Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

magyar alapszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
magyar alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
Nappali: kb. 40 fő; Levelező: kb. 20 fő
Teljes költség: 
200.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom (emelt szintű) kötelezőÉSangol nyelv vagy finn nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem 

Képzés célja: 

magyar alapszakos bölcsész szakemberek képzése, akik a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat, valamint a magyar és a világirodalom jelenségeiről, történetileg és szociológiailag változó formáiról, folyamatairól és alapvető kulturális összefüggéseiről megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEAz alapfokozat birtokában a magyar alapszakon végzett hallgató:Képes értelmezni a magyar nyelv és irodalom jelenségeinek nyelvi, illetve irodalmi sajátosságait, valamint a magyar nyelvi és irodalmi hagyományon belüli összefüggéseit, történeti beágyazottságát.Képes átlátni a magyar nyelvi és irodalmi hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítésében, és elhelyezi e jelenségeket a szakterülete szempontjából releváns európai kontextusban.A nyelvtudomány és az irodalomtudomány jellemző kérdéseiről több stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban képes írni és beszélni.Képes a magyar nyelv és irodalom műfajilag sokszínű szövegeit és az ezekhez kapcsolódó kulturális jelenségeket a nyelvtudomány, illetve az irodalomtudomány szempontjából értelmezni.A szakterületén fölmerülő problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét mérlegelve képes kiválasztani és alkalmazni a megfelelő nyelvtudományi vagy irodalomtudomány módszereket.Legalább egy idegen nyelven képes hatékonyan kommunikálni írásban és szóban, valamint megérti a nyelvtudományhoz és az irodalomtudományhoz kapcsolódó szakmai szövegeket.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: napontalevelező munkarendben: havonta egyszer (csütörtök – péntek) Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: nincsA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 

Főbb tárgyak: 

- általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 8-12 kredit;-     nyelvészeti alapismeretek 6-12 kredit;-     a magyar nyelv rendszere, leírása 15-26 kredit;-     a magyar nyelv használata, tagolódása, története, rokonsága 18-30 kredit;-     a magyar irodalom története 20-34 kredit;-     világirodalom, komparatisztika 11-19 kredit;-     irodalomelmélet és műértelmezés 8-15 kredit;-     választás szerinti specializációk ismeretei 40-60 kredit. A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.A magyar szakos bölcsész – a várható specializációkat is figyelembe véve – az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:-    a nyelvtudomány, az irodalomtudomány, a színháztudomány valamely területeinek ismeretei vagy-    másik, elsősorban a bölcsészettudomány, társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei.

Szakirányok és specializációk: 

Nappali munkarendben: irodalomtudomány, színháztörténet, nyelv és kultúraLevelező munkarendben: irodalomtudomány

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
magyar alapszakos bölcsész (Expert in Hungarian)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Tipikus munkahelyáltalában költségvetési szervek (kultúra, oktatás), főként fővárosi székhelyűek, iskolák, könyvtárak, könyvkiadó, ügyviteli munkahely, sajtó, színház, oktatási központok, kulturális alapítványok, kulturális és humán szolgáltató ágazat, kulturális menedzsment; a specialitása miatt elsősorban kutatás, diplomácia, oktatás, közművelődés (irodalmár, történész) területein.Tipikus beosztás: szerkesztő, lektor, korrektor, ügyintéző, kulturális szervező, riporter

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.Oktatásszervezési OsztályTel.: (72) 501-513E-mail: btkfelvi[kukac]pte.huKari honlap: www.btk.pte.huMagyar Nyelv- és Irodalomtudományi IntézetTanszéki honlapok:  http://kit2.btk.pte.hu/http://modernirodalom.btk.pte.hu/http://nyelvtud.btk.pte.hu/ 

További információk/Megjegyzés: 

Várjuk azon érdeklődők jelentkezését, akik az irodalom iránt érzékenységet tanúsítanak, kiterjedt olvasottságúak, és valamilyen idegen nyelvet alap- vagy középfokon ismernek. Várjuk azokat is, akik a magyar nyelv és általában a nyelvek szerkezete, története és használata iránt érdeklődnek. Elkötelezettek továbbá a tanári szakma iránt és/vagy a kilencvenes évek valamennyi OTDK-ján első díjakat elnyerő diákelődeik nyomdokába kívánnak lépni.