Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

kulturális örökség tanulmányok mesterszak

h, 2015/10/12 - 21:18 -- Egléné Fekete Z...
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
kulturális örökség tanulmányok mesterszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
N: kb. 20 fő, L: kb. 20 fő
Teljes költség: 
225 000 Ft/félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

felvételi elbeszélgetés

Képzés célja: 

A kulturális örökség tanulmányok mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. A végzettek megszerzett művelődéstörténeti és művelődéselméleti ismereteik birtokában képesek a kulturális örökség gazdasági, mentalitásbeli, környezetei és információs rendszerének történeti értelmezésére; ismerik a kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és menedzselésére vonatkozó munkafolyamatokat.A végzetteket megszerzett ismereteik alkalmassá teszik a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos intézményi, önkormányzati, civil szervezeti feladatok ellátására, másrészt tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai, a bölcsészettudomány képzési területről a szabad bölcsészet, a történelem, a régészet, a néprajz alapképzési szak, valamint a magyar alapképzési szak. Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető az építészmérnöki és az építőművészet alapképzési szakok. Ezen diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez szükséges legalább 30 kredit, ettől eltérő diplomák esetén legalább 40 kredit művelődéstörténeti (kulturális antropológiai, néprajzi, régészeti, filológiai, esztétikai, művészettörténeti, történelmi, kultúratudományi) ismeretkörökből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele hogy a korábbi tanulmányai alapján a hallgató az előzőkből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Képzési jellemzők: 

  

Szakirányok és specializációk: 

A mesterszakra jelentkezők az alábbi, választható szakirányokon szerezhetnek speciális elméleti és gyakorlati ismereteket: épített örökség, írott kulturális örökség, kulturális diplomácia és örökség menedzsment.Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember
Elhelyezkedési lehetőségek: 

 Magyar és nemzetközi örökségvédelmi, közművelődési (állami, piaci és nonprofit) intézményekben, szervezetekben; önkormányzatoknál, kormányhivataloknál, hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezésekben; építészeti örökségvédelemmel foglalkozó intézményeknél, cégeknél; nemzeti, regionális és globális szintű örökségvédelmi programokban.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.Oktatásszervezési IrodaTel.: (72) 501-513E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu  Kari honlap: www.btk.pte.hu