Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

könyvtártudomány mesterszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
könyvtártudomány mesterszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
N: kb. 20 fő, L: kb. 20 fő
Teljes költség: 
225 000 Ft
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

felvételi elbeszélgetés (Sz)

Képzés célja: 

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik megszerzett informatikai és könyvtártudományi ismereteik birtokában az információs társadalom alapintézményeiben: könyvtárakban, gazdasági, üzleti, közigazgatási, államigazgatási, valamint kulturális információszolgáltató intézményekben és központokban, kutatási és fejlesztési szervezetekben, továbbá egyéb informatikus könyvtáros képzettséget igénylő területeken – a korszerű információs technológia teljes eszköztárát hasznosítva – képesek az információs tartalmak előállításával, szervezésével, feldolgozásával, tájékoztatásával, hasznosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások tervezésére és menedzselésére, a kultúra közvetítésére. Megfelelő ismeretekkel és tudással rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

elvételi információ / Jelentkezési feltételek:A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények (KKK) határozzák meg, a képzésbe történő belépés kritériumait.A szak képzési ideje 4 félév.A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni az alábbiak szerint:a) a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével, vagy b) a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával.A tanulmányi pontok alapján 45 tanulmányi pont, a felvételi vizsgák eredményeképpen 45 felvételi vizsgapont, egyéb többletteljesítményért, előnyben részesítés alapján összesen legfeljebb 10 többletpont adható.A felvételi pontszám megállapításakor azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.Az informatikus könyvtáros MA-szakon felvételi beszélgetésre kerül sor, ennek tárgykörei (előképzettségtől függően): pedagógia, pszichológia (személyiséglélektan, szociálpszichológia), és szociológia. 

Képzési jellemzők: 

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága havonta egyszer 3 nap (általában csütörtöktől szombatig)

Szakirányok és specializációk: 

Szaktudományi (kutatásfejlesztési) információmenedzser

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles informatikus könyvtáros
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A végzett hallgatók aktívan részt vehetnek a könyvtárak. , a tájékoztató. , illetve az információs intézmények hagyományos és digitális információs forrásai kiépítésében és működtetésében. A nemzetközi. , illetve nemzeti dokumentum- és adatbázisok felhasználásával közreműködnek a kutatási és fejlesztési tervek megvalósításához elengedhetetlen információs infrastrukturális feltételek megteremtésében és kreatív hasznosításában.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.Oktatásszervezési IrodaTel.: (72) 501-513E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: www.btk.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A szakra történő belépés feltételei:Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe informatikus könyvtáros alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű könyvtáros, informatikus könyvtáros szak. Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek száma összesen 30 kredit az alábbi területekről  társadalom- és bölcsészettudományok területéről legalább 2 kredit,  könyvtártan és információszervezés, menedzsment ismeretek területéről legalább 2 kredit,  informatika területéről legalább 2 kredit,  kommunikációs ismeretek területéről legalább 2 kredit. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 8 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.