Tanító alapszak [nemzetiségi tanító (német)]

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
8 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
nappali 1<10 fő, levelező 1<10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
200 000 Ft (teljes költség)
LK:
200 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
348
NK: 
348
LÁ: 
388
LK: 
388
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Nemzetiségi (német) tanító
Képzés célja: 

Olyan pedagógusok képzése, akik jól megalapozott általános és szakmai műveltségük, fejlett pedagógiai képességeik, ön- és emberismeretük, gyermekközpontú beállítódásuk birtokában a családdal és a társadalmi környezettel együttműködve alkalmasak az iskolás gyermek személyiségének tudatos fejlesztésére, az egyetemes és nemzeti értékek, erkölcsi normák közvetítésére. A pedagógushivatás iránt elkötelezett, gyermekközpontú, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező fiatalokat várunk.

A nemzetiségi oktatási feladatok teljesítése az általános iskola bevezető, kezdő és alapozó szakaszában. Olyan tanítók képzése, akiket nemzetiségi értelmiségiként jellemez a saját anyanyelvi kultúrájuk szolgálatában álló nyelvismeret és a korszerű általános és nemzetiségi műveltség.

Képzési jellemzők: 

Neveléstudomány mesterképzési szakon való továbbtanulást, valamint a Kar akkreditált pedagógus szakirányú továbbképzéseit és többféle pedagógus szakvizsgát kínálunk a végzett tanítóknak.

Főbb témakörök: 
 • pedagógia,
 • pszichológia,
 • ének-zene,
 • informatika,
 • magyar nyelv és irodalom,
 • matematika,
 • társadalomtudomány,
 • természetismeret,
 • technika,
 • életvitel és háztartástan,
 • testnevelés,
 • vizuális nevelés,
 • iskolai szakmai gyakorlat és a kötelezően választható műveltségi területek.

Nemzetiségi szakirány tárgyai:

 • német nyelvtan,
 • beszédgyakorlatok,
 • német nyelv tanításának tantárgypedagógiája,
 • kétnyelvűség elmélete és gyakorlata,
 • magyarországi német nemzetiség irodalma és gyermekirodalma,
 • német irodalom és gyermekirodalom,
 • német nemzetiségi ismeretek.
Szakirányok, specializációk: 

A kötelezően választható specializációk: Gyakorlati kommunikáció, Gyógypedagógiai alapismeretek, Integrált-inkluzív nevelés, Interkulturális nevelés, Környezeti nevelés-fenntartható fejlődés, Kreatív művészeti kommunikáció.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A pedagógushivatás iránt elkötelezett, gyermekközpontú, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező fiatalokat várunk, akik toleránsak a kisebbségek jelene, múltja, hagyományai iránt. Ismeretekkel rendelkeznek a hagyományápolás területén és középfokú nyelvvizsgával, vagy annak megfelelő nyelvtudással bírnak német nyelven.

 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Alkalmassági vizsga (Alk) és magyar nyelv és irodalom v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom és biológia v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (5) v. egy idegen nyelv (12) (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (9) (egészségügyi alapismeretek, oktatási alapismeretek)

Elhelyezkedési területek: 

Általános iskolák alsó tagozata, 5-6. osztálya, illetve vala-mennyi munkakör, amelyben pedagógus végzettséget jelölnek meg. Német nemzetiségi iskolák.

Kapcsolat: 

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi Képzési Központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301
E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)