Szociológia alapszak

A képzést olyan fiataloknak ajánljuk, akik érdeklődnek a társadalmi problémák tudományos igényű feltárása iránt, akik rész kívánnak venni ezek kutatásában, elemzésében. Ha érdekel a kortárs ifjúsági kultúra vagy a városi társadalom szerkezete, akkor  ezt a szakot Neked találták ki! 

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<40 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
300.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
329
NK: 
280
Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
szociológia alapszakos szakelőadó
Képzés célja: 

olyan szociológia alapszakos szakelőadók képzése, akik a megszerzett szociológiai alapismereteik birtokában segíthetik a tudásalapú információs társadalom megvalósulását, az életminőség javulását, az esélyegyenlőség feltételeinek javítását, a társadalmi demokrácia kiteljesítését, valamint a szociális integráció erősítését. Megszerzett elméleti alapismereteik birtokában képesek felismerni a fontosabb társadalmi problémákat, azok alapvető strukturális összefüggéseit, továbbá birtokában vannak azoknak a gyakorlati és módszertani alapismereteknek, amelyek mindezek feltárására, elemzésére és megértésére szolgálnak. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

A képzést olyan fiataloknak ajánljuk, akik érdeklődnek a társadalmi problémák tudományos igényű feltárása iránt, akik rész kívánnak venni ezek kutatásában, elemzésében. Ajánljuk azoknak is, akik a közvélemény-, a piackutatás, vagy a tömegtájékoztatás területén szeretnének elhelyezkedni.

A szociológia alapszakon a hallgatók alapos elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek, így mindhárom szektorban (üzleti élet, közszféra, civil társadalom) munkát tudnak vállalni, vagy sikeresen folytathatják tanulmányaikat szociológiai, illetve más társadalomtudományi mesterszakon.

 

Képzésünk kulcsfogalmai: egyenlőtlenségek, szocializáció, közösség, elit, adatgyűjtés, esélyegyenlőség, projekt, agglomeráció, hálózat, bizalom, individualizáció, függőség, adatvédelem, konfliktus, család, szolidaritás, generáció, gyermekvállalás, szegregáció, fejlesztés, interjú, életstílus, szubkultúra, deviancia, mobilitás, kérdőív, háztartás, terepkutatás, szingli, adatelemzés, fogyasztás, on-line világok, szövegelemzés, jövedelem, résztvevő megfigyelés, digitalizáció, mintavétel, innováció, párkapcsolatok, adatrobbanás, glokalizáció, korfa.Képzésünk kulcsfogalmai: egyenlőtlenségek, szocializáció, közösség, elit, adatgyűjtés, esélyegyenlőség, projekt, agglomeráció, hálózat, bizalom, individualizáció, függőség, adatvédelem, konfliktus, család, szolidaritás, generáció, gyermekvállalás, szegregáció, fejlesztés, interjú, életstílus, szubkultúra, deviancia, mobilitás, kérdőív, háztartás, terepkutatás, szingli, adatelemzés, fogyasztás, on-line világok, szövegelemzés, jövedelem, résztvevő megfigyelés, digitalizáció, mintavétel, innováció, párkapcsolatok, adatrobbanás, glokalizáció, korfa.

Képzési jellemzők: 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

A PTE-n már a 70-es évektől folyt szociológiaoktatás, a szociológusképzés pedig 1993-ban indult meg. Az elmúlt évek során pozitív fogadókészség alakult ki a városban, megyében és a régióban a pécsi szociológia szakon végzettek iránt, ami megkönnyíti a hallgatók elhelyezkedését.

A Szociológia Tanszéknek csak minősített oktatói vannak, közülük nem egy saját szakterületének elismert kutatója.

Az alapszakos szociológus hallgatók a három éves képzés után szintén a tanszékhez tartozó Szociológia Mesterszakon folytathatják tanulmányaikat. A tanszéknek önálló doktori iskolája (Demográfiai és Szociológiai Doktori Iskola) is van, ahova a legkiválóbb hallgatók felvételt nyerhetnek és Ph.D fokozatot szerezhetnek.

A tanszék tudományos munkáját a Település és Társadalom Kutatóközpont segíti, publikációs lehetőséget pedig az Acta Sociologica c. folyóirat biztosít a hallgatók számára is.

A képzés színhelye a kulturális és művészeti programokban bővelkedő Zsolnay Negyed, ami rendkívül kellemes és kulturált környezetet, továbbá szórakozási lehetőségeket biztosít az egyetemisták számára.

 

Elméletet és gyakorlatot egyaránt kínálunk. Elméleti képzésünk során a hallgatók megismerkedhetnek a szociológia kialakulásának történetével, a magyar és az európai társadalmak történetével, a szociológia klasszikusaival és a többi társadalomtudomány alapjaival (politikatudomány, kommunikáció, szociálpszichológia, kulturális antropológia, gazdaságtan). A szakszociológiák (család, demográfia, szervezetek, deviancia stb.) köre két specializációval egészül ki; a „Kortárs kultúra” és a „Helyi társadalmak” c. blokkokkal. A gyakorlati képzés során elsajátíthatják a szociológia alapvető technikáit; a résztvevő megfigyelés, az interjú és a statisztika módszereit. A kutatási gyakorlat városi terepen vagy vidéken, falukutatótábor keretében zajlik. A gyakorlat során kipróbálhatják a tanult módszereket és társaikkal egy közösségépítési folyamatban is részt vehetnek. 

Főbb témakörök: 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

-    szociológiatörténet és -elmélet alapjai, társadalomtörténet 18-54 kredit;

-    szakszociológiák 18-54 kredit;

-    kapcsolódó társadalomtudományi diszciplínák alapjai 18-54 kredit;

-    kutatásmódszertan alapjai (kvalitatív és kvantitatív módszerek, statisztika és számítógépes adatelemzés, terepkutatás) 36-90-kredit.

A képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető kreditérték legfeljebb 30 kredit.

Szakirányok, specializációk: 
  • Digitális társadalom
  • Nemzedékek és életutak 

 

A specializációk célja: A specializációk közötti választás elősegíti, hogy a hallgatók pályájuk irányát már a képzés során meghatározzák és ismereteiket ennek megfelelően bővítsék, s a tanszéki kutatásokba bekapcsolódjanak

 

 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, amelyből egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Elhelyezkedési területek: 

Végzett hallgatóink elhelyezkedési lehetőségei változatosak. BA diplomásaink a központi államigazgatásban, az önkormányzatoknál, a gazdasági szektorban, egyházi, kulturális, szociális intézményeknél, vagy  nonprofit szervezeteknél vállaltak munkát. Tudásuk jól kamatoztatható a pályázatírási, projektmenedzsment, tanácsadói és értékelő tevékenységek során, valamit a társadalmi döntés-előkészítő tevékenységben is. Általános társadalmi ismereteik révén a médiában is elhelyezkedhetnek.

Nagy előnyük a szakmai számítógépes tudás. Adatgyűjtési és adatelemző jártasságuk révén közvélemény-kutató, piackutató cégeknél asszisztensi, szakasszisztensi munkaköröket tölthetnek be, adatbázisokat kezelő intézményeknél helyezkedhetnek el, társadalomkutató intézetek, vagy a statisztikai szolgálat munkatársai lehetnek.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

Társadalom- és Médiatudományi Intézet

Szociológia Tanszék

Tanszéki honlap: http://szociologia.btk.pte.hu 

 

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)