Vegyész mesterszak (angol nyelven is meghirdetett képzés)

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NÁ: 5 < 10 fő, NK: 5 < 10 fő, NK (angol): 5 < 20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar és angol
Költségtérítés összege
NK:
700 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
81
Felvételi követelmények
Felvételi vizsga: szakmai és motivációs beszélgetés
A képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Okleveles vegyész
Képzés célja: 

A képzés célja a szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelõen olyan vegyészek képzése, akik szakterületükön megszerzett magas szintű elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon szakterületeken (pl. matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) megfelelő szintű alaptudással rendelkeznek.

A tanulmányaikat befejezett vegyészek alkalmasak a választott tudományterületükön kezelhető feladatok és problémák önálló tanulmányozására és megoldására elsősorban a kutatás és a műszaki fejlesztés területén, valamint anyagok előállítására és kémiai átalakítására, azok minõségi és mennyiségi vizsgálatára, szerkezetük meghatározására. Önálló és irányító munkaköröket láthatnak el, például a vegyipari termelésben és más gazdasági ágazatokban, igazgatási területeken, a környezetgazdálkodásban és környezetvédelemben, minőségbiztosítás és minőségellenőrzési területeken.

Kellő mélységű ismerettel rendelkeznek PHD-tanulmányok,illetve egyénileg és/vagy szervezett formában további tanulmányok végzéséhez. 

Képzési jellemzők: 

A mesterfokozat megszerzése után a legjobban felkészült hallgatóknak lehetősége van a Karunkon működő Kémia Doktori Iskola keretében PhD fokozat megszerzésére.

 

A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb témakörök: 
  • Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő természettudományos alapismereti tárgyak: matematika, informatika, fizika
  • A szakmai törzsanyag fontosabb tárgyai: szervetlen kémia, szerves kémia, fizikai kémia és alkalmazásai (hagyományos kolloidika, radiokémia, elméleti kémia), analitikai kémia (beleértendõ az elválasztástechnika, szerkezetvizsgálati módszerek is), alkalmazott kémia
  • A differenciált szakmai ismeretek keretében a következő fontosabb kötelezően választható ismeretköröket tartalmazza: analitikai és anyagszerkezet-vizsgálati, anyagtudományi, környezeti kémiai, korszerű szerves kémiai szintézismódszerek, biológiai kémia, számítógépes-informatikai kémia, gyógyszerkémia
Szakirányok, specializációk: 

A hallgatók az analitikai, anyagkutató, gyógyszerkutató, informatikai vegyész, környezetkémikus, szerkezetkutató és szintetikus kémikus szakirányok témaköreiben szerezhetnek végzettséget, készíthetik el diplomadolgozatukat.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: felsőfokú oklevél (KKK szerinti megfelelő elővégzettség) 

Elhelyezkedési területek: 

A szakot elvégzők számára középtávon elhelyezkedési lehetőséget biztosít a munkaerőtől egyre magasabb képzettséget elváró modern finomkémiai ipar bővülése, a legkülönbözőbb területeken felmerülő kutatási igények kielégítése. Külkapcsolataink lehetővé teszik, hogy a kutatói pályát választók fokozatszerzés után eredményesen kapcsolódjanak be nemzetközi kutatási projektekbe.

Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?
"
Az én egyetemem, mindenképpen itt tanulnék, újra ide jelentkeznék."

Kapcsolat: 

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681 Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

 

A képzésrõl további információ a Kar honlapján található: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink

 

A képzéssel kapcsolatos szakmai információk: 
Dr. Kilár Ferenc egyetemi tanár 
Tel./Fax: (72) 501-518, (72) 536-273, (72) 503-600/24421 
E-mail: kilar@ttk.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)