Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

környezettan (BSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
környezettan
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
10<20
Teljes költség: 
300 000 Ft
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek) v. szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan))

Szakfelelős: 
Dr. Lóczy Dénes egyetemi tanár
Képzés célja: 

A képzés célja olyan okleveles környezettanos szakemberek képzése, akik a jellegzetesen multidiszciplináris környezetvédelem alkotó műveléséhez szükséges tudományterületeken magas szintű alaptudással rendelkeznek. Erre az alapra épülnek rá azok a speciális ismeretek, amelyek a korszerű környezettudományos szemléletmódhoz nélkülözhetetlenek. A nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához, legalább egy idegen nyelvet elsajátítanak. Megfelelő matematikai, informatikai, fizikai, kémiai, biológiai és földtudományi ismeretekkel rendelkeznek. A szakterületük átfogó és speciális ismereteinek birtokában, képesek a környezettudomány magas szintű művelése iránti társadalmi igények kielégítésére, a felmerülő problémák önálló felismerésére és megoldására, a rész- és társtudományokhoz csatlakozó határterületeken is. Önálló és irányító munkaköröket tudnak betölteni a környezettudományhoz kapcsolódó, a környezettudomány eredményeit alkalmazó, elsősorban környezetvédelemmel foglalkozó munkahelyeken. Kutató-fejlesztő intézetekben, szakigazgatási szervekben alkotó módon képesek bekapcsolódni az ipar, a mező- és erdőgazdaság, a vízügy, az egészségügy, a települési önkormányzatok, valamint a természetvédelem területén jelentkező környezettudományi szakképzettséget igénylő feladatok megoldásába. Rendszeres szakmai önképzés alapján képesek az új tudományos eredményeket megérteni, feldolgozni, és alkotó módon alkalmazni azokat munkájukban. Siker esélyével pályáznak a mesterfokozat (MSc) szintű képzésre.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb tárgyak: 

Általános alapozó ismeretek:
matematika, fizika, kémia, informatika
Szakmai alapozó tárgyak:
biológia, földtudományi és földrajzi alapismeretek
Szakmai tárgyak:
hidrobiológia, környezetgeológia, geoinformációs rendszerek, környezeti kémia, környezetegészségtan, a környezetvédelem ökológiai alapjai, természetvédelem és természetértékelés, környezetminősítés, környezettechnológia, környezetvédelem, környezetgazdálkodás és jog

Szakirányok és specializációk: 

Választható specializáció: alkalmazott környezetkutató

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
alkalmazott környezetkutató
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Célunk, olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel jól felvértezett környezetvédelmi szakemberek kibocsátása, akik az államigazgatásban (környezetvédelmi felügyelőségek, nemzeti park, önkormányzatok stb.), valamint a vállalati szférában szakértelmüket jól hasznosítják. A környezeti problémák kezelésére, a termelés környezetvédelmi feladatai folyamatos ellátására képesek. Ilyenek például a régiónkban felhagyott az urán és szénbányák, az atomerőmű, az élelmiszer üzemek, a szennyvíztisztító telepek, a hulladékgazdálkodással foglalkozó üzemek környezeti problémáik kezelése.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A képzésről további információ itt található: http://foldrajz.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink/kornyezettan