Szülésznő (Ápolás és betegellátása alapszak)

ÚJDONSÁG! 2020-tól már Kaposváron is!

Szülésznőként tanúja lehetsz nemcsak a baba, hanem egy új család megszületésének is. Te vezeted majd le a szülést, de fel kell ismerned a kóros lefolyás jeleit és orvosi segítséget kérni.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
8 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
Kvár N:10<30; L:10<30 Szhely N:10<35 L:10<30
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
300.000 Ft/félév
LK:
300.000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
280
(Kaposvár)
NK: 
280
(Kaposvár)
LÁ: 
280
(Kaposvár)
LK: 
280
(Kaposvár)
NÁ: 
280
(Szhely)
NK: 
280
(Szhely)
LÁ: 
286
(Szhely)
LK: 
286
(Szhely)
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Szombathelyi Képzési Központ (9700 Szombathely, Jókai u. 14.), Kaposvári Képzési Központ (7400 Kaposvár, Jókai u. 14/B)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
szülésznő
Képzés célja: 

A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő félévekben: 8 félév.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 240.

A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: 25.

A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpont: 110.

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpontok: 12.

A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 20.

A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpont: 95.
A szakirány kiválasztása a 3. szemeszter elvégzése után történik.

Szakmai jellemzők:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;

- alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit;

- ápolástudományok 4-6 kredit;

- táplálkozástudományok 2-5 kredit;

- gyógyszertudományok 2-4 kredit;

- természettudományok 6-8 kredit;

- bölcsészettudományok 6-8 kredit;

- társadalomtudományok 8-12 kredit.

A szakirányok további tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya
szülésznő szakirány:
- ápolástudományok 10-15 kredit,
- elméleti- és klinikai orvostudományok 15-20 kredit,
- szülésznői szakismeretek 80-90 kredit

Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat időtartama 14 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

A szülésznői szakirány szakmai gyakorlatára vonatkozó további követelmények:

  - Terhesgondozás, legalább 100 szülés előtti vizsgálat végrehajtása.

  - Legalább 40 várandós anya gondozása és felügyelete.

  - Legalább 40 szülés levezetése a hallgató által, ha ez nem teljesíthető a rendelkezésre álló várandós anyák hiánya miatt, ez a szám 30-ra csökkenthető, ha a hallgató asszisztál további 20 szülésnél.

  - Aktív részvétel farfekvéses szülésnél. Ha ez nem lehetséges a farfekvéses szülések hiánya miatt, a gyakorlat végrehajtható szimulált helyzetben is.

  - Bevezetés az epiziotómia kivitelezésébe és a varrat elkezdésébe. A varrás gyakorlása tartalmazza az epiziotómiát követő varrást és az egyszerű sebfelszakadás varrását. Végső esetben végrehajtható szimulált helyzetben is.

  - 40 várandós nő felügyelete és gondozása veszélyeztetett terhesség vagy veszélyeztetett szülés vagy veszélyeztetett gyermekágyi időszak esetén.

  - Legalább 100 gyermekágyas nő és egészséges újszülött gondozása és felügyelete (a vizsgálatot is beleértve).

  - Különleges gondozást igénylő újszülöttek felügyelete és gondozása, beleértve a koraszülött, túlhordott, alacsony súllyal született és beteg újszülötteket.

  - Kóros szülészeti vagy nőgyógyászati tüneteket mutató nők gondozása.

  - A gyógyászatba és a sebészetbe történő bevezetés tartalmazza az elméleti útmutatásokat és klinikai gyakorlatot. A kiegyensúlyozott és összehangolt elméleti és gyakorlati képzés, valamint a klinikai gyakorlat együtt biztosítja a tudás és tapasztalat megfelelő módon történő megszerezését. A klinikai gyakorlatot - felügyelt szolgálatban töltött gyakorlat keretében - kórházi osztályon vagy a megfelelő hatóság vagy személyek által felügyelt egészségügyi intézményben kell végrehajtani. A gyakorlat részeként a szülésznő hallgató részt vesz az érintett osztályok tevékenységében, felkészül a szülésznők tevékenységének felelősségére.

Főbb témakörök: 

Főbb tantárgycsoportok:

alapozó ismeretek 30-35 kreditpont: etika, egészségfejlesztés-egészségnevelés, egészségügyi informatika, egészségügyi műszaki alapismeretek, filozófia, idegen szaknyelv, orvosi latin, szociológia, szociálpolitika, egészségügyi jogi, gazdasági és menedzsment ismeretek, népegészségtan, oxiológia elsősegélynyújtás, toxikológia, modern betegellátás eszközrendszere;

szakmai törzsanyag 55-65 kreditpont: egészségtudományi ismeretkörök: addiktológia, anatómia, ápolásetika, ápolástan, biokémia, biológia, dietetika, élettan-kórélettan, fizioterápia, gerontológia, gyógyszertan, klinikai ismeretek, közegészségtan-járványtan, mikrobiológia, személyiség- és kommunikációfejlesztési ismeretek: személyiség lélektan, szociálpszichológia, beteg ember lélektana, életkorok pszichológiája, személyiség- és kommunikációfejlesztő csoporttréning;

differenciált szakmai anyag 110-130 kreditpont:

  • Szülésznői szakirány: klinikai ismeretek, belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, és szakápolástana, neonatológia, újszülött újraélesztés és gyakorlata, klinikai genetika, intenzív terápia, aneszteziológia és ezen tantárgyak gyakorlata, fejlődésneurológia, neurohabilitáció, gyermekgyógyászat, transzfúziológia, alternatív medicína, komplementer medicína, transzkultúrális ápolás és szülőszobai ellátás és ezek gyakorlata, egészségpszichológia, terhesség pszichoszomatikája- anya-magzat kommunikáció, szülésre felkészítés.Gyakorlati képzés: külső szakmai területeken végzett gyakorlatok valamint összefüggő, komplex 360 órás nagygyakorlat.
Szakirányok, specializációk: 

szülésznő

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak:

A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) b) pontja szerint feltétel, hogy a jelentkező legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát teljesítsen, abban az esetben, ha nem rendelkezik még felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel.

Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy természettudomány v. egy ágazi szakmai érettségi vizsgatárgy, vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, latin nyelv, német, olasz, orosz, spanyol), vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretekelméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), szociális alapismeretek.

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

Felhívjuk szíves figyelmed, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találod.

Elhelyezkedési területek: 

A szakképzéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: szülésznő; szülészeti-nőgyógyászati fekvő- és járóbeteg ellátásban, kórházakban, szakrendelőkben, szakambulanciákon, tanácsadókban: asszisztensként szakambulanciákon az általa elvégezhető vizsgálatok elvégzéséért és tanácsadásért felelős. A szülésznőképzés az egyike az első szakképzésnek, melyeket az Európai Közösségek már 1995-ben befogadtak, gyakorlásuk különbözeti vizsga nélkül Európában bárhol lehetséges.

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)