Újlatin nyelvek és kultúrák [francia] alapszak

Várjuk azokat, akik már biztos francia nyelvi alapokkal rendelkeznek és érdeklődnek a francia nyelv, irodalom és civilizáció iránt. Célunk nem a francia nyelv tanítása, hanem az irodalmi, civilizációs és gazdasági szaknyelvi ismeretek francia nyelven történő átadása.

 

 

 

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
300.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
280
NK: 
280
Felvételi követelmények
francia emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
újlatin nyelvek és kultúrák francia alapszakos bölcsész
Képzés célja: 

olyan bölcsész szakemberek képzése, akik ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú (C1), komplex típusú, vagy azt meghaladó szintjén képesek újlatin (francia, olasz, portugál, román vagy spanyol) nyelvű, a munkavégzésükhöz kapcsolódó általános kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni, alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá az újlatin nyelvek és kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek a lehetséges munkavállalási területek (az adott újlatin nyelv és kultúra ismeretéhez kötődő feladatok ellátása hazai és nemzetközi szervezeteknél, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, az oktatás, az újságírás, a PR területén) elvárásainak megfelelően szakmai, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére, feladatok megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

Bár a felvételt nyert hallgatók a képzés elején intenzív nyelvi szintre hozáson esnek át, a Francia Tanszék célja nem a francia nyelv tanítása, hanem az irodalmi, civilizációs és gazdasági szaknyelvi ismeretek francia nyelven történő átadása, hogy a hallgatók magától értetődő természetességgel tudják kifejezni magukat ezen a nyelven és magas szintű ismeretekre tegyenek szert a fenti témakörökben. A képzés a nyelvi alapozással párhuzamosan megkezdi az irodalmi és civilizációs ismeretek oktatását. A második évtől választható képzés a Társadalomtudományi és gazdasági szaknyelvi specializáció, amely lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy a francia üzleti nyelv rejtelmeiben is elmerülhessenek. A végzett hallgatók tapasztalatai alapján az utóbbi elvégzése nagy mértékben elősegíti a munkaerőpiacon történő gyors elhelyezkedést, mivel az itt oktatott ismeretek illeszkednek a versenyszféra szaknyelvi elvárásaihoz.

Képzési jellemzők: 

A képzés francia nyelven folyik.

 

Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: felvételi elbeszélgetés, legalább középfokú nyelvtudás

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak

 

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység. Karunkon ez francia gazdasági szaknyelvi kurzusok végzését jelenti, amely a versenyszférában történő elhelyezkedésre készít fel.

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez az adott újlatin nyelven a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

 

A Romanisztika Intézet Francia Tanszéke a francia nyelven és kultúrán túl, a frankofón területek irodalmát és civilizációját is oktatja. Rendszeresen fogadunk vendégtanárokat, és 16 francia és belga egyetemmel van élő Erasmus kapcsolatunk, ami rendszeres diák és oktatói cserét tesz lehetővé. Az oktatók kutatómunkáik és publikációik révén bekapcsolódnak a nemzetközi tudományos életbe.

Az évente márciusban megrendezendő Frankofón Hét idején tudományos konferenciákat szervezünk, amelyek kiadvány formájában is megjelennek a tanszék sorozatában.

Főbb témakörök: 

-     általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret): 8-12 kredit

-    romanisztikai szakmai ismeretek: 150-170 kredit, amelyből:

-    szakmai alapozó modul (bevezetés az adott újlatin nyelv tanulmányaiba: nyelvfejlesztés, leíró nyelvtan, országismeret, az irodalmi szöveg, a latin nyelv alapjai): 30-40 kredit,

-    a választott szakirány szerinti újlatin nyelv speciális ismeretei (alapismeretek az adott újlatin nyelvhez kapcsolódóan: földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti, művészettörténeti, zenetörténeti, színház- és filmtörténeti, folklorisztikai ismeretek; a stilisztika és verstan alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének vázlatos ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet: fonetika, morfológia, szintaxis, lexikológia, lexikográfia; nyelvtörténeti alapok): 70-80 kredit

-    választás szerinti szakma-specifikus ismeretek: legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

Szakirányok, specializációk: 
  • francia üzleti szaknyelv
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

francia nyelv (emelt szintű) 

ÉS

angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy spanyol nyelv vagy történelem (egy idegen nyelv csak egyszer választható)

 

Lásd még: http://btk.pte.hu/alapkepzeseink_ba 

Elhelyezkedési területek: 

Tipikus munkahely: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, önkormányzatok, turizmus, követségek, külföldi kulturális intézetek, határmenti együttműködésekkel foglalkozó projektek

Tipikus munkakör: üzletkötő, tolmács, vezetői asszisztens, kapcsolattartó

Elhelyezkedhetnek: adminisztratív munkakörökben, ahol a szövegfeldolgozási és beszédkészségüket kamatoztathatják. Magas szintű nyelvismeretük révén (vegyes) vállalatoknál, a gazdaság különféle területein, ahol a probléma érzékenység, a hagyományos műveltség fontos szempont. Történeti és irodalmi látásmódjuk révén a kulturális szférában. Magas szintű kommunikációs képességük révén az élet számos területén: turisztikai ágazat, városi-, megyei irodák, média, stb. európai intézményekben. További tanulmányok után bölcsész, tolmács és fordítói diplomát szerezhetnek.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Romanisztika Intézet

Francia Tanszék

Tanszéki honlap: http://francia.btk.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)