Közösségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak

A közösségfejlesztők a szakma hazai és nemzetközi hagyományaihoz kapcsolódva a részvételi demokrácia, a fenntartható, a környezetre érzékeny, komplexen értelmezett közösségi-társadalmi fejlődés előmozdítása érdekében, az egymás iránti tisztelet és elfogadás jegyében tevékenykednek. A közösségek képessé és erőssé tétele révén szolgálják a társadalmi méltányosság ügyét.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
2 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
10<20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
100.000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Közösségfejlesztő tanácsadó
Képzés célja: 

A Közösségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a közösségfejlesztés hazai és nemzetközi hagyományaihoz kapcsolódva a részvételi demokrácia, a fenntartható, a környezetre érzékeny, komplexen értelmezett közösségi-társadalmi fejlődés előmozdítása érdekében, az egymás iránti tisztelet és elfogadás jegyében tevékenykednek. A közösségek képessé és erőssé tétele révén szolgálják a társadalmi méltányosság ügyét.

„A közösségfejlesztés (…)elsősorban települések, térségek, szomszédságok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését jelenti, amelyben kulcsszerepe van a polgároknak, közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a helyi szükségletek mértékében a közösségfejlesztőknek is, akiknek bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező munkája életre segítheti vagy kiegészítheti, megerősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat.” (www.kka.hu

A közösségfejlesztés, mint terület differenciálódása az angolszász országokban számos eltérő modellt, megközelítést hozott létre, e területek közül saját képzésünkben a társadalmi fenntarthatóság kérdéskörére, a részvételi tervezésre (CBP), a részvételi kutatási módszerek alkalmazására (CBPR) és a narratív megközelítésben, az erősségekre alapozó szemléletben (strength-based perspective) rejlő lehetőségekre összpontosítunk.

A közösségfejlesztés egyrészt önálló tevékenységként is megállja a helyét (lakóhelyi közösségekben végzett, eltérő konkrét eszközökkel és adott tevékenységek révén megvalósuló fejlesztő munka), másfelől gazdagíthatja a bementi oklevélnek  megfelelő  terület művelését. Eszköztárával jelentősen hozzájárulhat bármilyen szakmai tevékenységhez, ami emberek összehangolt, konstruktív és kezdeményező szellemű együttműködését igényli. Így alkalmazható a közösségi művészet, közösségi várostervezés, kertépítés, az egészségügy egyes területein, vagy akár gazdasági életben.

Képzési jellemzők: 

Konzultációk: 4 alkalom / félév(csütörtök du.-péntek)
Kapcsolattartó: Nyers Szilvia (nyers.szilvia@ pte.hu)

A képzési idő: 2 szemeszter

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

Főbb témakörök: 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

A közösségfejlesztés elméleti alapjai: 6-10 kredit  

A közösségfejlesztés módszerei és legfontosabb színterei: 25-35 kredit

Készségfejlesztés, szakmai identitás fejlesztése: 14-18 kredit

A szakdolgozat (portfólió-fejlesztés) kreditértéke: 6

 

A képzés tanterve

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben szerzett oklevél: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, hitéleti, informatika, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, műszaki, művészet, művészetközvetítés, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudomány, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területen.

Jelentkezési határidő: 2020. július 30.

Jelentkezni a honlapról letölthető jelentkezési lappal lehet, mely mellé kérünk csatolni oklevélmásolatot és szakmai önéletrajzot. A felvételi beszélgetés időpontjáról - a jelentkezési határidőt követően - minden jelentkezőt írásban tájékoztatunk.

 

Lásd még: https://btk.pte.hu/kozfejl 

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

7624 Pécs, Rókus u. 2.

Kapcsolattartó: Nyers Szilvia, nyers.szilvia @ pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)