Szociálgerontológia szakirányú továbbképzés

A korszerű gerontológiai ismeretekre alapozva képesek az idősellátás valamennyi területén átfogó, komplex pszichoszociális segítő tevékenységet végezni,egy integrált egészségügyi és szociális ellátás keretében az ápolási-gondozási feladatokat ellátó társszakmákkal együttműködni.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
3 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
Szombathely L:20<30 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
100 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Szombathelyi Képzési Központ (9700 Szombathely, Jókai u. 14.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Szociálgerontológiai szakmenedzser
Képzés célja: 

Olyan szakemberek képzése, akik korszerű gerontológiai ismeretekre alapozva képesek az idősellátás valamennyi területén átfogó, komplex pszichoszociális segítő tevékenységet végezni, és egy integrált egészségügyi és szociális ellátás keretében az ápolási-gondozási feladatokat ellátó társszakmákkal együttműködni.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő: 3 félév.

Főbb témakörök: 

Alapozó képzési szakasz:

Szociálpolitikai alapismeretek, bevezetés a gerontológiába, geriátria, gerontopszichológia, idősvédelmi jog, ápolási, gondozási alapismeretek.

Szakképzési tárgyak:

Szociálgerontológia, szociális munka az idősellátásban, egészségnevelés, egészségfejlesztés és gero-rehabilitáció, geriátriai szakápolástan, hospice ismeretek, gerontopszichiátria, kognitív rehabilitációs készségfejlesztés, a komplex állapotfelmérés módszerei, otthonápolás, közösségi ápolás, szociális menedzsment.

Szakirányok, specializációk: 

A szakirányú továbbképzést követően a hallgatók a kar mesterképzésein is folytathatják tanulmányaikat, majd a képzés elvégzését követően a kar doktori képzésében vehetnek részt, melynek végén doktori fokozatot (PhD.) szerezhetnek.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Részvétel feltétele: Társadalomtudomány, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés képzési területen szerzett alapszakos diploma vagy főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség, szakképzettség.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van), 1 db igazolványkép.

Elhelyezkedési területek: 

A szociálgerontológia szakirányú továbbképzésben képesítést szerzett szakemberek elhelyezkedhetnek: a területi és bentlakásos intézményi idősellátásban, rehabilitációs osztályokon, az önkormányzati ellátórendszerben, az idősellátási szolgáltatási vállalkozásokban, nonprofit jellegű és időseket segítő civil szervezeteknél, szociálgerontológusként bekapcsolódhatnak ellátás-fejlesztési és gerontológiai kutatási programokba, a területi ellátáson belül a nappali ellátások szervezői-irányítói és koordinátori tevékenységét láthatják el, tanácsadó szakemberként pszichoszociális támogatást nyújthatnak az idősek és családjaik életviteli problémái körében, a bentlakásos intézményekben.

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit, FÜLÖP Petra

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)