Vezetés és szervezés mesterszak (angol nyelven)

Azoknak ajánljuk, akik rendelkeznek gazdasági jellegű BA diplomával, ugyanakkor mesterképzésben tovább bővítenék ismereteiket. Képzésünk nyitva áll azok előtt is, akik más típusú képzéseken szereztek diplomát, de jelentős számban szereztek elismerhető kreditet gazdasági tárgyak elsajátítása során.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptember és február
Felvételi irányszám
M.N.A:10-30; M.N.K: 1-50
Az oktatás nyelve
Angol
Költségtérítés összege
NK:
400.000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
88
Felvételi követelmények
lásd felvételi információk
A képzés helyszíne(i)
Közgazdaságtudományi Kar (7622 Pécs, Rákóczi út 80.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon / Economist in Management and Leadership
Képzés célja: 

A képzés célja olyan vezetők képzése, akik angol szakmai nyelvtudásuknak köszönhetően nemzetközi szinten is képesek vezetői és menedzseri pozíciók betöltésére. A naprakész tudás és a kreatív gondolkodásmód birtokában képesek a szervezeti változások véghezvitelére, elemző, tervező és irányító feladatok ellátására, legyen szó akár a közszférában, akár a versenyszférában működő hazai vagy külföldi vállalatokról.

Főbb témakörök: 

Leadership and International Management, Change Management, Quality Management, Business Consulting, Strategic Human Resource Management, Knowledge Management

Ösztöndíjak: 

A Közgazdaságtudományi Kar vezetése úgy gondolja, hogy a képzés költségtérítéses mivolta nem lehet gátló tényező a továbbtanulásban, ezért a hallgatók támogatására egy több részből álló intézkedés-csomagot dolgozott ki.

Ösztöndíjainkról és támogatásainkról honlapunkon informálódhatsz.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésekre a felvi.hu E-felvételi rendszerén keresztül lehet jelentkezni. Amennyiben olyan szakon szereztél oklevelet (például gazdasági szakcsoportba sorolt főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, szakirányú továbbképzések), amely a képzési és kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, úgy elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolnod a jelentkezéshez és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményezned. Amennyiben más szakon végeztél, a felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátvételi Bizottságtól kell kérelmezned.

A felvételinek feltétele a felvételi elbeszélgetés. További információk a http://ktk.pte.hu oldalon!

Elhelyezkedési területek: 

Miután hallgatóink tanulmányaik sikeres befejezése után sikerrel helyezkednek el Magyarországon multinacionális vállalatoknál, pénzügyi szervezeteknél, de piacképesek a nyugat-európai illetve észak-amerikai térségben is. Volt hallgatóink dolgoznak az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Írországban, Németországban, Norvégiában, Svédországban, Kanadában, Ausztráliában, Kínában, Törökországban, Indiában, Iránban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Indiában. A nemzetközi szinten is elismert diploma számos hallgatónknak lehetővé tette a hazai, illetve külföldi doktori iskolákban való továbbtanulást. 

Kapcsolat: 

7622 Pécs, Rákóczi út 80.
Telefon: (72) 501-599 / 23159, 23258
E-mail: felveteli@ktk.pte.hu
Honlap: http://ktk.pte.hu/felvetelizok

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)