Tanító alapszak

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
8 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptember és február
Felvételi irányszám
nappali: 12<25 fő; levelező: 8<25 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
200 000 Ft (teljes költség)
LK:
200 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
282
(Pécs)
NK: 
282
(Pécs)
LÁ: 
318
(Pécs)
LK: 
318
(Pécs)
NÁ: 
286
(Szekszárd)
NK: 
286
(Szekszárd)
LÁ: 
284
(Szekszárd)
LK: 
284
(Szekszárd)
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.) , Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Pécsi Képzési Központ (7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Tanító
Képzés célja: 

Olyan pedagógusok képzése, akik jól megalapozott általános és szakmai műveltségük, fejlett pedagógiai képességeik, ön- és emberismeretük, gyermekközpontú beállítódásuk birtokában a családdal és a társadalmi környezettel együttműködve alkalmasak az iskolás gyermek személyiségének tudatos fejlesztésére, az egyetemes és nemzeti értékek, erkölcsi normák közvetítésére. A pedagógushivatás iránt elkötelezett, gyermekközpontú, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező fiatalokat várunk.

Képzési jellemzők: 

Neveléstudomány mesterképzési szakon és a kar akkreditált pedagógus szakirányú továbbképzésein való továbbtanulás lehetőségét, valamint többféle pedagógus szakvizsgát kínálunk a végzett tanítóknak.

Főbb témakörök: 
 • pedagógia,
 • pszichológia,
 • ének-zene,
 • informatika,
 • magyar nyelv és irodalom,
 • matematika,
 • társadalomtudomány,
 • természetismeret,
 • technika,
 • életvitel és háztartástan,
 • testnevelés,
 • vizuális nevelés,
 • iskolai szakmai gyakorlat és a kötelezően választható műveltségi területek.

Gazdag a kötelezően válaszható specializációk sora: Drámajáték, Gyakorlati kommunikáció, Gyógypedagógiai alapismeretek, Idegennyelv-szakmai nyelv, Integrált-inkluzív nevelés, Interkulturális nevelés, Környezeti nevelés-fenntartható fejlődés, Kreatív művészeti kommunikáció.

Szakirányok, specializációk: 

Kötelezően választható specializációk: Drámajáték, Gyakorlati kommunikáció, Gyógypedagógiai alapismeretek, Idegennyelv-szakmai nyelv, Integrált-inkluzív nevelés, Interkulturális nevelés, Környezeti nevelés-fenntartható fejlődés, Kreatív művészeti kommunikáció.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A pedagógushivatás iránt elkötelezett, gyermekközpontú, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező fiatalokat várunk.

 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

alkalmassági vizsga (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatantárgy (8) v. egy idegen nyelv (12) (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (11) (oktatási alapismeretek)

Elhelyezkedési területek: 

Általános iskolák alsó tagozata, 5-6. osztálya, illetve valamennyi munkakör, amelyben pedagógus végzettséget jelölnek meg.

Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"A felbecsülhetetlen szaktanári segítség,szimpátia fontossága, és a barátok."

Kapcsolat: 

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi Képzési Központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301
E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)