Településüzemeltető szakember szakirányú továbbképzés

A Településüzemeltető szakember szakirányú továbbképzésben bármely képzési területen, legalább alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
3 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
10<20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
195 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Műszaki és Informatikai Kar (7624 Pécs, Boszorkány út 2.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Településüzemeltető szakember
Képzés célja: 

A szakirányú továbbképzés általános célja olyan, a településüzemeltetés speciális szakterületei számára képzett szakemberek kibocsátása, akik a települések működésének, üzemeltetésének feltételeit, műszaki rendszereit, a fejlődés tényezőit átfogóan ismerik. A tudásuk, a készségeik és a kialakított műszaki, gazdasági, és társadalmi szemléletük alkalmassá teszi őket, hogy a települések, vagy a kisebb régiók érdekében a különböző szakterületek szempontjait, lehetőségeit felismerjék és a problémákat, valamint a szükséges teendőket integrálva megfogalmazzák.

A feladatok megoldása során alkalmasak a különböző szakterületek közötti koordinálásra és a településüzemeltetés és a kommunális szolgáltatási területek irányítására. A képzés elméleti és jelentős gyakorlati módszertani ismeretet nyújt a települések infrastrukturális erőforrásainak kiválasztásához, azok ésszerű kihasználásához, fejlesztéséhez és fenntartásához, a települések szolgáltatási feladatainak biztosításához, továbbá a katasztrófa elhárítás tervezéséhez, a műszaki mentés irányításához.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A Szakember képzésben bármely képzési területen, legalább alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Elhelyezkedési területek: 

A továbbképzési szakon megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakemberek alkalmassá válnak:

 • az önkormányzatok számára a településfejlesztési és rendezési tervekkel összhangban a településüzemeltetés és fejlesztése műszaki problémáinak megfogalmazására, a döntések előkészítésére
 • a települések működtetésében és fejlesztésében szerepet játszó szakmai szervezetek közötti koordináció megvalósítására
 • a településeken a műszaki szakigazgatási feladatok önálló elvégzésére
 • az önkormányzati kommunális szolgáltató vállalatoknál a vezetői feladatkörök ellátására
 • a település működésével kapcsolatos szolgáltatások műszaki feladatainak irányítására
 • a területfejlesztést szolgáló műszaki projektek vezetési feladatainak ellátására
 • a környezettechnikai kérdések megoldásában szakemberi feladatok ellátására
 • a regionális problémák megoldásában az alkotó szakmai közreműködésre
 • a hulladékok és a melléktermékek újrahasznosítási technológiáinak fejlesztésére, a technológiát megvalósító üzemek vezetésére
 • a települések térinformatikai rendszerének fejlesztésére és működtetésére
 • a hivatásos szakemberekkel együttműködve a katasztrófa elhárítási és a műszaki-mentési folyamatok koordinálása, irányítása; katasztrófa elhárítási tervek kidolgozására.
Kapcsolat: 

PTE MIK Mérnöki és Smart Technológiák Intézet/Környezetmérnök Tanszék

Dolgosné dr. Kovács Anitak

e-mail: anita@mik.pte.hu

e-mail: korny@mik.pte.hu 

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)