Természetes élet- és gyógymódok szakirányú továbbképzés

A TÉGY olyan élményközpontú módszer-együttes, amely segíti az egészségügyi problémákkal küzdő személyt (klienst), hogy a különböző - elsősorban a civilizált életformából adódó - testi-lelki betegségeit, panaszait saját erőfeszítéseire alapozva megelőzze vagy megszüntesse. 

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
2 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
Pécs L:20<30 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
130 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Természetes élet- és gyógymódok szakértő
Képzés célja: 

A legfőbb cél a természetes élet-és gyógymódok felsőfokú szinten történő oktatása az elméleti és gyakorlati képzés és a saját élmény megfelelő arányával. A TÉGY olyan élményközpontú módszer-együttes, amely segíti az egészségi problémákkal küzdő személyt (klienst), hogy a különböző - elsősorban a civilizált életformából adódó - testi-lelki betegségeit, panaszait saját erőfeszítéseire alapozva megelőzze vagy megszüntesse.

A TÉGY szakértő segíti kliensét életmódja átalakításában, valamint hatékony öngyógyító és egészségfejlesztő módszerek megtanításával, megfelelő szakemberhez irányítással egészsége fenntartásában illetve helyreállításában.

A cél olyan tanácsadó szakemberek képzése, akik saját élményeikre és megszerzett, integrált tudásukra alapozva segítik, támogatják, vezetik a hozzájuk fordulókat a holisztikus egészség útján.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő: 2 félév. Az elméleti képzés keretében egy éven át, szemeszterenként várhatóan 4 alkalommal (munkanapokon, szerda-csütörtök-péntek) 30 órában blokkosított formában történik az oktatás. A foglalkozások az ismeretközvetítést, az egyes témák csoportos feldolgozását, problémafeltáró és kezelő technikákat és némi gyakorlati munkát is tartalmaznak.

A képzés második szemeszterében a hallgatók terepgyakorlatukat 5 napos életmódtáborban töltik le.

Főbb témakörök: 

Egészségtudományi és medicinális ismeretek modul:

 • népegészségtan,
 • egészségnevelés- és fejlesztés,
 • medicinális alapismeretek.

Magatartástudományi ismeretek modul:

 • egészségpszichológia,
 • személyiségfejlesztés,
 • kommunikáció,
 • tanácsadói tevékenység.

Társadalomtudományi ismeretek modul:

 • a természetgyógyászat filozófiai alapjai,
 • természetgyógyászati jog-etika,
 • életmód-szociológia,
 • humánökológia.

Természetgyógyászati ismeretek modul:

 • természetes gyógymódok tudományos alapjai,
 • természetgyógyászati alapismeretek,
 • természetgyógyászati táplálkozástan,
 • alternatív mozgás- és masszázsterápiák,
 • életmódtábor-szervezés és -vezetés,
 • wellness.

Terepgyakorlatok: életmódtábor, saját élmény.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Kiket várunk? Az ideális jelentkező egészségügyi, pedagógiai, szociális tudományokban jártas személy, de bármely Magyarországon elismert főiskolai vagy egyetemi diplomával jelentkezhetnek az érdeklődők.

Fontos az emberi szervezet egészségben tartásának holisztikus megközelítésére és a saját életmód átalakítására való motiváltság, a rugalmas gondolkodás és az önfejlesztés iránti elkötelezettség.

Részvétel feltétele: A képzésben bármely képzési területen, legalább alapképzési szakon (BA/BSc) szerzett végzettséggel lehet részt venni.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van), 1 db igazolványkép.

Elhelyezkedési területek: 

A szerzett ismeretek és szakképesítés jól alkalmazható oktatási intézményekben az egészségnevelés oktatásában, profitorientált intézményeknél, a prevenció, a gyógyítás, a rehabilitáció és a szociális gondoskodás területein, önkormányzatoknál stb.

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit, FÜLÖP Petra

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)