Szociális munka alapszak

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
7 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
nappali: 5<20 fő, levelező 5<15 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
225.000 Ft/félév
LK:
225.000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
NK: 
LÁ: 
310
LK: 
310
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Szociális munkás
Képzés célja: 

Az európai foglalkoztatási térségben hiányszakmának számító szociális szakemberek képzése, akik a lehetséges erőforrások mozgósításával alkalmasak a szociális problémák megoldása érdekében az egyének, családok, csoportok, közösségek élet- és működőképességének helyreállítására.

Képzési jellemzők: 

A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.
A szociális munka alapszakon szerzett diplomával a hallgatók mesterszakon folytathatják tanulmányaikat (pl.: általános szociális munka, klinikai szociális munka, egészségügyi szociális munka, szociálpolitika, szociológia); szakirányú továbbképzési szakra jelentkezhetnek, ahol a szakterület mélyebb és speciálisabb ismereteinek oktatása történik; szociális szakvizsgára jelentkezhetnek.

Főbb témakörök: 
 • szociális munka,
 • társadalom- és szociálpolitika,
 • társadalomismeret,
 • jog,
 • pszichológia,
 • népegészségügy,
 • pedagógia
Szakirányok, specializációk: 

Az 5. félévtől választható komplex modulok: gyermekvédelmi, idősvédelmi, szociális ellátások szervezése, szociális informatika, szociális adminisztráció, igazságügyi, mentálhigiéné, foglalkozási rehabilitáció.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Az ideális jelentkező érzékeny a szociálisan hátrányos helyzetűek problémái iránt, empatikus, jó szervezőkészséggel rendelkezik.

 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (12)(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Elhelyezkedési területek: 

Szociális intézményekben (pl.: családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, hajléktalanellátó rendszer, idősellátás, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek intézményei); az igazgatásban (pl.: önkormányzat, kistérségi társulások, közigazgatási hivatal, munkaügyi központ, a központi közigazgatás szervei); az igazságügy területén (pl.: pártfogó felügyelői szolgálatnál, büntetés végrehajtásban); a civil szektorban (pl.: alapítványok, egyesületek munkatársaiként).

Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Az iskola nevének hallatán a diplomám, és a 7 eltöltött félév jut eszembe, ami sokat jelentett mind emberileg, mind szakmailag."

"Kiváló szakmai háttérrel rendelkező oktatók, akik a legjobb tudásuk alapján adják tovább a tananyagot a diákoknak."

"A hely, ahol életem legszebb éveit éltem meg, és emellett sok életbeli és szakmai tapasztalatot, építő kritikát kaptam a jövőre vonatkozóan."

 

Mit üzen a hallgatóknak?

"A PTE-n szerzett tudásomat jelenlegi munkahelyemen maximálisan tudom kamatoztatni. Nem elég iskolába járni, tanulni sokkal fontosabb. Becsülettel készültem minden vizsgára, így a megszerzett tudásommal viszonylag hamar felsővezető lettem. Tanuljatok!"

Kapcsolat: 

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi Képzési Központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301
E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)