Védőnő szakirány (Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak)

Hamupipőkének jól jött, hogy volt egy tündér keresztanyja, aki segítette tanácsaival. Neked is volt pici korodban, a neve: Védőnő. A jó védőnő családtag és csapatjátékos, együtt dolgozik a szülőkkel, gyermekorvossal és a szülész-nőgyógyásszal.Az iskoládban is találkozhattál vele a szűrővizsgálatokon, vagy éppen a méhecske-virág-beporzás témakörben megtartott felvilágosító-egészségnevelő órán.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
8 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
Kvár N: 10<40 L:10<30 Szhely N:10<40 L:10<30
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
300 000 Ft (teljes költség)
LK:
300 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
280
(Kaposvár)
NK: 
280
(Kaposvár)
LÁ: 
280
(Kaposvár)
LK: 
280
(Kaposvár)
NÁ: 
282
(Szhely)
NK: 
282
(Szhely)
LÁ: 
282
(Szhely)
LK: 
282
(Szhely)
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Kaposvári Képzési Központ (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b.), Szombathelyi Képzési Központ (9700 Szombathely, Jókai u. 14.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Védőnő
Képzés célja: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján a betegségmegelőzés, egészségvédelem és egészségfejlesztés törvényszerűségeit ismerve gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elősegítik az egészségük fejlesztésének lehetőségeit. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az akalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Olyan szakemberek képzése a cél, akik az egészségtudomány eredményeit megismerve képesek lesznek a megelőző tevékenység széleskörű végzésére, az egyes emberek, a családok és közösségek gondozására, illetve egészségének fejlesztésére.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő félévekben: 8 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
  - a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
  - a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
  - intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit
  - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit
  - a szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 120 kredit

Szakmai jellemzők:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- alapozó egészségtudományok 10-15 kredit
- alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit
- ápolástudományok 3-5 kredit
- táplálkozástudományok 2-4 kredit
- gyógyszertudományok 2-4 kredit
- természettudományok 8-12 kredit
- bölcsészettudományok 10-12 kredit
- társadalomtudományok 10-12 kredit

A szakirány további tudományágai: védőnő szakirány
- alkalmazott egészségtudományok 12-15 kredit,
- ápolástudományi ismeretek 3-5 kredit,
- elméleti és klinikai orvostudományok 15-20 kredit,
- védőnői szakismeretek 70-80 kredit;

Idegennyelvi követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 10 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Főbb témakörök: 

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

Alapozó törzstantárgyak ismeretek 25-35 kreditpont: Biológia I., Kémia, biokémia I., Ökológia, Egészségpszichológia I., Egészségszociológia I., Kommunikáció és személyiségfejlesztési ismeretek I., Etika, ápolásetika, Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I., Népegészségtan, Elsősegélynyújtás I., Egészségügyi informatika I., stb.

Törzstantárgyak 50-65 kreditpont: Anatómia I-II., Genetika, Élettan- kórélettan I., Gyógyszertan I., Mikrobiológia I., Ápolástan I., Egészségszociológia II., Pedagógia I., Egészségnevelés-egészségfejlesztés I., Egészségügyi informatika II.,Egészségügyi latin I-II., stb.

Differenciált szakmai ismeretek tárgyai 100-115 kreditpont:

Védőnő szakirány: Szülészet-nőgyógyászat I-III., Csecsemő-gyermekgyógyászat I-IV., Egészségnevelés-egészségfejlesztés II.-IV., Védőnői módszertan I-IV., Dietetika II., Ápolástan III., Családgondozás és krízisprevenció, Csecsemő-gyermekgyógyászat szakápolástan, Pedagógia II. Szakmai gyakorlat: a gyakorlati képzés magába foglalja a gyakorlati órákat, a területi és klinikai gyakorlatokat. A tantervi gyakorlati órák keretében az elméletben tanultak alkalmazása és gyakorlati készségek elsajátítása történik. A területi védőnői nagygyakorlaton a gyakorlati készségek elmélyítése, valamint a családgondozási és iskola-egészségügyi tevékenységhez szükséges jártasságok megszerzése történik.

Szakirányok, specializációk: 

Védőnő

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Várjuk mindazokat, akik elhivatottságot éreznek a várandós anyák, csecsemők, gyermekek és serdülők, valamint a családok felnőtt tagjai egészségének megóvása és egészségfejlesztése érdekében.

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) b) pontja szerint feltétel, hogy a jelentkező legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát teljesítsen, abban az esetben, ha nem rendelkezik még felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel.

Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (választható: egészségügy ismeretek, vagy egészségügyi ismeretek, vagy egészségügyi technika ismeretek, vagy egészségügyi technikai ismeretek, vagy közgazdaság ismeretek, vagy közgazdasági ismeretek, vagy szociális ismeretek), vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, latin nyelv, német, olasz, orosz, spanyol), vagy egy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan vagy üzleti gazdaságtan) vagy szociális alapismeretek).

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

Elhelyezkedési területek: 

A Magyar Védőnői Szolgálat hungarikum, munkásságuknak köszönhető, hogy a lakosság átoltottsága közel 100%-os. E nagy múltú, a társadalom egészsége szempontjából fontos szervezetben elsősorban területi védőnőként lehet elhelyezkedni. Az iskolákban ifjúsági-, a kórházakban kórházi védőnőként lehet helyed. Egészségnevelés és -fejlesztés területén, valamint gyógyszer-, tápszergyártó cégek orvos/patikalátogatóként szívesen foglalkoztatnak jól képzett védőnőket. Ha kedvet kapsz a kutatáshoz, oktatáshoz, vár karunk Népegészségügyi MSc képzése, ami után PhD fokozatot is szerezhetsz doktori iskolánkban.

 

Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Egyetemváros. Medikus kupa. Tanórák."

"Életem eddigi legemlékezetesebb évei."

 

Mit üzen a hallgatókank?

"Jól választanak, ha a PTE választják. Az itt szerzett tudás a későbbi mindennapi munkájuk során nagyon hasznos."

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!
PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.
Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit
tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)