Újlatin nyelvek és kultúrák [olasz] alapszak

Az olasz nyelv választása mellett nem csak annak szépsége, dallamossága, hanem racionális gazdasági érvek is szólnak. Hazánk és Olaszország között közismerten jók a kereskedelmi, gazdasági, turisztikai, kulturális kapcsolatok, így mindig lesz szükség fordítókra, tolmácsokra, a két országot jól ismerő szakemberekre.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
300.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
LÁ: 
280
LK: 
280
Felvételi követelmények
olasz emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
újlatin nyelvek és kultúrák olasz alapszakos bölcsész
Képzés célja: 

olyan bölcsész szakemberek képzése, akik ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú (C1), komplex típusú, vagy azt meghaladó szintjén képesek újlatin (francia, olasz, portugál, román vagy spanyol) nyelvű, a munkavégzésükhöz kapcsolódó általános kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni, alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá az újlatin nyelvek és kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek a lehetséges munkavállalási területek (az adott újlatin nyelv és kultúra ismeretéhez kötődő feladatok ellátása hazai és nemzetközi szervezeteknél, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, az oktatás, az újságírás, a PR területén) elvárásainak megfelelően szakmai, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére, feladatok megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

Kiknek ajánljuk a képzésünket?
Azoknak, akik:
- szeretnék magas (C1) szintre fejleszteni olasz nyelvtudásukat,
- nem érik be egy nyelvvizsgával, hanem szeretnék elmélyíteni Olaszországra, az olasz nyelvre, irodalomra, kultúrára vonatkozó ismereteiket,
- szeretnek utazni, nyitottak más kultúrákra, szeretnek külföldiekkel dolgozni,
- érdeklődnek a magyar-olasz kulturális kapcsolatok iránt,
- az alapképzés után szívesen folytatnák tanulmányaikat, hogy tolmács és fordítói vagy bölcsész diplomát szerezzenek.

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben naponta,

levelező munkarendben: félévenként 5 x 2 nap (péntek-szombat)

 

Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: felvételi elbeszélgetés, legalább középfokú nyelvtudás

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez az adott újlatin nyelven a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

 

Publikációink színvonalas hazai és külföldi tanulmánykötetekben, folyóiratokban jelennek meg. Tanszékünk magas színvonalú nemzetközi konferenciák rendszeres szervezője; kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik és szorosan együttműködik olasz intézményekkel (Külügyminisztérium, Olasz Nagykövetség, Magyarországi Olasz Kultúrintézet, stb.), olasz és magyar egyetemekkel. Az együttműködés eredményeként az arra érdemes diákjainknak ösztöndíjat (ERASMUS) tudunk biztosítani. A tanszék fontos szerepet játszik az olasz nyelv és kultúra magyarországi terjesztésében. Diákjaink külföldön is kimagasló teljesítményt nyújtanak tanulmányaik során, az arra érdemesek a tudományos diákköri munkába is aktívan bekapcsolódnak.

Főbb témakörök: 

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret): 8-12 kredit

Romanisztikai szakmai ismeretek: 150-170 kredit, amelyből:

-    szakmai alapozó modul (bevezetés az adott újlatin nyelv tanulmányaiba: nyelvfejlesztés, leíró nyelvtan, országismeret, az irodalmi szöveg, a latin nyelv alapjai): 30-40 kredit,

-    a választott szakirány szerinti újlatin nyelv speciális ismeretei (alapismeretek az adott újlatin nyelvhez kapcsolódóan: földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti, művészettörténeti, zenetörténeti, színház- és filmtörténeti, folklorisztikai ismeretek; a stilisztika és verstan alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének vázlatos ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet: fonetika, morfológia, szintaxis, lexikológia, lexikográfia; nyelvtörténeti alapok): 70-80 kredit

-    választás szerinti szakma-specifikus ismeretek: legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

Szakirányok, specializációk: 
  • olasz filológia
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

olasz nyelv (emelt szintű) 

ÉS

angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy spanyol nyelv vagy történelem (egy idegen nyelv csak egyszer választható)

 

Lásd még: http://btk.pte.hu/alapkepzeseink_ba

Elhelyezkedési területek: 

Tipikus munkahely: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, önkormányzatok, turizmus, követségek, külföldi kulturális intézetek, határmenti együttműködésekkel foglalkozó projektek

Tipikus munkakör: üzletkötő, tolmács, vezetői asszisztens, kapcsolattartó. Elhelyezkedhetnek: adminisztratív munkakörökben, ahol a szövegfeldolgozási és beszédkészségüket kamatoztathatják. Magas szintű nyelvismeretük révén (vegyes) vállalatoknál, a gazdaság különféle területein, ahol a probléma érzékenység, a hagyományos műveltség fontos szempont. Történeti és irodalmi látásmódjuk révén a kulturális szférában. Magas szintű kommunikációs képességük révén az élet számos területén: turisztikai ágazat, városi-, megyei irodák, média, stb. európai intézményekben. További szakosodás után tanári, bölcsész, tolmács és fordítói diplomát szerezhetnek.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Romanisztika Intézet

Olasz Tanszék

Tanszéki honlap: http://olasz.btk.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)