Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

közösségszervezés

cs, 2017/12/14 - 15:49 -- Egléné Fekete Z...
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
közösségszervezés
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
nappali/levelező: 5<25
Teljes költség: 
nappali 170 000 Ft ; levelező 150 000 Ft
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv  (angol, francia, német, orosz) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Képzés célja: 

Kulturális, humán közösségi alapú, társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzée, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállakozói és nonprofit szervezetek , állami, vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.

Képzési jellemzők: 

A Közösségszervező szak gyakorlatorientált képzés, ezért hallgatóink a kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl a 3. vagy 4. félév során két hetes (80 óra) tanévközi gyakorlatot, továbbá egy alkalommal - a választott specializációnak megfelelő - intézményhez kötődő min. 160 óra tanévközi gyakorlatot is teljesítenek.

Főbb tárgyak: 

A képzés során hallgatóink a filozófia, szociológia, pedagógia, pszichológia, jog, általános menedzsment és az informatika tudományterületein bővíthetik műveltségüket és általános kompetenciáikat. Az első négy szemeszter alatt a hallgatók a szakmai törzsanyagot megjelenítő művelődéselmélet, művelődéstörténet, közművelődés, és a közösségi fejlesztés, továbbá a kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra, valamint az ifjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés elméleti és gyakorlati munkaformáinak ismereteit sajátíthatják el.

Szakirányok és specializációk: 

Az utolsó 2 szemeszterre az alábbi specializációk közül választhatnak:    kulturális közösségszervezés    ifjúsági közösségszervezés    humánfejlesztés

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
specializációtól függően: kulturális közösségszervező - Cultural Community Coordinator; ifjúsági közösségszervező - Youth Community Coordinator; humánfejlesztő - Human Developer
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A fiatal szakemberek előtt – a hiánypótló képzés nyomán - új szakmai életpályák és izgalmas karrier-utak nyílnak meg.Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen helyezkednének el az állami, önkormányzati, piaci és nonprofit szektor kultúrával, közösségszervezéssel és lokális fejlesztéssel, továbbá művelődéssel foglalkozó szervezeteinél, intézményeinél, vállalkozásainál Magyarországon és külföldön egyaránt.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.Oktatásszervezési Osztály Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu  Kari honlap: www.btk.pte.hu 

További információk/Megjegyzés: 

Akik mesterszakon tanulnának tovább, azoknak ajánlható a Karunkon a Kulturális mediáció MA és a Kulturális örökség tanulmányok MA szak választása, ill. ezen mesterszakjaink és a Hochschule Zittau/Görlitz német partnerintézményünk Kultur und Management MA képzését integráló ún. magyar-német kettős diploma képzés.