetvenes-nyolcvanas években még tömegesen tanultak oroszul. Az orosz nyelvtudásra pedig továbbra is nyilvánvalóan szükség lesz.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Szlavisztika Intézet

Szláv Filológia Intézet

Tanszéki honlapok:    http://szlav.btk.pte.hu/

 

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)