Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

környezettudomány (MSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
környezettudomány mesterképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
MNA: 3<6, MNK: 3<10
Teljes költség: 
400 000 Ft
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A felvételi vizsga típusa: szakmai és motivációs beszélgetés.

Szakfelelős: 
Dr. Lóczy Dénes egyetemi tanár
Képzés célja: 

Olyan környezetkutatók képzése, akik a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó mûveléséhez szükséges tudományterületeken magas szintû alaptudással és az ahhoz illeszkedõ gyakorlattal, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, általános mûveltséggel, korszerû természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek. Felkészültségük alapján legyenek képesek tanulmányaik doktori képzés (PhD) keretében történõ folytatására. 

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: felsõfokú oklevél (KKK szerinti megfelelõ elõvégzettség).  

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb tárgyak: 

Alapozó törzsanyag: 
modern fizika, fizikai kémia, matematika, élõvizek ökológiája, légkörfizika, talajbiotechnológia és talaj ökológia, talajkémia 
Szakmai törzsanyag: 
Magyarország földtana, kárelhárítás, környezeti kockázat és hatásvizsgálat, környezettechnikai mûveletek, gépek és berendezések, környezeti elemek minõségvizsgálata, hidrológia és hidrogeológia 
Szakmai tárgyak: a szakirányok részletes tartalma megtalálható a mintatantervben 

Szakirányok és specializációk: 

Választható specializációk: alkalmazott ökológia, környezetfizika, környezethidrológia

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles környezetkutató
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A környezettudomány szakon végzettek elhelyezkedhetnek az államigazgatásban (környezetvédelmi felügyelőségek, nemzeti parkok, önkormányzatok stb.), de szakértelmüket jól hasznosíthatják a vállalati szférában is. Képesek a környezeti problémák kezelésére, a termelés környezetvédelmi feladatai folyamatos ellátására, mint például a régiónkban felhagyott urán és szénbányák, az atomerőmű, az élelmiszeripari üzemek, a szennyvíztisztító telepek és a hulladékgazdálkodással foglalkozó üzemek környezeti problémáinak kezelése.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu

Kreditelismerés kérelem (állomány): 
További információk/Megjegyzés: 

A természettudományok szinte teljes területét átfogja a képzés. A környezetvédelem önmagában is egy felemelõ küldetés. 
A képzésrõl további információ a Környezettudományi Intézet honlapján található: http://kti.ttk.pte.hu/kepzeseink 
A képzéssel kapcsolatos szakmai információk: 
Dr. Lóczy Dénes egyetemi docens 
Telefon: (72) 503-600/24482 
E-mail: loczyd@gamma.ttk.pte.hu